Amaç ve Kapsam

R&S-Research Studies Anatolia Journal; Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayın yapan, ulusal, hakemli, indeksli bir Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi, kısa bildiri, toplantı özeti, yasa incelemesi, karar incelemesi, kitap incelemesi, teknik not ve tez özeti  yayın için kabul edilmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi; Ekonomi, İşletme, Yönetim,Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe, Etik ve diğer alanlarda hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.