Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/rteusbe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yayın organı olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Son Sayı düğmesi sizleri dergimizin kapak, içindekiler ve jenerik bilgileri dosyasının da bulunduğu son sayımızın tam haline götürür.

Sizleri açık erişimli sayı ve makalelerimizle baş başa bırakıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/rteusbe
Kapak Resmi

11.195

21.690

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yayın organı olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Son Sayı düğmesi sizleri dergimizin kapak, içindekiler ve jenerik bilgileri dosyasının da bulunduğu son sayımızın tam haline götürür.

Sizleri açık erişimli sayı ve makalelerimizle baş başa bırakıyoruz.

Cilt 4 - Sayı 7 - Haz 2018