Kabul Edilmiş Makaleler

  • Asıllarla İstidlâl’in Klasik Hanefî Usûl Düşüncesindeki Yeri
    Ahmet Muhammet Peşe 26 Tem 2017
  • MESLEKİ EĞİTİMİN GELECEK VİZYONU; İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN BİR BÜROKRATİK MODEL DENEMESİ
    Ahmet Yıldırım, Oğuzhan Çarıkçı 25 Ara 2017
  • MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İNANÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    mustafa kabataş