Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 92 - 106 2013-09-30

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB

Ridvan Ekmekci [1]

164 510

The aim of this study was to emphasize the importance of corporate social responsibility in the field of sports and to determine carried out activities. For this purpose, the clubs who is competing in Turkey leagues was reviewed as preliminary research and it was identified that Fenerbahçe Sports Club is a great social responsibility projects and the institutional structure than other clubs. For this reason, Fenerbahçe sport clubs was investigated in corporate social responsibility practices. Interview technique was used as a method of qualitative research techniques. Data were obtained with semi-structured interview form. The form was applied to club Vice-president and the person who is responsible from the associations. We obtained scope of the club's social responsibility projects, the benefits of society and the institution, the economic dimension of the employees point of view, the planning process. The findings showed that; the social responsibility activities especially through associations which are for fulfilling the objectives of clubs are able to achieve the needed regions, the realization of the activities according to the needs and thus help to increase the contribution to society activities. In addition, to protection and enhancement images of clubs and to increase the moral and economic power by raising the number of club also determined as the contribution. Social responsibility activities budget for the nine-year period is determined approximately 8 million Turkish Lira.

Bu çalışmanın amacı spor alanında yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, bu kapsamda yürütülen faaliyetlere vurgu yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Spor Toto Süper liginde yer alan ve sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda diğer spor kulüplerinden kurumsal ve planlama boyutuyla ayrılan Fenerbahçe Spor Kulübü değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda Fenerbahçe Spor Kulübünün kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları incelenmiştir. Görüşme tekniği olarak nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturularak Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanı ve dernekler sorumlusu ile görüşmeler yapılmış ve veriler elde edilmiştir. Yapılan araştırma ile spor kulübünün gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin amacı, kapsamı, kuruma ve topluma yararları, ekonomik boyutu ve planlama süreci hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Araştırma verilerine göre Fenerbahçe Spor kulübünün gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine farkındalık yarattığı ve ihtiyaç sahibi bölgeler ile toplumun ihtiyaçlarına hizmet etmeye çalıştığı görülmüştür. Kulübün yapılan faaliyetler ile kurumsal imajı güçlendirdiği, taraftar sayısını arttırdığı ve üyelerinin toplumsal sorumluluğunu güçlendirdiği belirtilebilir. Ayrıca kayıt altına alınan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ekonomik bütçesinin şu ana kadar yaklaşık 8 milyon olarak ortaya çıktığı görülmüştür
 • Babiak, M. K. ve Wolfe, R (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors, Journal of Sport Management, 23, 717-742
 • Breitbarth, T. ve Harris, P. (2008). The Role of Corporate Social Responsibility in the Football Business: Towards the Development of a Conceptual Model, European Sport Management Quarterly, Vol. 8, No. 2, 179-206
 • Çabuk, D. (2009). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
 • Çerik, Ş. ve Özarslan, E. (2008). Çalışanların Sosyal Sorumluluk Boyutlarına İlişkin Algılamaları: İlaç Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 587-604
 • Ersöz, H. Y. (2007). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek Ve Sivil Toplum Kuruluşları, İTO Yayınları, İstanbul 5.Godfrey, C.P. (2009). Corporate Social Responsibility in Sport: An Overwiev and Key Issues, Journal of Sport Management, 23, 698- 716
 • Hamil, S. ve Morrow, S. (2011). Corporate Social Responsibility in the Scottish Premier League: Context and Motivation, European Sport Management Quarterly, Vol. 11, No. 2, 143-170
 • Hamil, S., Walters, G. ve Watson, L. (2010). The Model of Govarnance at FC
 • Barcelona: Balancing Member Democracy, Commercial Strategy, Corporate Social Responsibility and Sporting Performance, Soccer&Society, , Vol.11, No.4
 • Kağnıcıoğlu, D. (2007). Endüstriyel İlişkileri Boyutuyla Sosyla Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Kelgökmen İlic, D. (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (1), 301-318
 • Öcal, A. T. (2007). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu Ahlaki Bir Değerlendirme, Beta Yayınları, İstanbul 11.Sheith, H. ve Babiak, M. K. (2010). Beyond The Game: Perceptions and Practices of Corporate Social Responsibility in the Professional Sport Industry, Journal of Business Ethics, sayı 91, , 433-450
 • Smith, C.T. A. ve Westerbeek M. H. (2007). port as a Vehicle for Deploying Corporate Social Responsibility, JCC 25, 1-12
 • Snyder, D. (2012). Interview Patrick Gasser Senior Manager, Football and Social Responsibility, UEFA, International Journal of Sports Marketing&Sponsorship, April, 165-168
 • Solmaz, B. İşletmelerin Değişen Konumuyla Değişen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Turcell’in Desteklediği “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” Projesinin Genel Bir Değerlendirilmesi, Selçuk İletişim Dergisi, 2005
 • Tatari, B. (2003). Şirketlerin Toplumla İlişkisinde Yükselen Değer: Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İzmir Ticaret Odası, 1-11
 • Walker, M. ve Kent, A. (2009). Do Fans Care? Assessing the Influence of Corporate Social Responsibility on Consumer Attitudes in the Sport Industry, Journal of Sport Management, , 23, 743-769
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü SPORT MANAGEMENT
Yazarlar

Yazar: Ridvan Ekmekci

Bibtex @ { psbd219339, journal = {Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-0356}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {92 - 106}, doi = {}, title = {CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB}, key = {cite}, author = {Ekmekci, Ridvan} }
APA Ekmekci, R . (2013). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3), 92-106. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20581/219339
MLA Ekmekci, R . "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 92-106 <http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/20581/219339>
Chicago Ekmekci, R . "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 (2013): 92-106
RIS TY - JOUR T1 - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB AU - Ridvan Ekmekci Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 106 VL - 4 IS - 3 SN - -1309-0356 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB %A Ridvan Ekmekci %T CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB %D 2013 %J Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi %P -1309-0356 %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Ekmekci, Ridvan . "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB". Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 4 / 3 (Eylül 2013): 92-106.