Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/rteusbe/

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/rteusbe/