R&S - Research Studies Anatolia Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2630-6441 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Dr. Arif YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/rs

R&S - Research Studies Anatolia Journal, ULUSAL, HAKEMLİ ve E-DERGİ olarak yayınlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler dergisidir.

DergiPark web sayfası üzerinden üye kaydı yaparak http://dergipark.gov.tr/rs adresinden yayın gönderebilirsiniz. Bu vesile ile siz değerli akademisyen hocalarımızla çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

YAYIN ARALIĞI

OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM

YAZIM DİLİ

TÜRKÇE & İNGİLİZCE 

ÇALIŞMA ALANLARI

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER


R & S - Research Studies Anatolia Journal is an academic published by the NATIONAL, REFEREED and E-JOURNAL for Social and Humanities.


You can send a post at http://dergipark.gov.tr/rs by registering via DergiPark web page. We would like to mention that we would be honored to work with you, our esteemed academicians.

 

BROADCASTING


JANUARY, APRIL, JULY, OCTOBER


WRITING LANGUAGE


TURKISH- ENGLISH


SUBJECTS OF WORKING


SOCIAL and HUMAN SCIENTIFICR&S - Research Studies Anatolia Journal

e-ISSN 2630-6441 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Dr. Arif YILDIZ | http://dergipark.gov.tr/rs
Kapak Resmi

1.857

1.801

R&S - Research Studies Anatolia Journal, ULUSAL, HAKEMLİ ve E-DERGİ olarak yayınlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler dergisidir.

DergiPark web sayfası üzerinden üye kaydı yaparak http://dergipark.gov.tr/rs adresinden yayın gönderebilirsiniz. Bu vesile ile siz değerli akademisyen hocalarımızla çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

YAYIN ARALIĞI

OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM

YAZIM DİLİ

TÜRKÇE & İNGİLİZCE 

ÇALIŞMA ALANLARI

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER


R & S - Research Studies Anatolia Journal is an academic published by the NATIONAL, REFEREED and E-JOURNAL for Social and Humanities.


You can send a post at http://dergipark.gov.tr/rs by registering via DergiPark web page. We would like to mention that we would be honored to work with you, our esteemed academicians.

 

