Kabul Edilmiş Makaleler

 • Asıllarla İstidlâl’in Klasik Hanefî Usûl Düşüncesindeki Yeri
  Ahmet Muhammet Peşe 26 Tem 2017
 • MESLEKİ EĞİTİMİN GELECEK VİZYONU; İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN BİR BÜROKRATİK MODEL DENEMESİ
  Ahmet Yıldırım, Oğuzhan Çarıkçı 25 Ara 2017
 • Hanefî Düşüncede Hakîkat-Mecâz İlişkisinin Kavranış Biçimine Etkisi Bakımından Sebep-İllet-Hüküm İlişkisi
  Ünal Yerlikaya 7 Mar 2018
 • MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İNANÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  mustafa kabataş