Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 112 - 124 2013-06-13

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ

Leyla Saraç [1] , Eda Muştu [2]

195 545

The purpose of this study was to investigate self reported teaching style preferences and perceptions among male and female Turkish physical education teacher candidates. Sixty-one female (mean age= 23.20±1.77 years) and 80 male (mean age= 24.36±2.37 years) physical education teacher candidates studying in 5 different universities participated in the study. In order to collect data Turkish version of “Physical Education Teachers’ Perceptions of Teaching Styles-(PETPTS)” was used. The PETPTS was adapted by İnce and Hünük (2010) from an instrument developed by Kulinna and Cothran (2003). The instrument consisted of a scenario for each of the teaching styles (command, practice, reciprocal, self-check, inclusion, guided discovery, convergent discovery, divergent production, learner’s individual designed program, learner initiated, self-teaching). The participants responded on a 5 point Likert type scale. Results demonstrated that command (x̅= 4.10±.88), practice (x̅= 4.10±.88), and reciprocal (x̅= 4.10±.88) styles were the most preferred teaching styles among physical education teacher candidates. Similarly, value perceptions of participants were highest for command (x̅= 12.01±2.43), practice (x̅= 11.37±2.93) and reciprocal (x̅= 11.33±2.79) style. Female participants used practice style compared to males; but males used inclusion, learner’s individual designed program and self teaching styles more compared to females. In addition, there was a significant statistical difference between the value perceptions of female and male physical education teacher candidates in terms of value placed on teaching styles. Males found to placed higher value on inclusion [t(139)= -2.47, p<.05], learner’s individual designed program [t(139)= -2.51, p<.05] and self-teaching [t(139)= -3.93, p<.001]. Shortly, results showed that the tendency among physical education teacher candidates was to use teacher-centred teaching styles.

Bu çalışmanın amacı Türk beden eğitimi öğretmen adaylarının şahsi görüşlerine dayalı öğretim stili tercihleri ve butercihlere yönelik algılarını incelemektir. Araştırmaya 5 farklı üniversitede öğrenim gören 61 kadın (xyaş=23.20±1.77) ve80 erkek (xyaş= 24.36±2.37) beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak amacı ile “Beden EğitimiÖğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Anketi-BEÖSDA”nin Türkçe biçimi kullanılmıştır. BEÖSDA Türkçeye İnce veHünük (2010) tarafından orijinali Kulinna ve Cothran (2003) tarafından geliştirilmiş olan araçtan uyarlanmıştır. BEÖSDAher bir öğretim stiline (Komut, Alıştırma, Eşli Çalışma, Kendini Denetleme, Katılım, Yönlendirilmiş Buluş, Problem Çözme:Tek Doğru, Problem Çözme: Farklı Yollar Üretimi, Öğrencinin Tasarımı, Öğrencinin Başlatması, Kendi Kendine Öğretme)yönelik bir senaryodan oluşmaktadır. Katılımcılar aracı 5’li Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirmiştir. Bulgular bedeneğitimi öğretmen adaylarının en fazla tercih ettiği öğretim stillerinin Komut (x= 4.10±.88), Alıştırma (x= 4.10±.88) veEşli Çalışma (x= 4.10±.88) stilleri olduğunu göstermiştir. Benzer biçimde katılımcıların öğretim stillerine yönelik algılarıKomut (x= 12.01±2.43), Alıştırma (x= 11.37±2.93) ve Eşli Çalışma (x= 11.33±2.79) stillerinde olumlu düzeydebulunmuştur. Alıştırma stilini kadın; Katılım, Öğrencinin Tasarımı ve Kendi Kendine Öğretme stillerini de erkek adaylarındaha fazla tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kadın ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim stillerineyönelik değer algılarında da fark bulunmuştur. Erkek adayların Katılım [t(139)= -2.47, p<.05], Öğrencinin Tasarımı (139)= 2.51, p<.05] ve Kendi Kendine Öğretme [t(139)= -3.93, p<.001] stillerinde kadın adaylara oranla daha olumlu değer algısınasahip oldukları ortaya çıkmıştır. Özetle, araştırma bulguları beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen merkezli öğretimstillerini tercih ettiklerini göstermiştir
  • Ünlü, H., Aydos, L. (2007). Öğretmen görüşlerine göre; beden eğitimi derslerinde
  • öğretmenlerin ve öğrencilerin tercih ettikleri öğretim yöntemleri. Ahi Evran Üniversitesi
  • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 71-81.
  • Ünlü, H., Aydos, L. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin
  • kullandıkları öğretim yöntemleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 40-51.
  • Yoncalık, O. (2009). The effects of three teaching styles on elementary sixth grade students’
  • achievement in physical education lesson. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
  • Dergisi, 11(3), 33-46.
  • Zeng, H., Leung, R., Liu, W., Bian, W. (2009). Learning outcomes taught by three teaching
  • styles in college fundamental volleyball classes. Clinical Kinesiology, 63(1), 1-6.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Yazarlar

Yazar: Leyla Saraç

Yazar: Eda Muştu

Bibtex @ { psbd219309, journal = {Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-0356}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {112 - 124}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Saraç, Leyla and Muştu, Eda} }
APA Saraç, L , Muştu, E . (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4 (2), 112-124. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20580/219309
MLA Saraç, L , Muştu, E . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 112-124 <http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20580/219309>
Chicago Saraç, L , Muştu, E . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 112-124
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Leyla Saraç , Eda Muştu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 124 VL - 4 IS - 2 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ %A Leyla Saraç , Eda Muştu %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2013 %J Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %P -1309-0356 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Saraç, Leyla , Muştu, Eda . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Haziran 2013): 112-124.