Hakem Rehberi

 

            Hakemden, makale değerlendirmesi sonucunda, makalenin ilgili disiplin alanına nasıl bir katkı yaptığını, katkı göremiyorsa, makalenin yayına neden kabul edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmesi beklenmektedir.

 

KARAR

1. Makale mevcut haliyle yayınlanabilir.                                                             

2. Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir, yeniden görmeme gerek yok.            

3. Düzeltildikten sonra tekrar incelemek isterim.                                                          

4. Yayınlanması uygun değildir, yayınlanamaz.                                                  

 

NOT: Yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri kapsamında ilave olarak düzeltilmesini istediğiniz hususları ve önerilerinizi EK AÇIKLAMA bölümünde yazınız.

23 veya 4 seçeneklerinden birisi önerildiğinde gerekçelerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Makale değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 

1.     Genel düzen

2.     Anlatımdaki açıklık, anlaşılırlık

3.     Amaç, hipotez ve araştırma sorularının sunuluşu

4.     Uygulamalı kısmın tasarımı

5.     Konunun ilgili literatür ile ilişkilendirilişi

6.     Verilerin analiz edilme yeterliliği

7.     Bulguların amaçla bağlantısının kurulabilme düzeyi

8.     Yorumların bulgularla ilişkilendirilmesi

9.     Yazıldığı dilin kurallarına ve ilgili alan terminolojisine uygunluğu

10.   Getirdiği yenilik/katkı düzeyi