Erken Görünüm (Online First)

R&S - Research Studies Anatolia Journal, çalışmaların güncel olmasına önem vermektedir. Bu bağlamda gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerini sağlamak için, hakem süreci sona eren makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaralarını kullanarak yayımlanır. Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerini alır.