e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİLİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)

e-ISSN 1308-9633 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak Resmi

57.631

191.229

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİLİM TR DİZİNİ, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, Academic Keys, ResearchBib, MIAR, İdealonline, IIJIF impact factor, SAIF, Citefactor  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Cilt 10 - Sayı 3 - Ağu 2018
 1. FONKSIYONÊN HEVBEŞ Û ZINCÎREYA RÛDANÊ DI VEGÊRANA EDEBIYATA KURDÎ YA SOVYETÊ DE
  Sayfalar 805 - 818
  Zülküf Ergün
 2. AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “ÇENGİ” ROMANINDA CERVANTES’İN İZLERİNİ ARAMAK
  Sayfalar 819 - 830
  Adem Gürbüz
 3. HADİSLERDE ASABİYETİN REDDİ VE BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI -Cahiliye Asabiyetinden İslam Toplumuna Doğru-
  Sayfalar 831 - 848
  Bayram Kanarya
 4. KUR’ÂN’DA HASET KAVRAMI
  Sayfalar 849 - 872
  Mehmet Emin Yurt
 5. ŞÂFİÎ USÛLCÜLERİN DEĞERLENDİRME VE TERCİH YAPARKEN SÜNNET VE HADİS MESELELERİNE YAKLAŞIMI: ZEKERİYYA el-ENSÂRÎ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 873 - 886
  Nurullah Agitoğlu
 6. İBNU’L-HÂCİB İLE MOLLA HALİL es-Sİ‘İRDÎ’NİN El-KÂFİYE ADLI ESERLERİNİN MUKAYESESİ
  Sayfalar 887 - 902
  Ahmet Tekin
 7. SÖZLÜ KÜLTÜR BAĞLAMINDA KIRMANCCA (ZAZACA) ŞİİRSEL/EZGİLİ ANLATIM GELENEĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 903 - 920
  Okan Alay
 8. MÂTURÎDÎLER’DE İLAHÎ FİİLLERİN TA‘LÎLİ
  Sayfalar 921 - 936
  İbrahim Özdemir
 9. BAKARA 196. AYETİN YORUMU BAĞLAMINDA BAZI SAHABÎLERİN TEMETTUʿ HACCINI YASAKLADIĞI İDDİASININ KRİTİĞİ
  Sayfalar 937 - 961
  Abdurrahman Ensari
 10. بررسی تطبیقی یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی با یوسف و زلیخای حمدالله حمدی
  Sayfalar 962 - 985
  Ahmet Yeşil
 11. İBNÜ’L-HEYSEM’İN GÜZELLİK ANLAYIŞI: KİTÂBÜ’L-MENÂZIR VE SEMERETÜ’L-HİKME’DEN HAREKETLE BİR İNCELEME
  Sayfalar 986 - 1000
  Muhammet Fatih Kılıç
 12. من بلاغة التّشبيه التّمثيلي في الحديث النبوي
  Sayfalar 1001 - 1015
  Ramazan Özmen
 13. RAŞİD HALİFELER DÖNEMİ BEYTÜLMAL VE OLUŞUM SÜRECİ
  Sayfalar 1016 - 1036
  Abdulkerim Öner
 14. SÊ MEWLÛDÊN NUH ÊN KURDIYA KURMANCÎ
  Sayfalar 1037 - 1055
  Hayreddin KIZIL
 15. KUR’AN’DA KARDEŞLİĞİN İNSANÎ VE AHLÂKÎ TEMELLERİ
  Sayfalar 1056 - 1077
  Adil Bor
 16. NE YAKIN VE UZAK BİR TARİHSEL HADİSE: İBRAHİM HALİL SOĞUKOĞLU VE KÜRTDAĞI MÜRİD HAREKETİ
  Sayfalar 1078 - 1095
  Sever Işık
 17. İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA CEHÂLETİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ (Borsa, Sigorta ve İnternet Üzerinden Yapılan Alım-Satım Örneği)
  Sayfalar 1096 - 1115
  Bedri Aslan
 18. KUR’ÂN KISSALARININ ANLAŞILMASINDA DUANIN ROLÜ
  Sayfalar 1116 - 1134
  Mehmet Nurullah AKTAŞ
 19. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1135 - 1153
  İrfan YILDIRIM, Zahir KIZMAZ
 20. AKIF-İ VANÎ VE ‘AŞIK OSMAN SİPKÎ VE A. JABA KOLEKSİYONUNDAKİ TÜRKÇE MEM Û ZÎNLERİ
  Sayfalar 1154 - 1181
  ABDURRAHMAN ADAK
 21. SHARAFIYYA COMPLEX IN BIDLIS: RETHINKING OF LOCAL HISTORY IN ISLAMIC ARCHITECTURE
  Sayfalar 1182 - 1196
  Birgül Açıkyıldız Şengül
 22. ANALÎZEKE KODÎKOLOJÎK LI SER LEYLA Û MECNÛNÊN SEWADÎ, BAZÎDÎ Û FUZÛLÎ DI KOLEKSÎYONA A. JABA YA DESTNIVÎSÊN KURDÎ DE
  Sayfalar 1197 - 1222
  Abdurrahman ADAK
 23. Hindistan'ın Kısa Tarihi
  Sayfalar 1223 - 1227
  YALÇIN KAYALI