Sağlık Akademisi Kastamonu
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-1010 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Esra DEMİRARSLAN | http://ulakbim.dergipark.gov.tr/sak

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu türünde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.


Sağlık Akademisi Kastamonu

e-ISSN 2548-1010 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Esra DEMİRARSLAN | http://ulakbim.dergipark.gov.tr/sak
Kapak Resmi

6.056

8.377

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu türünde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.


Makale Gönder
Açık Erişim

5a12ff27e5f17.png

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında DTI University ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecek olan II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'nde(https://www.inescongress.com/journal.html) seçilen sağlık alanındaki bildirilerin yayın adresi SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU..

ISSN 2548-1010
SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillidir.