Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)
Kapak Resmi
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 15 Nisan, Aralık sayıları için 15 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakemlerden  yayınlanabilir onayı alan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD)

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

101.264

309.095

SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 15 Nisan, Aralık sayıları için 15 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakemlerden  yayınlanabilir onayı alan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

SAUIFD 20. Cilt/ 38. Sayı Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 38 - Ara 2018
 1. HADİSLERİN TESPİTİNDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM ÜZERİNE
  Sayfalar 1 - 32
  Bekir KUZUDİŞLİ
 2. CAHİLİYE DÖNEMİ ḲUREYŞ TOPLUMUNDA ḤİLF OLGUSU
  Sayfalar 33 - 56
  Yunus AKYÜREK
 3. BİR KAVRAMIN ANALİZİ: HADİS İLİMLERİ AÇISINDAN “SÂHİBU HADİS”
  Sayfalar 57 - 85
  Sezai ENGİN
 4. DİNİ ÖTEKİNE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ
  Sayfalar 87 - 110
  Esra AKAY DAĞ
 5. NAHİVCİLERİN İSTİSNAÎ DURUMLARLA İLGİLİ YAYGIN İZAH BİÇİMLERİ
  Sayfalar 111 - 140
  Yunus İNANÇ
 6. ŞEYHÜLİSLAM SÂDEDDİN EFENDİ’NİN FETVALARI ÇERÇEVESİNDE OSMANLI HUKUKUNDA KAZAÎ HÜKMÜN KAYNAKLARI
  Sayfalar 141 - 164
  Süleyman KAYA, Osman GÜMAN, Rabia SALUR
 7. MEVLEVÎ MÛSİKİŞİNASLAR (XVIII. YÜZYIL)
  Sayfalar 165 - 199
  Ayşegül METE
 8. MEKKE MÜŞRİKLERİNİ MÂTÜRÎDÎ’NİN GÖZÜYLE OKUMAK
  Sayfalar 201 - 222
  Veysel GENGİL
 9. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA İLİŞKİN KAVRAMLARA BAKIŞLARI
  Sayfalar 223 - 252
  Mahmut ZENGİN, Yeliz ALTUNTAŞ
 10. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNİ TUTUM DÜZEYLERİ
  Sayfalar 253 - 281
  Yusuf GENÇ, Arif DURĞUN
 11. Emeviler Devrinde İkinci Mushaf Projesi
  Sayfalar 283 - 312
  Omar Yûsuf Abd el-Ğaniyy HAMDÂN
 12. Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s
  Sayfalar 313 - 318
  Ömer Faruk AKPINAR
 13. Dinler Tarihi, Mazhar Murat Yemenlioğlu, İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2016, 695 s. Dinler Tarihi, Ömer Dervişhani, İstanbul: Festival Yayıncılık, 2016, 695 s.
  Sayfalar 319 - 325
  Gülsüm GÜRBÜZ
 14. Kral Tanrı Allah’ın Krallığı, Halil Hacımüftüoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 280 s.
  Sayfalar 327 - 331
  Soner AKSOY
 15. Twenty-First Century Theologies of Religions: Retrospection and Future Prospects
  Sayfalar 333 - 339
  Esra AKAY DAĞ
Index

          59c21993e5766.jpg

         5a09c3b8e778d.jpg

         5a0d65c4aa5a1.jpg          


                                 58b3ce87bc7f1.png 

                            58b52dc676879.jpg          

            59b6822749d23.png

     58b3d106df686.png58b52e96708fe.png

            5923d5e28a8c6.jpg

           59e8bd9bb76e6.jpg

       59b686a1dd1b1.png

          58b954d24883d.png

           58bd0693ce57f.png

            58fdc9f979117.png

           591b093741fc1.jpg           

            58bd0750a9bfa.png

            58b3dde1e0708.png       58b667a2dba89.jpg

             58b676e12a93f.png      58bd081cbd837.jpg

              58d38913decfd.png    

            58ca733530e51.png

             58cf655aa463c.png5923d2893cb82.png

            58cf666aca631.jpg

            
              58fef954cd0b9.png

                    59b6810945a61.png

                59b692a861195.png 
              5a8164e682cf0.png

                5ba10a3f02021.png

            5ba10aba92582.png