Year 2013, Volume , Issue , Pages 31 - 43 2013-09-01

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
DEMOGRAPHIC PROFILE, PERSPECTIVES ON PROFESSION AND VIEWS RELATED TO GENDER ROLES OF OFFICE SERVICES AND ADMINISTRATIVE ASSISTANCE DEPARTMENT STUDENTS: CASE OF AHMETLI VOCATIONAL SCHOOL

İlham YILMAZ [1] , Evrim MAYATÜRK AKYOL [2]

215 356

Günümüz iş dünyasında teknoloji ve yönetim anlayışında yaşanan hızlı gelişmeler, işletmelerin büyüyüp karmaşıklaşması ve yaşanan yoğun rekabet; işlerin ilk defada doğru yapılmasını ve kaynakların akılcı kullanımını zorunlu kılmıştır. Bunların gerçekleşmesinde ise; başarılı bir yöneticinin ve ona işlerinde en iyi şekilde yardımcı olan bir yönetici asistanın rolü oldukça büyüktür. Çalışmamızda söz konusu rollerden yönetici asistanlığını üstlenmek üzere eğitim alan öğrencilerin; gerek kişisel gerekse aileleri ile ilgili olan demografik özelliklerini, bölümlerini ve dolayısıyla mesleklerini bilinçli bir şekilde tercih edip etmediklerine yönelik durumlarını, sekreterlik mesleğine ilişkin bakış açılarını, çalışma yaşamına katılmalarında etkili olacağını düşündükleri faktörleri, çalışma yaşamı bağlamında cinsiyet rollerine yönelik görüşlerini ve bu faktörler ile görüşlerin demografik özelliklere göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencilerine anket uygulanmış ve veri analizi SPSS 16 programı kapsamında farklı istatistiksel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Rapid developments in approaches of technology and management, growth of businesses and intense competition in today’s business world has required zero defect and rational use of resources. Successful managers and administrative assistants play important role in realization of these points. It is aimed to determine demographic characteristics, situations related to preference manners about their departments and professions, perspectives for the secretarial profession of administrative assistance students. In addition to this, their opinions about effective factors while participating into working life, their views related to gender roles in the context of working life and whether these factors and views differentiate in terms of demographic characteristics are aimed to determine as well. Therefore, questionnaire was applied to students of office services and administrative assitance department at Ahmetli Vocational School, Celal Bayar University and data was analyzed using different statistical methods of SPSS 16 programme.
Subjects
Other ID JA27SV48BD
Journal Section Articles
Authors

Author: İlham YILMAZ

Author: Evrim MAYATÜRK AKYOL

Bibtex @ { sbe247408, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {}, pages = {31 - 43}, doi = {}, title = {BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YILMAZ, İlham and MAYATÜRK AKYOL, Evrim} }
APA YILMAZ, İ , MAYATÜRK AKYOL, E . (2013). BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 31-43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23164/247408
MLA YILMAZ, İ , MAYATÜRK AKYOL, E . "BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 31-43 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23164/247408>
Chicago YILMAZ, İ , MAYATÜRK AKYOL, E . "BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 31-43
RIS TY - JOUR T1 - BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ AU - İlham YILMAZ , Evrim MAYATÜRK AKYOL Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 43 VL - IS - SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %A İlham YILMAZ , Evrim MAYATÜRK AKYOL %T BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N %R %U
ISNAD YILMAZ, İlham , MAYATÜRK AKYOL, Evrim . "BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLİ, MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI VE CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2013): 31-43.