Year 2013, Volume , Issue , Pages 61 - 70 2013-09-01

BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ
EFFECTS OF BURO ERGONOMICS TO PSYCHOLOGY OF WORK AND BUSINESS EFFICIENCY

Sevim ÇEVEN [1] , Kezban ÖZER [2]

417 687

Çağdaş işletmecilik anlayışı, insan öğesini örgütün vazgeçilmez bir parçası olarak kabul eder. Hatta örgüt çalışanları “iç müşteri” olarak görülür. Modern yönetim anlayışında çalışanlar işletmenin en önemli parçasıdır. Onların motive olması, rahat bir ortamda çalışmaları, iş verimine de doğrudan etki eder. Bürolar, kurum ya da kuruluşların hizmet alanları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlardır. Büroların fiziksel ortamlarının düzeni; çalışan sağlığına, psikolojisine ve iş verimine olan etkisinden dolayı çok önemlidir. Bürolarda yapılan çalışmaların verimli ve kaliteli olmasında en önemli faktörlerden biri de fiziki çevredir. Çalışanlar zamanlarının büyük bir kısmını bürolarda geçirmektedir. Bu nedenle büroların, çalışanların rahat edeceği bir şekilde düzenlenmesi, ergonomik unsurlara uygun olması gerekir. Ergonomi, çalışanların işe motive olmasında ve iş veriminin artmasında önemli bir araçtır. Ergonomi bilimi, çalışanın daha rahat bir ortamda çalışmasını öngörür. Çalışma ortamındaki renk seçimi, oturma düzeni, kullanılan araç ve gereçler, mobilyalar, havalandırma sistemi, ısı, nem, aydınlatma gibi hususlar çalışma psikolojisi ve çalışanın iş verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, büro ergonomisinin çalışma psikolojisine ve iş verimine etkisini incelemektir. Bu çalışmada, literatür taraması yapılarak bu konuda yayınlanmış makaleler ve diğer bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır.
Understanding of modern business administration has been accepted that human as an indispensable part of the organization. Also the organization workers have been seen as “internal customer”. Workers are the most important part of the organization in the modern management approach. Their motivation, their work in a relaxed atmosphere acts directly to work efficiency. Offices are places where activities have been carried out by agencies or organizations within their service areas. Layout of the offices’ physical environments are very important due to the impect of employee healht, psychology and work efficiency. Efficiency and quality of the work in offices in the fact that one of the most important factors is the physical environment. Workers have spent a large portion of their time in the offices. So the offices must be comfortable for the workers and be appropriate to ergonomic factors. Ergonomics is an important factor of workers motivation on the work and increasing the efficiency of work. The science of ergonomics offers more comfortable working place for workers. Working psychology and business efficiency of the workers have been affected directly by issues such as the choise of working place colour, seating arrangement, tools and materials that have been used, furniture, air conditioning system, heating, humidity, lighting. The purpose of this study is to examine the effect of the office ergonomics to the working pschology and business efficieny. In this study, published articles in this field and other scientific resoursers had been made use of by the review of literature
Subjects
Other ID JA27TC59AD
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevim ÇEVEN

Author: Kezban ÖZER

Bibtex @ { sbe247398, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {}, pages = {61 - 70}, doi = {}, title = {BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÇEVEN, Sevim and ÖZER, Kezban} }
APA ÇEVEN, S , ÖZER, K . (2013). BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 61-70. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23164/247398
MLA ÇEVEN, S , ÖZER, K . "BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 61-70 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23164/247398>
Chicago ÇEVEN, S , ÖZER, K . "BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 61-70
RIS TY - JOUR T1 - BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ AU - Sevim ÇEVEN , Kezban ÖZER Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 70 VL - IS - SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ %A Sevim ÇEVEN , Kezban ÖZER %T BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N %R %U
ISNAD ÇEVEN, Sevim , ÖZER, Kezban . "BÜRO ERGONOMİSİNİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İŞ VERİMİNE ETKİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2013): 61-70.