Hakemlik Süreci

Makaleler, hakemler tarafından 12 ölçütte değerlendirilir. Hakem değerlendirme formunun bir örneği, R&S-Research Studies Anatolia Journal dergi web sayfasında sunulmuştur. Söz konusu form örneğini  bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra içerik, Yayın Kurulu'nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.