e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİLİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)

e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak Resmi

49.365

136.248

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİLİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

ŞARKİYAT Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Sayısı Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 2 - May 2018
 1. ZEYDİ HADİS YORUMU: İMAM EL-MÜTEVEKKİL ALE'LLAH AHMED B. SÜLEYMAN (566/1176) ÖRNEĞİ
  Sayfalar 524 - 547
  KADİR DEMİRCİ
 2. MÜŞKİL VE MÜTEŞÂBİH HADİSLERİ YORUMLAMA İLKELERİ (İBN FÛREK ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 548 - 577
  Abdurrahman ECE
 3. ÇAVKANİYÊN Jİ ÇANDA KURDÎ Dİ NÛRA QELBAN DE
  Sayfalar 578 - 597
  Hayreddin KIZIL
 4. ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER
  Sayfalar 598 - 609
  Mehmet Nafi Arslan
 5. HİNT ALT-KITASININ DİNİ VE KÜLTÜREL YAPISININ ŞEKİLLENMESİNDE ARİLERİN ROLÜ
  Sayfalar 610 - 624
  Halide Rumeysa Küçüköner
 6. KÖMÜRCÜNÜN İMANI
  Sayfalar 625 - 637
  Necmettin TAN
 7. GÜNÜMÜZ MEDYASININ HUCURAT SURESİNDEKİ BAZI AHLAKİ İLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 638 - 650
  Mehmet Yusuf Yagır
 8. İMAMU’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNÎ’YE GÖRE HABER VE ÇEŞİTLERİ -EL-BURHÂN FÎ USÛLİ’L-FIKH İSİMLİ ESERİ BAĞLAMINDA-
  Sayfalar 651 - 668
  Mehmet Sait UZUNDAĞ
 9. ŞEYH-İ İŞRÂK ŞİHÂBEDDİN SÜHREVERDÎ’NİN AŞKA DAİR SEMBOLİK RİSÂLESİ
  Sayfalar 669 - 689
  Buşra Arslan Meçin, Buşra Arslan Meçin
 10. İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ
  Sayfalar 690 - 707
  Bekir Karadağ
 11. KALENDERÎ BİR SÛFÎ OLARAK BABA TÂHİRÊ URYÂN
  Sayfalar 708 - 723
  haci sağlık
 12. KASİDEYE FARKLI BİR BAKIŞ: “ZÜĞÜRTLÜK”
  Sayfalar 724 - 732
  Gülden Esra AYDOĞDU
 13. NÂBÎ MUAKKİBİ DİYARBAKIRLI ŞÂİRLER
  Sayfalar 733 - 761
  Ekrem Bektaş
 14. İBN SAYYAD İLE İLGİLİ RİVAYETLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 762 - 782
  Mehmet BİLEN
 15. KIZLARIN OKULA ERİŞİM VE DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI: İKNA SÜRECİ
  Sayfalar 783 - 804
  M. Cevat Yıldırım, Nurettin Beltekin, Tülay Talay Oral