Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University | http://sbedergi.sdu.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, geography, archeology, art history, law, political science, international relations, economics and fine arts.Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 


Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences

ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University | http://sbedergi.sdu.edu.tr/
Cover Image

89.651

439.171

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, geography, archeology, art history, law, political science, international relations, economics and fine arts.Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 


Volume 1 - Issue 32 - Dec 2018
 1. CRITIC ve MDL TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE TR-61 BÖLGESİ BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 1 - 24
  Özen Akçakanat, Esra Aksoy, Türker Teker
 2. SURİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDA SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
  Pages 25 - 57
  Hamza AKENGİN, Ayşe Yaşar
 3. SÖMÜRGE ÖNCESİ DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE AFRİKA’DA KENTLER VE KENTLEŞME HAREKETLERİ
  Pages 58 - 88
  Harun BİÇAKCI
 4. TEFSÎR VE HADÎS KAYNAKLARINDA ÂYETLERİN İSM-İ TAFDÎL İFADELERİYLE TAVSÎFİ HAKKINDA BİR İNCELEME
  Pages 89 - 113
  ALİ BULUT
 5. TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA GÖSTERGELERİNDE İŞLETMELER ARASI FARKLILIKLAR
  Pages 114 - 142
  Mahmut ÇELEBİER, Fikret ÇANKAYA, Aykut KARAKAYA
 6. ISPARTA ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME
  Pages 143 - 155
  Süha ÇELİKKAYA
 7. YALIN YÖNETİM YAKLAŞIMI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYGULAMALARI
  Pages 156 - 185
  Yasin ÇİLHOROZ, İlknur ARSLAN
 8. ÇEVRESEL KUZNETS HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Pages 186 - 204
  Ayşe Durgun
 9. Lise Öğrencilerinin Okula Bağlılık İle Genel Öz-yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 205 - 227
  MUSTAFAYUKSEL ERDOGDU
 10. THE IMPLEMENTATION OF USA'S SOFT POWER VIA HOLLYWOOD: LOOKING BACK TO Cold War
  Pages 228 - 240
  Yiğit Anıl Güzelipek
 11. FREDERİCK BARBAROSSA'NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE
  Pages 241 - 264
  Behset Karaca, Kadir Karacan
 12. SAĞLIK HİZMETLERİNDE CEPTEN ÖDEMELERİN BİR ÇEŞİDİ: KATKI PAYLARI
  Pages 265 - 313
  Kevser Sezer korucu, AYGEN OKSAY
 13. Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi ile Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
  Pages 314 - 332
  Fatma Esin Kurt, Serpil Senal
 14. POLİTİK BECERİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Pages 333 - 348
  Altan Özcan, Gaye Atilla
 15. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİR ALT UNSURU OLAN BİLGİ VE İLETİŞİMİN ALTERNATİF TURİZME ETKİSİ: ISPARTA TURİZMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 349 - 395
  Faruk GÜNGÖREN, Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
 16. AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞININ OKUL EĞİTİMİ BOYUTU
  Pages 396 - 420
  Faruk TÜRK, Muharrem Gürkaynak
 17. THE PSYCHICAL FRAGMENTATION IN THE PERSPECTIVES OF SIGMUND FREUD AND JACQUES LACAN
  Pages 421 - 431
  Adele Bahroun
 18. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YUNAN-RUM FAKTÖRÜ
  Pages 432 - 449
  Fatma ÇAKIR
 19. İŞLETMELERİN GERİ ALIM DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: BİST 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR OLAY ÇALIŞMASI
  Pages 450 - 474
  Gamze Göçmen Yağcılar, Zühal Arslan
 20. KUR’AN’DA ALLAH’IN DİLEMESİ İSTİSNÂ EDİLEN YERLERİN İNCELENMESİ
  Pages 475 - 511
  Muhammed Ersöz
 21. Berlin Sokaklarında Bir Anti Kahraman: Franz Bieberkopf
  Pages 512 - 524
  Elif Aktürk
 22. Y KUŞAĞININ YAŞAM TARZININ KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI
  Pages 525 - 566
  Pınar Göktaş, Burcu Değirmenci
 23. KAMU İDARELERİNDE ESNEK ÇALIŞMAYA DAİR KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
  Pages 557 - 585
  Derya Taner
 24. LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİNİN AHP VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 586 - 605
  Arzu Ilgaz