Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)
Kapak Resmi
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 15 Nisan, Aralık sayıları için 15 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakemlerden  yayınlanabilir onayı alan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

75.150

160.128

SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 15 Nisan, Aralık sayıları için 15 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakemlerden  yayınlanabilir onayı alan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

SAUIFD 19. Cilt/ 36. Sayı Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 36 - Ara 2017
 1. İLLETE YÖNELİK NAKZ İTİRAZI ve NAKZA KARŞI CEVAPLAR
  Sayfalar 1 - 15
  Ahmet Numan ÜNVER
 2. DİNÎ GRUPLARIN KADIN MENSUPLARI ÜZERİNDEKİ DİNÎ, MANEVÎ ve AHLAKÎ ETKİLERİ
  Sayfalar 17 - 31
  Fatma BAYNAL
 3. IRAK BÜVEYHÎ EMÎRİ MUİZZÜDDEVLE DÖNEMİNDE (334-356/945-967) ADLÎ TEŞKİLAT
  Sayfalar 33 - 54
  Hanoğlan HACIYEV
 4. YETİŞKİNLERDE ÖLÜM KAYGISI İLE DİNDARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 55 - 82
  Nurten KIMTER, Özlem KÖFTEGÜL
 5. “DEĞER” İLE “SORUN” ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞLILARLA İLGİLİ TOPLUMSAL DEĞER YARGILARI (DİN BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME)
  Sayfalar 83 - 112
  Abdullah İNCE
 6. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARININ DİN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA ETKİLERİ
  Sayfalar 113 - 137
  Mahmut ZENGİN
 7. HİLMİ ÖMER BUDDA’NIN DİNLER TARİHİ DİSİPLİNİNE KATKISI
  Sayfalar 139 - 167
  Cemil Kutluturk
 8. ZÂT VE SIFÂT İLİŞKİSİ PROBLEMİ
  Sayfalar 199 - 217
  Ziya ERDİNÇ
 9. Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk
  Sayfalar 219 - 224
  Muhammet Ali ACAR
 10. Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi)
  Sayfalar 225 - 231
  Emrah KAYA
 11. Tekkede Zaman: Üsküdar’da Rifâî Sandıkçı Dergâhı ve Vukuât-ı Tekâya
  Sayfalar 233 - 237
  Süleyman Arif ORAN
 12. Faydacılık
  Sayfalar 239 - 245
  Metin AYDIN
 13. İmam-ı Azam ve Eseri
  Sayfalar 247 - 253
  Ömer Faruk AKPINAR
 14. Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz
  Sayfalar 255 - 259
  Kenan MERMER
 15. Çoğulcu Din Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
  Sayfalar 261 - 266
  Emre ALTINTAŞ
 16. Understanding the Qur’an: Themes and Style
  Sayfalar 267 - 273
  Bayram DEMİRCİGİL
 17. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı: İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe III -Sahabe ve Dirayet İlimleri- Sempozyumu
  Sayfalar 169 - 182
  Adem KARAASLAN, Nergis KARAASLAN
 18. Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu
  Sayfalar 183 - 197
  Metin AYDIN
Makale Gönder
Index

          59c21993e5766.jpg

         5a09c3b8e778d.jpg

         5a0d65c4aa5a1.jpg          


           58b3ce87bc7f1.png 58b52dc676879.jpg          

            59b6822749d23.png

     58b3d106df686.png58b52e96708fe.png

            5923d5e28a8c6.jpg

           59e8bd9bb76e6.jpg

       59b686a1dd1b1.png

          58b954d24883d.png

           58bd0693ce57f.png

            58fdc9f979117.png

           591b093741fc1.jpg           

            58bd0750a9bfa.png

            58b3dde1e0708.png       58b667a2dba89.jpg

             58b676e12a93f.png      58bd081cbd837.jpg

              58d38913decfd.png    

            58ca733530e51.png

             58cf655aa463c.png5923d2893cb82.png

            58cf666aca631.jpg

            
              58fef954cd0b9.png

                    59b6810945a61.png

                59b692a861195.png 
5a8164e682cf0.png