Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 1 - 22 2016-12-30

RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ

Rukiye ÇELİK [1] , Merve DURMAZ [2] , Rukiye YORULMAZ [3] , Fatma Nur POLAT [4]

388 1784

Risk iletişimi, bireylerin ve grupların riski nasıl algıladıklarıyla ilgilidir. Risk iletişimi birçok alanda görülmekte olup olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. Olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Sigara paketleri üzerindeki uyarı ve mesajlar da risk iletişimi için yapılan çalışmalardandır. Bu çalışmanın amacı da sigara paketleri üzerindeki görsel uyarı ve mesajların sigara kullanıcıları üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir. 

Görsel Uyarı, Risk İletişimi, Sigara Paketle
 • Arslan, A. (2005). On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
 • Hekim-Hasta İletişimi, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Aslan, D. - Bilir, N. vd. (2005). “Dünya’da, Türkiye’de ve Hacettepe’de Tütün
 • Kontrol Çalışmaları”, Hacettepe Tıp Dergisi, S. 36, s. 75-79.
 • Aslaner, E. (2008). Adana İl Merkezinde Sigara Kullanımı ve Etkilerinin,
 • Sigaraya ve Dumana Maruziyetin ve Tütün Kontrol ve Davranışların
 • Telefon Surveyi İle Saptanması, Çukurova Üniversitesi Yayınları,
 • Adana.
 • Bilir, N. - Doğan, B. G. - Yıldız, A. N. (2003). Hacettepe Public Health
 • Foundation, Assesing Tobacco Control Strategies in Turkey.
 • Bilir, N. - Kaplan, B. vd. (2013). “Ankara’da Bir Grup Lise Öğrencisinin
 • Sigara Paketleri Üzerindeki Resimli Uyarılar Hakkındaki Görüşleri”,
 • Türk Toraks Dergisi, S. 14, s. 33-127.
 • Cüceloğlu, D. (2003). İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları,
 • Remzi Kitabevi, 12.Basım, İstanbul.
 • Çınarlı, İ. (2011). “Medyada Savunuculuk ve Risk İletişimi”, Uluslararası
 • Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu, İstanbul.
 • Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, (2004). Resmi
 • Gazete: 25. S: 25681.
 • Gerçek, C. - Doğan, N. (2012). “Sigara Paketleri Üzerindeki Yazılı ve Birleşik
 • Uyarıların Üniversite Gençleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”,
 • Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.
 • Güler, Ç. - Çobanoğlu, Z. (1997). Risk İletişimi ve Risk Yönetimi, Çevre
 • Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No:47, 1.Basım, Ankara.
 • Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul.
 • Güz, N. (2002). Etkili İletişim Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, (2012). “Türkiye Halk Sağlığı Raporu”,
 • Ankara.
 • http://yeniden.org.tr/onleme/onlemeılke.asp
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rukiye ÇELİK
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Merve DURMAZ

Yazar: Rukiye YORULMAZ

Yazar: Fatma Nur POLAT

Bibtex @araştırma makalesi { sbe291195, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Rukiye and YORULMAZ, Rukiye and DURMAZ, Merve and POLAT, Fatma Nur} }
APA ÇELİK, R , DURMAZ, M , YORULMAZ, R , POLAT, F . (2016). RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 1-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/291195
MLA ÇELİK, R , DURMAZ, M , YORULMAZ, R , POLAT, F . "RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 1-22 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/291195>
Chicago ÇELİK, R , DURMAZ, M , YORULMAZ, R , POLAT, F . "RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ AU - Rukiye ÇELİK , Merve DURMAZ , Rukiye YORULMAZ , Fatma Nur POLAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ %A Rukiye ÇELİK , Merve DURMAZ , Rukiye YORULMAZ , Fatma Nur POLAT %T RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD ÇELİK, Rukiye , DURMAZ, Merve , YORULMAZ, Rukiye , POLAT, Fatma Nur . "RİSK İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SİGARA PAKETLERİ ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN MESAJLARIN SİGARA KULLANIMINA ETKİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Aralık 2017): 1-22.