BROADCASTING


JANUARY, APRIL, JULY, OCTOBER


WRITING LANGUAGE


TURKISH- ENGLISH


SUBJECTS OF WORKING


SOCIAL and HUMAN SCIENTIFIC2018 Cilt:1 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 84 - 94
  Cihan OĞUZ
 2. BATI’NIN BİR HEGEMONYA KURMA ARACI OLARAK ORYANTALİST BİLGİ VE SÖYLEM ÜRETİM SÜRECİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 95 - 112
  Caner Övsan ÇAKAŞ
 3. İNOVASYON YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 113 - 125
  İbrahim Halil KORKMAZ, Aydın Can TAŞKESEN, Cihan ÇETİNKAYA
 4. 1940’LI YILLARDA TÜRKİYE’DE ENTELİJANSİYA, BASIN VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE
  Sayfalar 126 - 141
  Pınar AKARÇAY, Gökhan AK
 5. ELEKTRONİK TİCARET VE MOBİL TİCARET ÜZERİNE BİR İNCELEME: META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 142 - 153
  Burcu YAMAN, Gizem GEÇGİL, Gizem YAVUZ
 6. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. KİMYASALLAR GRUBUNDAN SODA SANAYİİ A.Ş. 2013-2017 YILLARI ARASI MALİ TABLOLARININ FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNDEN ORAN ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 154 - 164
  Ali TOPAL
 7. ULUSAL KIRSAL KALKINMA FONLARININ SÜT ÜRETİCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ŞARKİKARAAĞAÇ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 165 - 178
  Mustafa ÖZYÜCEL
 8. ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 179 - 194
  Murat DİLEK
 9. PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 195 - 203
  Cemre ALTUN
 10. The Influence of Physical Environment Quality on Risk Perception in Jewelery Stores
  Sayfalar 204 - 212
  Erdoğan KORKMAZ
 11. SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM
  Sayfalar 213 - 236
  Burkay ERGÖREN, Taner AŞÇI, Adnan AKKURT
 12. Understanding the Nature of the Relationship Established with Turkish TV Serial Characters
  Sayfalar 237 - 247
  Emine Zehra KASAP, Feyza AĞZITEMİZ, Necla KIZIL, Ahmet YILDIRIM
 13. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2000-2001 KRİZİ SONRASINDA UYGULANAN KALKINMA PLANLARININ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 248 - 259
  Hüseyin TEZER
 14. SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDURU BAĞLAMINDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 260 - 268
  Berna Ayşen YILMAZ
 15. ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ORTAOKULLARIN, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİLİLİK DÜZEYLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 269 - 280
  Figen HELVACI
 16. UYGURCA MAİTRİSİMİT’TE asıg tusu İKİLEMESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 281 - 288
  Sümbül Begüm YILDIZ
 17. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ, YAŞ, CİNSİYET, GELİR DÜZEYİ VE OKUNAN BÖLÜM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 289 - 299
  Canan GÜRSEL, Hatice TAŞKIRAN
 18. Effectiveness of Strategic Human Resources Management on the Productivity of Hotel Workers
  Sayfalar 300 - 307
  Mustafa TANDOĞAN
 19. SOSYAL KAYTARMA İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ERDEMLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 308 - 317
  Muhammet SAYGIN, Gamze MAVİ DOĞRU
 20. YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 318 - 329
  Esin GÜRSEL, Fatih DÜĞMECİ
 21. İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
  Sayfalar 330 - 343
  Esin GÜRSEL
 22. HATALI KARAR BAĞLILIĞI: Y KUŞAĞIYLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 344 - 351
  Arş. Gör. F. Aslı Akün, Doç. Dr. Güven Ordun
 23. 5302 SAYILI YASANIN YERELLEŞME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 352 - 357
  Mahmut Umut Ferman AKBULUT
 24. Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective
  Sayfalar 358 - 367
  Burak DENİZ, Fatih ERDOĞAN
 25. KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ ÖNLEM OLARAK ÇOCUKLARIN MAĞDUR OLARAK BULUNDUĞU DAVALARDA HAYVANLARIN KULLANIMI
  Sayfalar 368 - 375
  Nesrin DUMAN
 26. KİŞİLİK VE DUYGUSAL ZEKA: Y KUŞAĞIYLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 376 - 384
  Güven ORDUN, F. Aslı AKUN
 27. Psychological Approaches to Peace; Peace in Modern Psychology
  Sayfalar 385 - 388
  Ahmet YILDIRIM
 28. Logotherapy and Religion
  Sayfalar 389 - 393
  Ahmet YILDIRIM
 29. EMZİKLER; YETİŞKİNLER VE BEBEKLER ARASINDAKİ DUYGUSAL İLETİŞİME ZARAR VERİYOR;
  Sayfalar 394 - 406
  Emine Zehra KASAP
Makale Gönder
NCBI

ncbi portal logo ile ilgili görsel sonucu

NLM-NIH

database_image.png

HARVARD LIBRARY

logo-final.svg

ELSEVIER SSRN

ssrn2-300x144.png

ORCID

orcid-logo.png

Open Access

images?q=tbn:ANd9GcSJOICaXlNNYdC6xN67rZ9HYmSaus7R7JNfws9bKf6awHn2Ynb5OQ

INDERSCIENCE

inderscience_logo.png

CSIR-National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR)

th_NISCAIR_opt.jpg

Electronic Object Identifier (EOI)- CITEFACTOR

eoi.png

Scientific World Index

images?q=tbn:ANd9GcQPl8dwb3HjCl-6AwONiihxjDDWDTPFe3Lz1Hmkvj4raXGJ-O_9

GITHUB

githublogo.jpg

The Library at Wellcome Collection

wellcome-logo.png

PMC

ncbi portal logo ile ilgili görsel sonucu

CQPRESS - SAGE JOURNAL

cqpress-logo.jpg

SJ%20-LOGO.png

REALMETA

login_01.gif

BOXBE

boxbe_logo.svg

INTIHAL.NET

logo-dark.png

ADS ( Astrophysics Data System)

transparent_logo.svg

Root Society for Indexing and Impact Factor Service

default.jpg

ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES):
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı

Annual Reviews in Control by ELSEVIER

Annual Reviews in Control by ELSEVIER is ok.

elsevıer ile ilgili görsel sonucu


WAHLSTROM LIBRARY

sfx_wahl_logo_purple.png

http://metasfx.bridgeport.edu/sfxlcl?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3380000000000758&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes

GENERAL IMPACT FACTOR