Kapak Resmi
2.678     |     2.952
Dergi Sayıları
http://ulakbim.dergipark.gov.tr/sak

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu türünde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.


II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında DTI University ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecek olan II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'nde(https://www.inescongress.com/journal.html) seçilen sağlık alanındaki bildirilerin yayın adresi SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU..

ISSN 2548-1010
Creative Commons Lisanslama

cc.logo_.large_.png

Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi Uluslararası Creative Commons 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

İntihal Tarama

ithenticate-badge-rec-positive.jpg?t=1491328474013

Dergimize gönderilen makaleler iThenticate intihal tarama programında değerlendirilmektedir.

SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillidir.