Dergi Seçim Kriterleri (diğer indexler için)


1. Temel Yayınlama Standartları

• Zamanındalık

• Uluslararası Yazım Kuralları

• Tam Metin İngilizce

• Hakem Değerlendirmesi

2. İçerik

3. Uluslararası çeşitlilik

4. Atıf analizi

1. Basic Publishing Standards

• Timeliness

• International Editorial Conventions

• Full Text English

• Peer Review

2. Editorial Content

3. International diversity

4. Citation analysis


Vol: 2, Issue: 4 TIMELINESS-JANUARY 2019

YAZAR ADI (Author Name)

MAKALE ADI (Article Name)

Geliş Tarihi / Arrived Date

Kabul Tarihi / Accepted Date

Yayınlanma Tarihi / Published Date )

Osman ULUYOL

AKADEMİSYENLERİN YATIRIM ARAÇLARINI TANIMA VE BU ARAÇLARA YATIRIM YAPMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Investigating to which Extend the Academics Know the Investment Instruments and

Their Investments in These Instruments: Turkey Application

 

19.10.2018

 

01.01.2019

31.01.2019

Barış ALNIAÇIK

KRİPTO PARALARIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME An Analysis of Current Status of Crypto Currencies Over the World and Turkey

25.11.2018

03.12.2018

31.01.2019

Sadık ÇALIŞKAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

 A study on Content Creation of University Students on Social Media

08.01.2019

17.01.2019

31.01.2019

Erdal YILMAZ* Elif BİLGİN

ÇOK KADEMELİ BİR TEDARİK ZİNCİRİ AĞI İÇİN ÜRETİM-DAĞITIM VE TERSİNE LOJİSTİK PLANLAMASI Integrated Production-Distribution and Reverse Logistics Planning for a Multi-Echelon Supply Chain Network

05.11.2018

23.11.2018

31.01.2019

Harun GÖÇERLER** Şahbender ÇORAKLI***

YABANCI DİL DERSLERİNDE MOTİVASYON, ÖĞRENME STİLLERİ ve MEDYA KULLANIMI KONULARINDA AKILLI TAHTALARIN YERİ * The Place of Smart Boards in Foreign Language Lessons in the Matters of Motivation, Learning Strategies and Media Consumptions

08.01.2019

25.01.2019

31.01.2019

Ayşe AMBAROĞLU

20.YY YAHUDİ DÜŞÜNCESİNE BİR KATKI: LOUIS JACOBS (1920-2006) A Contribution to 20th Century Jewish Thought: Louis Jacobs (1920-2006)

16.01.2019

24.01.2019

31.01.2019

Erdem BAĞCI*

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ, ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ Renewable Energy Potential in Turkey Production, Consumption and Current Account Balance of Relationship

25.12.2018

21.01.2019

31.01.2019

Murat SEZİK*

TÜRKİYE’ DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVLERİ VE SORUN ALANLARI The Functions and Problem Areas of Non-Governmental Organisations in Turkey

20.11.2018

14.01.2019

31.01.2019

Nuray SEVİNÇ** Hasan ARSLAN***

OKUL YÖNETİCİSİNİN YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI* The Study of School Administrators’ Competencies Scale Development

17.11.2018

25.01.2019

31.01.2019