Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)
Kapak Resmi
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 15 Nisan, Aralık sayıları için 15 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakemlerden  yayınlanabilir onayı alan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

95.467

268.893

SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 15 Nisan, Aralık sayıları için 15 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakemlerden  yayınlanabilir onayı alan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

SAUIFD 20. Cilt/ 37. Sayı Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 37 - Haz 2018
 1. SARAYDA DÜZENLENEN TARİKAT ÂYİNLERİ IŞIĞINDA III. SELİM’İN TEKKE MÜZİĞİYLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 1 - 20
  Selman BENLİOĞLU
 2. ŞEBBÎR AHMED OSMÂNÎ VE “FETHU’L-MÜLHİM Bİ-ŞERHİ SAHÎHİ’L-İMÂM MÜSLİM” ADLI ESERİ
  Sayfalar 21 - 52
  Erdinç AHATLI, Inam ul HAQ
 3. JOHN STUART MILL'İN ERDEM TEORİSİ ve ARAÇSALLAŞTIRILMIŞ DEĞERLER
  Sayfalar 53 - 79
  Metin AYDIN
 4. MİZRAHİ YAHUDİLERİ VE İSRAİL’DEKİ SOSYO KÜLTÜREL DURUMLARI
  Sayfalar 81 - 105
  Ravza AYDIN
 5. Tax Disruption in the Later Umayyad Period as a Ground Force for the ‘Abbāsid Revolution
  Sayfalar 107 - 128
  Öznur ÖZDEMİR
 6. HIRİSTİYAN MİSTİSİZMİNİN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN UNSURLAR
  Sayfalar 129 - 150
  Halil TEMİZTÜRK
 7. GÜNÜMÜZ SÂMİRÎLERİNDE DİNÎ HAYATA DAİR BAZI UYGULAMALAR
  Sayfalar 151 - 181
  Muhammed Ali BAĞIR
 8. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI İLE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 183 - 215
  Mustafa ULU
 9. BİR USÛLCÜ OLARAK CÜVEYNÎ’NİN HADİSÇİLİĞİ VE HADİSÇİLİĞİNE DÂİR TARTIŞMALAR -“MUʻÂZ HADİSİ” ÖZELİNDE-
  Sayfalar 217 - 246
  Mehmet Macit SEVGİLİ
 10. KÂSÂNÎ’NİN YAKLAŞIMI UYARINCA HANEFÎ FIKIH EKOLÜNDE TAKDÎRÎ DURUM OLGUSU
  Sayfalar 247 - 273
  Ferit DİNLER
 11. Hanefi Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, Recep Tuzcu, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014, 328 s.
  Sayfalar 275 - 282
  Zübeyde ÖZBEN
 12. İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme
  Sayfalar 283 - 290
  Emrah KAYA
 13. Felsefe El Kitabı
  Sayfalar 291 - 295
  Tamer YILDIRIM
 14. Felsefe ve Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss'ta Politik Olan
  Sayfalar 297 - 301
  Ayşe KAHVECİ
 15. 101 Ahlak İkilemi Kitap Değerlendirme
  Sayfalar 303 - 308
  Tuğba ESERLER
Makale Gönder
Index

          59c21993e5766.jpg

         5a09c3b8e778d.jpg

         5a0d65c4aa5a1.jpg          


                                 58b3ce87bc7f1.png 

                            58b52dc676879.jpg          

            59b6822749d23.png

     58b3d106df686.png58b52e96708fe.png

            5923d5e28a8c6.jpg

           59e8bd9bb76e6.jpg

       59b686a1dd1b1.png

          58b954d24883d.png

           58bd0693ce57f.png

            58fdc9f979117.png

           591b093741fc1.jpg           

            58bd0750a9bfa.png

            58b3dde1e0708.png       58b667a2dba89.jpg

             58b676e12a93f.png      58bd081cbd837.jpg

              58d38913decfd.png    

            58ca733530e51.png

             58cf655aa463c.png5923d2893cb82.png

            58cf666aca631.jpg

            
              58fef954cd0b9.png

                    59b6810945a61.png

                59b692a861195.png 
              5a8164e682cf0.png

                5ba10a3f02021.png

            5ba10aba92582.png