RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (21 Ekim-21 Mart) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE 2018.Ö4 (Ağustos/August) Rumeli Sempozyumu Özel Sayısı yayımlanmıştır. 2018.12 (Ekim/October) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin bahar sayısı yayın tarihini 21 Mart olarak güncelledik. Bu durumda makale gönderim son tarihi 1 Mart oldu. Bilginize...


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Kapak Resmi

15.019

23.508

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (21 Ekim-21 Mart) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE 2018.Ö4 (Ağustos/August) Rumeli Sempozyumu Özel Sayısı yayımlanmıştır. 2018.12 (Ekim/October) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin bahar sayısı yayın tarihini 21 Mart olarak güncelledik. Bu durumda makale gönderim son tarihi 1 Mart oldu. Bilginize...


Özel Sayı Son Sayı
Sayı - Ağu 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 2. Künye
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 3. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 4. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 5. Sempozyum Kurulları
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 6. Sempozyum Programı
  Sayfalar 1 - 1
  Yakup Yılmaz
 7. Edebiyat Tarihçiliğinin Ana Sorunsalı: Öncü Kim, Ölçüt Ne?
  Sayfalar 1 - 11
  Muharrem Dayanç
 8. Sovyet Düşüncesinin Aydınlık Mecmuası (1921) Üzerindeki Etkisi ve Faruk Nafiz’in Sanat Şiirinin Bir Öncülü
  Sayfalar 12 - 20
  Dinçer Apaydın
 9. Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol Dilinin Kullanımı
  Sayfalar 21 - 32
  Gaye Belkız Yeter
 10. “Prizrenli Bir Şair” Zeynel Beksaç ve Şiiri
  Sayfalar 33 - 46
  Mehmet Samsakçı
 11. Göç Zamanı’na Hazırlanmak: Bahaeddin Özkişi’nin Öykülerinde Dinî/Metafizik Görünüm
  Sayfalar 47 - 55
  Ahmet Koçak
 12. Türk Şiirinde Gelenekten Moderne Dağ İmgesinin Değişimi: İsmail Safa – Hâlid Örneği
  Sayfalar 56 - 62
  Birol Bulut
 13. Kuman, Memlûk, Ermeni Kıpçak ve Karay Türkçelerindeki Kip Eklerinde Görülen Farklılıklar Üzerine
  Sayfalar 63 - 74
  Abdulkadir Öztürk
 14. İran Türk Değişkelerinde başar- Fiilinin Yeterlilik Fiili Olarak Kullanımı Üzerine
  Sayfalar 75 - 85
  Abdülkadir Atıcı
 15. 18. ve 19. Asırda Fransızca Hazırlanmış Transkripsiyon Anıtlarında Okuma Metinlerinin Özellikleri
  Sayfalar 86 - 92
  Yakup Yılmaz
 16. Eski Türk Bengü Taşlarında Paralelizm
  Sayfalar 93 - 122
  Hüseyin Yıldız
 17. Eski Uygur Türkçesinde Farklı Bir Birleşik Zaman Çekimi
  Sayfalar 123 - 133
  Beytullah Bekar
 18. Türkçede Ek Eylemin İşlevi: Ad Tümcelerini Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 134 - 152
  Mustafa Levent Yener
 19. 18 Mayıs 1944 Sürgününden Günümüze Kırım Tatarcasının Durumu
  Sayfalar 153 - 161
  Işılay Işıktaş Sava
 20. Tuva Türkçesinde Başlık Kısaltmalar ve Karmalar
  Sayfalar 162 - 178
  İlker Tosun
 21. Arap Harfli Türkçe Tıp Yazmaları Çalışmalarında Derleme Sözlüğü'nden Faydalanmak
  Sayfalar 179 - 191
  Hakkı Özkaya
 22. Nehcü’l-Ferâdîs’in Kazan Nüshası Üzerine
  Sayfalar 192 - 196
  Ayşe Şeker
 23. Klasik Türk Şiirinde Tasavvufî Açıdan Tûr-i Sînâ
  Sayfalar 197 - 210
  Abdullah Eren
 24. Klasik Türk Şiiri Terminolojisini Belâgat Çerçevesinde Anlamlandırma
  Sayfalar 211 - 221
  Üzeyir Aslan
 25. 17. yy. Şairi Beyânî’nin Tasavvufi Sâkînâme’si
  Sayfalar 222 - 230
  Fatih Başpınar
 26. Enderunlu Râsih Divanı’nda Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Şiirindeki Değişimin Yansımaları
  Sayfalar 231 - 243
  Erdoğan Taştan
 27. Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas'ın Dîvân-ı Mesâbih Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 244 - 253
  Niyazi Adıgüzel
 28. Bir Çeviri Etiği Dersine Doğru
  Sayfalar 254 - 265
  Banu Tellioğlu
 29. Sadakat-Merkezli Çeviri Söylemini Lacancı Psikanaliz Çerçevesinde Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 266 - 273
  Senem Öner Bulut
 30. Julia Donaldson Türkçedeyken
  Sayfalar 274 - 285
  Ayza Vardar Okur
 31. Edebiyat Çevirisinde Çevirmen ve Editör Kararları
  Sayfalar 286 - 291
  Esra Birkan Baydan
 32. August Bebel’in Kadın ve Sosyalizm’i Bağlamında Yeniden Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Bir Üst-Eleştiri Çalışması
  Sayfalar 292 - 306
  Seda Taş
 33. Çeviri Sürecinde Kendi Kararlarını Verebilen Çeviri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Örneği
  Sayfalar 307 - 318
  Aslı Araboğlu