Etik İlkeler

R&S - Research Studies Anatolia Journal yazarlarından aşağıda belirtilen etik kurallara uymaları beklenmektedir:

 

  • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

  • Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.

  • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.

  • Yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.

  • Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.

  • Dergide yayınlanmış olan bir makaleye daha sonra yazar ismi eklenemez. Benzer şekilde yayına kabul edilen ve yayınlanan bir makaleden ilerleyen zamanlarda yazar isminin çıkarılması, yazar isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi söz konusu olamaz.

  • Çeşitli nedenlerden dolayı dergide yayınlanmaya hak kazanan çalışmaların yazarı/yazarları makalelerini dergiden geri çekmek isteyebilirler. Yayınlanmadan önce makalenin birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntılar kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a geri çekme bildirimleri nedenleri ile birlikte iletilir. Ancak yayına kabul edilen bir çalışma online olarak sistemde yayınlandığı andan itibaren çalışmanın dergiden geri çekilmesi talep edilemez.

  • Yazışmadan sorumlu yazar adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.

  • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşımı sağlamalıdır.