Durum Analizi (Analysis of case)

Bu bölüm hazırlanıyor.

Facts & Figures

Yayın tarihi (Publication date since)

2018

İndeks sayısı (No. of index)

6

No. of library/databese

1

Alıntı sayısı (No. of citations)

Yıllık sayı (Issue per year)

4

No. of volumes

2

No. of Issues

2

Yayınlanmış makaleler (Published articles)

5

Reddedilen makaleler (Rejected articles)

2

Kabul oranı (Acceptance rate)

%

Review articles

Araştırma makaleleri (Research articles)

Durum çalışmaları (Case studies)

Katkıda bulunanlar (No. of contributors)

Gönderim sayısı (No. of submissions)

Makale görünümü (Article view)

257

PDF olarak indirme sayısı (No. of PDF download )

260

Sayfa sayısı (No. of pages)

88

No. of references

No. of reviewers

Contributing countries