Yıl 2013, Cilt , Sayı 0, Sayfalar 41 - 55 2013-10-01

EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI
USING ERGONOMIC RULES IN EDUCATION ENVIRONMENT AND A STUDY ON IDEAL CLASS

Hasan H. ÖNDER [1] , Melike GÜL [2] , Gizem ERGÜLDÜRENLER [3]

504 1922

Ergonomi, insanın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan bir bilim dalı olmakla birlikte insanın içinde olduğu her alanla ilgilenmektedir. Temel olarak insanla çalışma çevresi arasındaki ilişkilerin (iş-güç, kullanılan araçlar ve işçilerin içinde bulunduğu çevre…) bilimsel olarak incelenmesi anlamına gelen ergonomi(iş bilim),son yıllarda makine insan uyumu anlayışı çerçevesinde artık hayatın her alanında adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. Eğitimde ise ergonomi, öğretmen ve öğrencinin çalışma ve öğrenme ortamlarının azami verim alınabilecek şekilde organize edilmesi anlamına gelmektedir. Tıpkı işletmelerde olduğu gibi eğitimde de bu bilim dalının verilerinden yararlanmak eğitimin kalitesini arttırmaktadır. Eğitimin verildiği sınıflar öğrencilerin öğrenim ortamı olarak önem arz etmektedir. Bu sebeple sınıf ortamlarının yaşam kalitesini arttırmak, öğretmen ve öğrenci açısından verimi de arttıracaktır. Bu çalışmada SDÜ Mühendislik Fakültesi dersliklerinde ergonomi ve antropometriden faydalanılarak insan fizyolojisine uygun sınıf düzenlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda sınıf ortamında başarıyı etkileyecek faktörler belirlenmiştir. Sınıf ortamda kullanılacak renkler, aydınlatılma, ısınma, ideal hava akımını sağlayacak havalandırma, etraftan gelebilecek gürültü, sınıf içinde ses yayılımı ile akustik göz önünde bulundurularak yapılmış ergonomik ölçümler, öğrencilerin kullanacağı sıralarda dikkate alınan antropometrik standart veriler çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır.
Ergonomics is a science that aims to increase the quality of life of the people involved in each field is. Basically, the relationship between man and the working environment (work-force, the tools used and the environment in which the workers ...), which means the scientific study of ergonomics (the science of business), within the framework of man-machine connection is now widely began to be talked about in education in recent years. In education, ergonomics, is a way between teachers and students working and learning environments that maximum efficiency is to be taken. The classes where the students are educated be coming much more importent. For this reason, improving the classroom environments is improving quality of life; improving the efficiency in terms of teacher and student. Aim of this study, how to improve the human physiology in the appropriate class by using ergonomics and anthropometry rules in classrooms in SDU Faculty of Engineering. It also identified factors that will affect the success in the classroom. In the class, colors, illumination, heating, ventilation, ideal airflow, noise from the surrounding environment, the acoustic sound measurements, anthropometric assessment rankings were taken into account how to affect the students sucess.
Konular
Diğer ID JA27SA26CT
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan H. ÖNDER

Yazar: Melike GÜL

Yazar: Gizem ERGÜLDÜRENLER

Bibtex @ { sbe248009, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {}, pages = {41 - 55}, doi = {}, title = {EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ÖNDER, Hasan H. and GÜL, Melike and ERGÜLDÜRENLER, Gizem} }
APA ÖNDER, H , GÜL, M , ERGÜLDÜRENLER, G . (2013). EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0), 41-55. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23225/248009
MLA ÖNDER, H , GÜL, M , ERGÜLDÜRENLER, G . "EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 41-55 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23225/248009>
Chicago ÖNDER, H , GÜL, M , ERGÜLDÜRENLER, G . "EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 41-55
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI AU - Hasan H. ÖNDER , Melike GÜL , Gizem ERGÜLDÜRENLER Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 55 VL - IS - 0 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI %A Hasan H. ÖNDER , Melike GÜL , Gizem ERGÜLDÜRENLER %T EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 0 %R %U
ISNAD ÖNDER, Hasan H. , GÜL, Melike , ERGÜLDÜRENLER, Gizem . "EĞİTİM ORTAMINDA ERGONOMİ KULLANILMASI VE ÖRNEK İDEAL SINIF ÇALIŞMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 0 (Ekim 2013): 41-55.