Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://sbedergi.sdu.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, geography, archeology, art history, law, political science, international relations, economics and fine arts.Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 

Sekreterya/ Secretary

Arş. Gör. Seyhan ÖZDEMİRSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://sbedergi.sdu.edu.tr/
Kapak Resmi

66.474

222.365

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, geography, archeology, art history, law, political science, international relations, economics and fine arts.Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 

Sekreterya/ Secretary

Arş. Gör. Seyhan ÖZDEMİR-Sayı: 25 Son Sayı
Sayı 25 - Ara 2016
 1. RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 22
  Rukiye ÇELİK, Merve DURMAZ, Rukiye YORULMAZ, Fatma Nur POLAT
 2. UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ
  Sayfalar 23 - 45
  Türkan ACAR
 3. ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ
  Sayfalar 47 - 64
  Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY
 4. İNGİLİZLERİN FİLİSTİN POLİTİKASI VE FİLİSTİN MANDASI
  Sayfalar 65 - 78
  Kadir KASALAK
 5. YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ENERJİ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ
  Sayfalar 79 - 102
  Emre ÇITAK, Pınar Buket KILINÇ PALA
 6. MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971)
  Sayfalar 103 - 126
  Emine ÖZTÜRK
 7. SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA
  Sayfalar 127 - 156
  Ahmet SARITAŞ, Ramazan Utku BÜTÜN
 8. BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 179 - 204
  İsa İPÇİOĞLU, Dilek KAHYA
 9. ULUSLARARASI TERÖRİZM VE AVRUPA BİRLİĞİ
  Sayfalar 157 - 178
  Samet ZENGİNOĞLU
 10. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 205 - 228
  Necla YILMAZ, Selma DOĞANALP, Tuğba VAROL DURMAZ
 11. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: ENTEGRASYONU ZORA SOKAN SAİKLAR
  Sayfalar 229 - 246
  Hüsamettin İNAÇ
 12. AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 247 - 261
  Seyhan ÖZDEMİR, Ramazan ERDEM
 13. SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANINDA YAYIMLANAN LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ
  Sayfalar 263 - 281
  Bahar SUVACI
 14. BİREYSEL BAŞVURUDA ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ
  Sayfalar 283 - 303
  Mücahit AYDIN
 15. THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES ON BANK EFFICIENCY: A CASE OF TURKEY
  Sayfalar 305 - 322
  Mustafa SOBA, Işıl EREM, Fatih CEYLAN
 16. SERVET-İ FÜNÛN MECMUASI’NDA YAYIMLANAN TİCARET MEKTEBİ YAZILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 323 - 338
  Ahmet Sait ÖZKUL