RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (Ekim-Nisan) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Kapak Resmi

10.053

10.735
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (Ekim-Nisan) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.
RumeliDE 2018.11 (Nisan/April) Son Sayı
Sayı 11 - Nis 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 2. Künye
  Sayfalar 2 - 15
  Yakup Yılmaz
 3. İçindekiler
  Sayfalar 17 - 18
  Yakup Yılmaz
 4. Editörden
  Sayfalar 19 - 20
  Yakup Yılmaz
 5. Ziya Gökalp’in Düşüncelerindeki Bazı Anahtar Kelimelere Dair
  Sayfalar 1 - 14
  Mustafa Balcı
 6. Belçika’da Türkler ve Türkçe
  Sayfalar 15 - 26
  Beytullah Bekar
 7. Tarih Derslerinde Bir Öğretim Materyali: Edebî Ürünler
  Sayfalar 27 - 41
  Sezai Öztaş
 8. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tweet Atma Becerileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 42 - 58
  Talat Aytan, Gökhan Güneş, Mehmet Ali Çalıcı
 9. Sarayda Olmak Esaret mi, Saadet mi? Gecenin Yalnızlığı Adlı Romanda Abdülkadir Merâgi’nin Yönetenlerle İlişkileri ve Müzik Çalışmaları
  Sayfalar 59 - 73
  Necmettin Özmen
 10. Samiha Ayverdi Romanında Dindar ve Muhafazakâr Kadın Psikolojisi
  Sayfalar 74 - 88
  Selime Öztürk, Adem Can
 11. Sinema ve Romanda Transhümanizm: “Blade Runner” Filmi ve “Neuromancer” Roman Örneği
  Sayfalar 89 - 98
  Ahmet Dağ
 12. Şâhî Divanı’nın İki Yeni Yazma Nüshası
  Sayfalar 99 - 126
  Üzeyir Aslan
 13. Mostarlı Ziyâ’î’nin Şeyh-i San’ân Mesnevisi’nde Didaktik Unsurlar
  Sayfalar 127 - 151
  Yeliz Yasak Peran
 14. Cinsiyetlendirilmiş Öznelik ve Meşruiyetin “Çevirisi”: 1926 Tarihli Eski Türk Medeni Kanunu Örneği
  Sayfalar 152 - 160
  Senem Öner Bulut
 15. Türkiye’de İngilizce Öğrenmek: Zorluklar ve Fırsatlar
  Sayfalar 161 - 175
  İsmail Yaman
 16. Bir Savaş Romanı Denemesi: Charles Percy Snow’un The Light and The Dark’ı
  Sayfalar 176 - 191
  Yıldırım Özsevgeç
 17. Şiir Çevirisi Eleştirisinde Çevrilebilirlik/Çevrilemezlik İkiliğini Aşmak
  Sayfalar 192 - 213
  Banu Tellioğlu
 18. İtalyanca ve Türkçe Belirsiz Nicelik İfadelerinde Adların Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 214 - 231
  Sadriye Güneş
 19. Charles Cros'un Mémento ve Behçet Necatigil'in Sevgilerde Şiirlerinde Anakronizm
  Sayfalar 232 - 241
  Yavuz Kızılçim
 20. Baba ve Piç’te Elif Şafak’ın Oryantalizmi
  Sayfalar 242 - 258
  Mélanie Hauchart, Emine Parlak, Erdoğan Kartal
 21. 11 Eylül Sonrası Filmlerde Oryantalizm ve Karşı Oryantalizm Söylemleri: United 93 ve Yargısız İnfaz
  Sayfalar 259 - 272
  Fikret Güven
 22. Kırklareli ve İlçeleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
  Sayfalar 273 - 294
  Mehmet Köse
 23. Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi’nde Bulunan Osmanlı ve Türkiye ile Alakalı Tezler
  Sayfalar 295 - 310
  Yasin Beyaz
 24. TANITMA: Ersen ERSOY, Ümran AY, Hoca Dehhânî Divanı, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2017, 303 s.
  Sayfalar 311 - 315
  Fatih Başpınar
 25. TANITMA: Eduard Mijit’in “Kültegin” Piyesi
  Sayfalar 316 - 337
  İlker Tosun