Yıl 2018, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 59 - 74 2018-06-22

Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması

Zeynep Pehlivan Baskın [1]

97 151

öğrencilerin başarısı ile anlatım metotlu (öğretmen merkezli, organize görüş, not alma, işiterek öğrenme

temelli) ders işlenen sınıftaki öğrencilerin başarılarını kıyaslamak, sanat tarihi eğitiminde zenginleştirilmiş

görsel kullanmanın öğrencilerin başarı oranlarına etkisini araştırmaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel

bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencileri (1. Öğretim 34 öğrenci, 2. Öğretim 27 öğrenci)

oluşturmuştur. Araştırma verileri 6 sorudan oluşan ön anket ve 5 sorundan oluşan son anket ile elde edilmiştir.

Araştırmacı tarafından oluşturulan ön anketin ve son anketin geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmış; uzman görüşü

alınarak son hali verilmiştir. Ön anket ve son ankette kontrol grubu ile deney grubu arasında büyük oranda

fark görülmemesiyle beraber; kontrol grubunun başarı oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kontrol grubu

deney grubuna göre ön ankette %5,8’lik bir fark ile başarı sağlarken, son ankette %1,6’lık bir fark ile başarısını sürdürmüştür.

Sanat Tarihi, Sanat Tarihi Eğitimi
  • Altuner, H. (2007). Türkiye’de Ortaöğretim Müfredatındaki Sanat Tarihi Derslerinin Tarihi Süreç İçinde Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Aslanapa, O. (1995). “Sanat Tarihi Derslerinin İlk Okullardan Başlanılarak Okutulmasının Önemi ve Gerekçeleri”. Sanatsal Mozaik Dergisi. 1(4), s.14-15.
  • Einstein, A. (2009). Einstein on Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorisms., Mineola, New York: Dover Publication
  • Ödekan, A. (2004). Sanat Tarihi Eğitiminin Sorgulanması. H. B. Konyar (Ed.), Sanat Tarihi Eğitiminin İrdelenmesi (12-13 Mayıs 2004, Sempozyum Bildirileri) (s. 19-22) içinde. İstanbul: Sanat Tarihi Derneği Yayınları.
  • Yavuzoğlu, N. (2004). Sanat Tarihçisi Kimliğinden Hareketle. H. B. Konyar (Ed.), Sanat Tarihi Eğitiminin İrdelenmesi (12-13 Mayıs 2004, Sempozyum Bildirileri (s 57-62) içinde. İstanbul: Sanat Tarihi Derneği Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep Pehlivan Baskın

Bibtex @araştırma makalesi { sanatvetasarim435640, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {59 - 74}, doi = {10.18603/sanatvetasarim.435640}, title = {Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması}, key = {cite}, author = {Pehlivan Baskın, Zeynep} }
APA Pehlivan Baskın, Z . (2018). Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması. Sanat ve Tasarım Dergisi, (21), 59-74. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.435640
MLA Pehlivan Baskın, Z . "Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması". Sanat ve Tasarım Dergisi (2018): 59-74 <http://dergipark.gov.tr/sanatvetasarim/issue/37717/435640>
Chicago Pehlivan Baskın, Z . "Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması". Sanat ve Tasarım Dergisi (2018): 59-74
RIS TY - JOUR T1 - Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması AU - Zeynep Pehlivan Baskın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.435640 DO - 10.18603/sanatvetasarim.435640 T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 74 VL - IS - 21 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.435640 UR - http://dx.doi.org/10.18603/sanatvetasarim.435640 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması %A Zeynep Pehlivan Baskın %T Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması %D 2018 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 21 %R doi: 10.18603/sanatvetasarim.435640 %U 10.18603/sanatvetasarim.435640
ISNAD Pehlivan Baskın, Zeynep . "Zenginleştirilmiş Görsellerin Kullanılmasının Sanat Tarihi Eğitimine Katkısının Saptanması". Sanat ve Tasarım Dergisi / 21 (Haziran 2018): 59-74. http://dx.doi.org/10.18603/sanatvetasarim.435640