Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 23 - 45 2016-12-29

UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ

Türkan ACAR [1]

349 1221

Uşak ilk çağlardan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden günümüze çeşitli mimari eserler kalmıştır. Bu yapıların önemli bir grubunu oluşturan köprülerden Uşak ilinin sınırları içerisinde günümüze ulaşan on sekiz köprü ele alınmıştır. Köprülerden biri Uşak il merkezinde, 12’si merkeze bağlı köylerde, 4’ü Ulubey’de, 1’i ise Eşme’de yer almaktadır. Köprüler Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş olup, her bir yapı dönemlerinin mimari özelliklerini üzerinde taşımaktadır. Yapılan bu çalışma kapsamında on sekiz köprü kısaca tanıtılmış ve bunların köprü mimarisi içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Uşak, Köprü, Kemer, Selyaran, Tempan
 • Acar, T. (2015), “Uşak Çeşmelerinin Korunma Durumları, Tarihi Kimliklerini
 • Koruma Bağlamında Düşünceler”, Turkish Studies -International
 • Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
 • Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı), Volume
 • 10/10 Summer 2015, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net,
 • DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8372, p. 1-
 • 40.
 • Acar, T. (2015), “Uşak’taki Su Yapılarının Tespiti ve Korunma Durumları”,
 • 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle
 • Devredilmesi Sempozyumu, 1-2 Ekim 2015 Erzurum, C.I, Erzurum:
 • s. 261-274.
 • Acar, T. (2015), “2014 Yılı Çalışmalarında Uşak’taki Taşınmaz Kültür
 • Varlıklarının Tespiti ve Dokümantasyonu “Su Yapıları”, Uluslararası
 • XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
 • Sempozyumu, 21-24 Ekim 2015 Manisa (Baskıda).
 • Acar T. (2016), “Water Structures in Uşak”, IX. European Conference on
 • Social and Behavioral Sciences, 3-6 Şubat 2016, Paris/Fransa (Erişim
 • adresi: http://iassr2.org/rs/9_ab.pdf.).
 • Altınsapan, (2001), Tek Kemer Gözlü Rize Köprüleri, Eskişehir.
 • Baş, A. (1994), “İnay Köyü Manzumesi”, Vakıflar Dergisi, XXIV, Ankara: s.
 • 221-236.
 • Bozkurt, O. (1952), Koca Sinan Köprüleri, İstanbul.
 • Ceylan, M. A. (2013), “Manisa’da Tarihi Köprüler ve Fonksiyonel
 • Özellikleri”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2013 Manisa Özel
 • Sayısı, Manisa: C.11, S:3, s. 22-61.
 • Ceylan, M. A. (2011), “Gediz Havzasında Tarihi Köprüler ve Fonksiyonel
 • Özellikleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, S: 25, C: 1, s. 103-131.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Türkan ACAR

Bibtex @araştırma makalesi { sbe291199, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {23 - 45}, doi = {}, title = {UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ}, key = {cite}, author = {ACAR, Türkan} }
APA ACAR, T . (2016). UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 23-45. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/291199
MLA ACAR, T . "UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 23-45 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/291199>
Chicago ACAR, T . "UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 23-45
RIS TY - JOUR T1 - UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ AU - Türkan ACAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 45 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ %A Türkan ACAR %T UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD ACAR, Türkan . "UŞAK’TA TÜRK DÖNEMİ TAŞ KÖPRÜLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Aralık 2017): 23-45.