Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 237 - 249

The Classification of Sciences Related to Ulûm Al-Qur’an
Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi

Ersin Çelik [1]

41 46

Determining the sciences included in the concept of Ulûm Al-Qur’an is an extremely complicated matter. In the present study, a distinction is made between the concept of Ulûm Al-Qur’an and the topics of Qur’an and which sciences will be included in Ulûm Al-Qur’an is discussed. Consequently, a classification of sciences which can be associated with Ulûm Al-Qur’an is proposed although it is not an ultimate method. According to this classification, Ulûm Al-Qur’an is classified into two major groups as the sciences directly emerging from the Qur’an and those which are common between the Qur’an and other disciplines

Öz: Ulûmu’l-Kur’ân kavramının içerisine dahil olan ilimleri tespit etmek son derece çetrefil bir husustur. Bu makalede ulûmu’l-Kur’ân kavramı ile Kur’ân’ın değindiği konular arasında bir ayrım yapılmakta, hangi ilimlerin ulûmu’l-Kur’ân’a dahil olacağı hangi ilimlerin dahil olmayacağı konusu tartışılmaktadır. Sonuç olarak da nihâî bir yöntem olmamakla birlikte ulûmu’l-Kur’ân kavramı ile ilişkilendirilebilecek ilimlere dair bir tasnif önerilmektedir. Bu tasnife göre ulûmu’l-Kur’ân’ın, direkt Kur’ân’dan ortaya çıkan ilimler ve Kur’ân ile diğer bilim dalları arasında müşterek olan ilimler olmak üzere iki ana başlık altında toplandığı görülmektedir.

  • Bulkînî, Mevâkı‘u’l-ulûm min mevâkı‘i’n-nücûm, Tantâ: Dâru’s-sahâbe, 2007. Şâtıbî, el-Muvâfakât fî usûli’ş-şerîa, Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-arabî, 2008. Tayyâr, Müsâid b. Süleyman, Makâlât fî Ulûmi’l-Kur’ân ve Usûli’t-Tefsir, Merkezu Tefsir li’d-dirâsâti’l-Kur’âniyye, II. Baskı 2015 Zerkeşî, Bedrüddîn, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2006. Suyûtî, Celâlüddîn, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-arabî, 2010.
Konular Dini Araştırmalar
Dergi Bölümü Hakemli Çeviri Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-1821-7772
Yazar: Ersin Çelik
E-posta: ersin.celik@erdogan.edu.tr
Kurum: RTEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @Çeviri { rteuifd327803, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-0049}, address = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {237 - 249}, doi = {}, title = {The Classification of Sciences Related to Ulûm Al-Qur’an}, language = {en}, key = {cite}, author = {Çelik, Ersin} } @Çeviri { rteuifd327803, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-0049}, address = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {237 - 249}, doi = {}, title = {Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Çelik, Ersin} }
APA Çelik, E . (). The Classification of Sciences Related to Ulûm Al-Qur’an. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (12), 237-249. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/rteuifd/issue/32133/327803
MLA Çelik, E . "The Classification of Sciences Related to Ulûm Al-Qur’an". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (): 237-249 <http://dergipark.gov.tr/rteuifd/issue/32133/327803>
Chicago Çelik, E . "The Classification of Sciences Related to Ulûm Al-Qur’an". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (): 237-249
RIS TY - JOUR T1 - Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi AU - Ersin Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 249 VL - 6 IS - 12 SN - 2147-0049-2147-2823 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi %A Ersin Çelik %T Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi %D 2018 %J Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-0049-2147-2823 %V 6 %N 12 %R %U