R&S Yazarlarının Sorumlulukları

Yazarlardan makalelerini, R&S - Research Studies Anatolia Journal  web sayfasında sunulan yazım kurallarına ve örnek şablona göre hazırlamalarının yanında, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.