Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/sbad-1

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/sbad-1
Kapak Resmi

182

651

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Kış 2018 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. “ORTA YOLU YOK MU BU İŞİN?”: EŞLERİN ETKİLEME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1 - 19
  Fikret Gürses, Yavuz Selim Gülmez, Tuğba Kılıçer
 2. İŞ YAPMA KOLAYLIĞI KAPSAMINDA MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 21 - 48
  Nalan Kangal, İlhan Eroğlu, Mustafa Necati Çoban
 3. İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİ: DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 50 ŞİRKETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 49 - 69
  Olca Sezen Doğancılı
 4. 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI HAPİSHANELERİ: YOZGAT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 71 - 96
  Tahir Bilirli
 5. İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNEYLEM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
  Sayfalar 97 - 111
  Yasemin Yıldırım, Emre Aslan
 6. 1722-23’TE SİVAS EYALETİNDE CEBELÜ BEDELİ UYGULAMASI
  Sayfalar 113 - 140
  Ali Açıkel
 7. TABGAÇ DEVLETİ’NİN KURULUŞU VE İMPARATOR TAO道武帝 DÖNEMİ (386-409)
  Sayfalar 141 - 160
  Tuğba Gökçe Balcı
 8. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER
  Sayfalar 161 - 177
  İlker Aydın, Enes Çinpolat
 9. MOĞOLLARIN ORTADOĞU’DAKİ İLK NOYANI CORMAGUN
  Sayfalar 179 - 196
  Ergin Ayan
 10. MOĞOL TOPLUM HAYATINDA ‘ÖLÜMÜNDEN SONRA CENGİZ HAN’
  Sayfalar 197 - 210
  Murat Tural
 11. HOHENSTAFUEN HANEDANI -PAPALIK ÇEKİŞMESİ VE ARAGON KRALI III. PEDRO İLE CHARLES DE ANJOU’NUN SİCİLYA’YA MÜDAHALESİ
  Sayfalar 211 - 227
  Seyhun Şahin
 12. ORTAÇAĞ AVRUPASININ “MÜKEMMEL ÖĞRETMEN” LAKAPLI BİLİM ADAMI: ROGER BACON
  Sayfalar 229 - 238
  Pınar Ülgen
 13. SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER
  Sayfalar 239 - 251
  Erkam Temir
 14. TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATAN ALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 253 - 266
  Çağrı Öztürk Demirbaş, Yurdal Dikmenli, İbrahim Gafa
 15. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN KAVRAMI VE METİNLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 267 - 281
  İzzet Şeref, Zeynep Cin Şeker
 16. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KLASİK TÜRK EDEBİYATI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 283 - 304
  Mehmet Celal Varışoğlu
 17. MESUD CEMİL BEY’İN SAZ ESERLERİNİN MAKAMSAL ANALİZİ
  Sayfalar 305 - 315
  Banu Gebeloğlu
 18. BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI’NDA BİR PROPAGANDA UNSURU OLARAK VAAZ
  Sayfalar 317 - 341
  Yunus Emre Tekinsoy
 19. BABIÂLİ’NİN AMERİKAN PETROL ŞİRKETİ STANDARD OIL’E BAKIŞI
  Sayfalar 343 - 363
  Büşra Karataşer