Year 2013, Volume , Issue , Pages 247 - 258 2013-09-01

SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ETHIC AND PROTOCOL RULES IN SECRETARIAT

Zişan KORKMAZ ÖZCAN [1]

346 1155

Günümüzde, toplumun her alanında genel anlamda etik problemlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Sekreterlerin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri pek çok etik ilke bulunmaktadır. Etik ilkeler, iyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, sekreterlere rehberlik eder. Fakat bunları uygulayabilmek için etik ilkelerden olan nezaket ve saygının daha geniş bir uygulamasını teşkil eden “Protokol Kuralları”nı da bilmek gerekmektedir. Büronun yönetimi, bir resmi ilişkiler sistemi olarak daima “Protokol Kuralları” içinde gerçekleşir. Bu nedenle, yönetimin içerisindeki yöneticiler genellikle, protokolcü olurlar ve sekreterlerini, çalışmalarından çok protokol kurallarını bilmeleri açısından değerlendirirler. Yöneticisiyle uyumlu bir çalışma sergilemek durumunda olan sekreter, kurum içinde ve kurum dışında olumlu davranışlar göstermelidir. Bu bağlamda sekreterlerin hem etik değerlerin neler olduğunu, hem de “Nezaket ve Görgü Kuralları” olarak bilinen protokolü iyi bilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, yönetimde resmi ilişkilerde geçerli olan ve sıkça uygulanan protokol kurallarının bilinmesi ve yönetimin içerisinde yeri olan sekreterlerin bunu uygularken etik ilkeler çerçevesinde uygulaması gerektiği konusu üzerindedir. Çalışmamızda, protokol kurallarını bilmenin önemine değinerek, sekreterlerin kuralları uygularken etik ilkeleri göz ardı etmeden bunları yapmaları gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. Böylece sekreterler, örgütün vitrini konumunda olma özelliklerini en iyi şekilde gerçekleştirmiş olmaktadırlar.
Nowadays we generally come up against ethic problems in all areas of society. There are lots of ethic mottos that secretaries often encounter or can encounter in their daily lifes. Ethic mottos guide secretaries with being in a good behaviour and avoiding bad behaviour. However, to apply these, “Protocol Rules” that are constituting a wide apply of urbanity and respect, are needed to know. Bureau direction come ture with Protocol Rules as a formal relation system. For that reason, directors in the directions especially be protocoller and evaluate their secretaries knowing the protocol rules more than working. Secretary that is in a situation showing adaption with the director, have to show positive behaviours in and out of soot. In this sense, secretaries have to know either what the ethic values are or protocol as known “Urbanity and Respect Rules”. The aim of this study is to emphasize knowing protocol rules that hold good in formal direction relations, often applied and secretaries in the directions have to apply in ethic mottos while doing this. In our study, the theme were emphasized that secretaries have to do these without ignoring ethic rules by touching on importance of knowing protocol rules. Thus, secretaries are to have well actualized features of being in organisation showcase.
Subjects
Other ID JA27UD88CF
Journal Section Articles
Authors

Author: Zişan KORKMAZ ÖZCAN

Bibtex @ { sbe247425, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {}, pages = {247 - 258}, doi = {}, title = {SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {KORKMAZ ÖZCAN, Zişan} }
APA KORKMAZ ÖZCAN, Z . (2013). SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 247-258. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23164/247425
MLA KORKMAZ ÖZCAN, Z . "SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 247-258 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23164/247425>
Chicago KORKMAZ ÖZCAN, Z . "SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 247-258
RIS TY - JOUR T1 - SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ AU - Zişan KORKMAZ ÖZCAN Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 258 VL - IS - SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ %A Zişan KORKMAZ ÖZCAN %T SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N %R %U
ISNAD KORKMAZ ÖZCAN, Zişan . "SEKRETERLİK MESLEĞİNDE ETİK VE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2013): 247-258.