Sağlık Akademisi Kastamonu
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-1010 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Esra DEMİRARSLAN | http://ulakbim.dergipark.gov.tr/sak

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu ve diğer türlerde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.


Sağlık Akademisi Kastamonu

e-ISSN 2548-1010 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Esra DEMİRARSLAN | http://ulakbim.dergipark.gov.tr/sak
Kapak Resmi

11.264

25.011

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu ve diğer türlerde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.


Makale Gönder
Açık Erişim

5a12ff27e5f17.png

ISSN 2548-1010
Sağlık Akademisi Kastamonu ÜAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası alan indekslerinde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır.
Sağlık Akademisi Kastamonu 3. yılını doldurdu

Sağlık Akademisi Kastamonu 31 Nisan 2018 itibariyle "yılda en az bir sayı yayımlamak üzere 3 yıl düzenli yayın yapan dergi" kriterini sağlayarak akademik teşvikte yayın alanında özgün derleme/makale başlığı altındaki SSCI, SCI-Exp, ESCI, AHCI dışındaki uluslararası alan indekslerinde taranan dergi şartını sağlamaktadır.

SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillidir.