RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

2019.14 (Mart/March) sayımız yayına girmiştir. Okurlarımıza istifadeler dileriz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

2019.15 (Haziran/June) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin yaz sayısı yayın tarihi 21 Haziran'dır. Bu durumda bahar sayısı için makale gönderim son tarihi 21 Mayıs'tır. Bilginize...


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Kapak Resmi

19.765

44.541

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

2019.14 (Mart/March) sayımız yayına girmiştir. Okurlarımıza istifadeler dileriz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

2019.15 (Haziran/June) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin yaz sayısı yayın tarihi 21 Haziran'dır. Bu durumda bahar sayısı için makale gönderim son tarihi 21 Mayıs'tır. Bilginize...


RumeliDE 2019.14 (Mart) Son Sayı
Sayı 14 - Mar 2019
 1. Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma
  Sayfalar 1 - 14
  Ahmet Basal, Talat Aytan, Naime Elcan Kaynak
 2. Uluslararası kısaltmaların Türkçeye çevirisi
  Sayfalar 15 - 23
  Ziya Tok
 3. Belirtisiz ad tamlaması biçiminde oluşan birleşik sözcüklerin yazımında meydana gelen dil bilgisel aykırılıklar
  Sayfalar 24 - 32
  Soner Toktar
 4. Türkçe T- ~ K- denkliğinin Farsçadaki izleri
  Sayfalar 33 - 54
  Cihangir Kızılözen
 5. “Tıp terimleri” üzerine yapılan çalışmalar hakkında bir bibliyografya denemesi
  Sayfalar 55 - 67
  Sibel Murad
 6. Handan romanında batılılaşmış kadın karşısında batılılaş(ama)mış erkekler
  Sayfalar 68 - 77
  Naim Atabağsoy
 7. Hayattan esere: Ahmet Hamdi Tanpınar’da yeme-içme kültürü
  Sayfalar 78 - 102
  Salih Koralp Güreşir
 8. Memduh Şevket Esendal’ın eserleri üzerine bir bibliyografya denemesi
  Sayfalar 103 - 117
  Yasin Beyaz
 9. Peyami Safa’nın Sözde Kızlar romanında kadın kimlikleri
  Sayfalar 118 - 130
  Ayşe Duygu Yavuz
 10. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bazı romanlarında kenar mahalleler
  Sayfalar 131 - 143
  Haluk Öner
 11. Ontolojik metin tahlili hakkında bazı tespitler
  Sayfalar 144 - 153
  Ulaş Bingöl
 12. Murathan Mungan’ın Şairin Romanı romanında fantastik unsurlar
  Sayfalar 154 - 173
  İlyas Suvağci
 13. “Söyleyici” kavramı ve “Nûrusiyâh” şiirinden hareketle şiir çözümleme yöntemlerinde “Söyleyici”nin tespitinin şiiri anlamaya katkısı
  Sayfalar 174 - 182
  Ali Kurt
 14. Alpamış destanında sayıların anlamları ve değerlendirilmesi üzerine bir inceleme
  Sayfalar 183 - 197
  Şerife Seher Erol Çalışkan
 15. Oğuz Kağan destanında Türklerin lider anlayışı üzerine bazı tespitler
  Sayfalar 198 - 214
  Erkan Kalaycı
 16. İmam Şafii divanında ilim
  Sayfalar 215 - 223
  Orhan Oğuz, Serkut Mustafa Dabbagh
 17. Dört asır dört şair bağlamında divan edebiyatında dünya algısı
  Sayfalar 224 - 240
  Halime Çavuşoğlu
 18. Cavidannâme Mütercimi Derviş Murtaza Bektaşi’nin mesnevisinde Hurufi unsurlar
  Sayfalar 241 - 258
  Vesile Albayrak Sak
 19. Şeyhülislam Muhammed ve Sâmih’in kudûmiyeleri üzerine mukayeseli bir inceleme
  Sayfalar 259 - 288
  Halil Batur, Enes Yıldız
 20. 1874 Ankara kuraklığına bir manzume: Kasîde-i Kahtıyye
  Sayfalar 289 - 297
  Ali Yörür
 21. Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar
  Sayfalar 298 - 313
  İzzet Şeref, Beytullah Karagöz
 22. Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi’nde atasözleri
  Sayfalar 314 - 326
  Maşallah Kızıltaş
 23. II. Dünya Savaşı yıllarına bir örnek: “Trakyada Yeşilyurt” gazetesinde Kırklareli (1943)
  Sayfalar 327 - 352
  Meltem Ünal, V. Türkan Doğruöz
 24. Cumhuriyet döneminde bir taşra gazetesi: “Bozok”
  Sayfalar 353 - 360
  Funda Çapan Özdemir
 25. Hârizmşah Muhammed’in siyasi ve askeri faaliyetleri örneğinden Târîh-i Elfî değerlendirmesi
  Sayfalar 361 - 372
  Nilgün Dalkesen
 26. The effect of the changing society on the Turkish proverbs
  Sayfalar 373 - 383
  Öznur Usta Tuzcu
 27. Anaphora resolution in Italian-Turkish late bilinguals in immigrant setting
  Sayfalar 384 - 397
  Anna Lia Ergun
 28. Valentin Grigoryeviç Rasputin’in Matyora’ya Veda uzun öyküsünün köy nesri bağlamında incelenmesi
  Sayfalar 398 - 410
  Kevser Tetik
 29. Language of conciliation: A reading of Joseph O’ Neill’s Netherland
  Sayfalar 411 - 428
  Fikret Güven
 30. Addressing intercultural competence in BELF (English as a lingua franca in business) contexts
  Sayfalar 429 - 438
  Tuğba Elif Toprak Yıldız
 31. A case study of translator’s preface in Yok Edici
  Sayfalar 439 - 453
  Ilgın Aktener
 32. William Faulkner’ın Sanctuary romanının Türkçede nasıl adlandırıldığı üzerine betimleyici bir çalışma
  Sayfalar 454 - 468
  Gülsüm Canlı, Ayşe Banu Karadağ
 33. The joy of in-betweenness: Henry James’s The Ambassadors
  Sayfalar 469 - 479
  Ali Yiğit
 34. Translation knowledge and translation decisions of translator trainees
  Sayfalar 480 - 493
  Ayşe Işık Akdağ
 35. Çok kısa hikâye kavramı ile Kur’an kıssaları ve nevadir arasındaki benzerlik ve farklılıklar
  Sayfalar 494 - 504
  Orhan Oğuz
 36. العِتَاب في شِعر مَحْمُود سَامِي باشا البَارُوِدي
  Sayfalar 505 - 521
  Serkut Mustafa Dabbagh
 37. Latin harfleriyle yazılmış bir atasözü derlemesi
  Sayfalar 522 - 535
  Beytullah Bekar
 38. Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin İtalya’daki önemi: Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve eserleri üzerine İtalya’da yapılan araştırmalar ve çeviriler
  Sayfalar 536 - 547
  Rıza Tunç Özben
 39. Bilgin Güngör, Postkolonyalizm ve Edebiyat: Türk Edebiyatında Sömürgeciliğe Bakış, Hece, Ankara, 2018, 359 s.
  Sayfalar 548 - 552
  Kaan Yalnız
 40. Niyazi ADIGÜZEL, Hallerin Terbiyesi, Büyüyen Ay, İstanbul 2018, 246 s.
  Sayfalar 553 - 554
  Büşra Kaplan