İntihal Taraması

İntihal Taraması

R&S - Research Studies Anatolia Journal-intihallere karşı uluslararası politikalara bağlı kalmaktadır. 

Makaleyi hakemlere göndermeden önce, ilk olarak editör ekibinin bir üyesi tarafından intihal için kontrol edilir.

İntihal, başkalarının düşüncelerini veya sözlerini, izinsiz, onay olmadan, ya da kaynakların doğru bir şekilde alıntılanamamasından dolayı açığa çıkarmasıdır. İntihal, edebi kopyadan, bir başkasının çalışmasını anlamlandırmaya kadar çeşitli biçimlerde olabilir. Bir yazarın intihal alıp almadığına karar vermek için aşağıdaki olası durumlara dikkat çekiyoruz:

Bir yazar, kelimenin tam anlamıyla başka bir yazarın çalışmasını kopyalayabilir, orijinal kaynağı izinsiz olarak, onaylamadan veya alıntılamadan, kelimeyi tamamen veya kısmen kelime olarak kopyalayabilir. Bu uygulama, orijinal kaynağı ve intihal şüphesi olan makaleyi / çalışmayı karşılaştırarak tanımlanabilir.

Önemli bir kopyalama, bir yazarın başka bir yazarın önemli bir kısmını izinsiz olarak, onaylamadan veya atıfta bulunmaksızın çoğaltmasını ima eder. Esas terim, hem nicel hem de nitelik olarak, çoğu zaman Fikri mülkiyet bağlamında kullanıldığında anlaşılabilir. 

Yorumlama, bir kaynaktan gelen fikirleri, kelimeleri veya cümleleri almayı ve bunları yazı içinde yeni cümleler haline getirmeyi içerir. Yazar, orijinal eseri / yazarı doğru şekilde alıntılamadığında veya kabul etmediğinde bu uygulama etik olmaz.