e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurul  Raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak Resmi

61.057

248.322

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurul  Raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Aralık 2018 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. KUTSAL MEKANLARIN TAHRİBİNİN TOPLUMSAL HAFIZA ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1228 - 1237
  Metin BOZAN
 2. EŞ’ARÎ KELÂM GELENEĞİNDE İMÂMET ANLAYIŞI: SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1238 - 1257
  Veysi ÜNVERDİ
 3. OSMANLI COĞRAFYASINDA SÜNNÎ DÜŞÜNCENİN RESMÎ İDEOLOJİ OLARAK BENİMSENMESİ ÜZERİNE SOSYO-JEOPO-TEOLOJİK ANALİZLER
  Sayfalar 1258 - 1275
  Recep ÖNAL
 4. el-ERMEYÛNÎ (ö.958/1551) VE İHLÂS SÛRESİ’NİN FAZİLETİNE DAİR KIRK HADİSİ
  Sayfalar 1276 - 1305
  Rıdvan KALAÇ
 5. ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SEMBOL
  Sayfalar 1306 - 1327
  Hayreddin KIZIL
 6. SÜLEYMAN ATEŞ VE ABDULLAH PARLIYAN’IN MEALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1328 - 1353
  Mehmet YOLCU, Ayşe TOKAY, Ayşenur BIÇAK
 7. MEDRESE KÖKENLİ İMAMLAR İLE İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU İMAMLARIN DİNİ VE DİNDE ÇOĞULCULUK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1354 - 1376
  Abdusamet KAYA
 8. MEZHEP MENSUBİYETİNİN KUR’AN YORUMLARINDAKİ ÖZNELLİĞE OLAN YANSIMALARI
  Sayfalar 1377 - 1397
  Duran Ali YILDIRIM
 9. مدى تساهل الحاكم دراسة تطبيقية حول الأحاديث التي صححها الحاكم في المستدرك وحكم عليها الذهبي بالوضع
  Sayfalar 1398 - 1415
  Anas ALJAAD
 10. NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN ÇEŞİTLİ VARLIKLARIN GEÇMESİNE DAİR RİVÂYETLERİN SENED VE METİN YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1416 - 1454
  Fatih Mehmet YILMAZ
 11. SİİRT MEDRESELERİNDE ARAPÇA DİL EĞİTİMİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE
  Sayfalar 1455 - 1472
  Uğur ERMAN
 12. el-KENZU’S-SEMÎN TEFSÎRİNDE İLMÎ İ‘CÂZA DAİR İKİ MESELE: DÜNYANIN DÖNMESİ VE YUVARLAKLIĞI
  Sayfalar 1473 - 1491
  Abdurrahim KIZILŞEKER
 13. NEFS-BEDEN İLİŞKİSİ PROBLEMİNE YENİ BİR BAKIŞ: MOLLA SADRÂ’NIN TEKÂMÜLÎ NEFS TASAVVURU
  Sayfalar 1492 - 1513
  Muhammet Sait KAVŞUT
 14. MOLLA HALİL ES-SİʿİRDÎ’NİN HZ. PEYGAMBER TASAVVURU (Mahsûlü’l-Mevâhibi’l-Ahadiyye Adlı Eseri Çerçevesinde)
  Sayfalar 1514 - 1537
  Abdurrahman ECE
 15. LIVING AT THE MARGINS: WOMEN AND NATIONAL IDENTITY IN PAINS OF AUTUMN
  Sayfalar 1538 - 1551
  Emine Yeşim BEDLEK
 16. MİRZA GULAM AHMED’İN GÜNÜMÜZE KADAR İNTİKAL EDEN BAZI SOSYO-KÜLTÜREL PRATİKLERİ
  Sayfalar 1552 - 1565
  Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER
 17. 14 NUMARALI ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİNE GÖRE VİDİN’DE İDARİ, EKONOMİK VE SOSYAL YAPI
  Sayfalar 1566 - 1591
  Zülfiye KOÇAK
 18. VAN CAMİLERİ (1941-2013): CAMİ SAYILARI, MÜLKİYET DURUMLARI VE “MİMARLI” CAMİLER
  Sayfalar 1592 - 1610
  Mustafa GÜLEN, Halil İbrahim DÜZENLİ
 19. NECİP FAZIL KISAKÜREK’TE GENÇLİĞE BAKIŞ VE İDEAL GENÇLİK TASARIMI
  Sayfalar 1611 - 1625
  Yusuf AYDOĞDU
 20. DİYARBAKIR’DA SELSEBİLLİ HAVUZ ÖRNEĞİ: Gazi Köşkü Selsebilli Havuzu
  Sayfalar 1626 - 1652
  Pınar GÜRHAN KILIÇ, İsmail AYTAÇ
 21. BİR MUHADDÎSİN GÖZÜYLE FIKIH VE FAKÎH
  Sayfalar 1653 - 1668
  Yusuf EŞİT
 22. SUUD SELEFİLİĞİ - HADİS İLMİ BAĞAMINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1669 - 1676
  Ramazan ÖZMEN
 23. THE HINDU HISTORY
  Sayfalar 1677 - 1680
  Yalçın KAYALI