ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY [1]

407 1732

Finansal tablolar uzun yıllardır şirket performansının değerlendirilmesinde kullanılan tek kaynak iken, yaşanan küresel ekonomik krizler, sadece finansal raporlar üzerinden yapılan değerlendirmelerin şirket performansı ve geleceğine ilişkin tüm tabloyu sunmakta yetersiz kaldığını açıkça göstermiştir. Dünyanın bir ucunda yaşanan afetlerin dünyanın diğer ucunda üretimi durdurması, çevreye zarar veren uygulamaların veya insan hakları ihlallerinin geniş çaplı boykotlara yol açması, azalan doğal kaynakların hammaddeleri tehdit etmesi ve benzeri gelişmeler, şirketlerin finansal tablolarında yer almayan risklerin şirketler için finansal sonuçlara yol açabildiğinin göstergesi olmuştur. Şirket performansının sadece karla değerlendirilmesi anlayışından uzaklaşılması ve şirketlerin karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başlamışlardır. Çalışmada, raporlamaya sistematik bir yaklaşım ve geleceğe yönelik olarak bütünleşik bir bakış açısı getirme amacı taşıyan “entegre raporlama” kavramı ile disiplinlerarası bir kavram olarak sıkça üzerinde durulan sürdürülebilirlik kavramının muhasebeye yansımaları ele alınarak entegre raporlamada sürdürülebilirlik muhasebesinin katkıları incelenecek olup entegre raporlama kavramının ortaya çıkışına ilişkin fikirler geliştirmek adına entegre raporlama kavramı ele alınmıştır. Araştırma geliştirme aşamasındadır, bugüne kadar yapılan araştırmalara eleştiri getirir ve gelecekteki araştırmaları özetler

Entegre Raporlama, Sürdürülebilirlik, Paydaş Teorisi, PaydaşYaklaşımı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik Muhasebesi
  • AKARÇAY, Ç. (2014), “Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu”,
  • Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, C: 11, S: 42, ss. 1-11.
  • AKGÜN, A.İ. ve Kılıç, S. (2015), “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme
  • Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi
  • Dergisi, C: 20, S: 2, ss. 22-39.
  • ARAS, G. ve SARIOĞLU, G.U. (2015), “Kurumsal Raporlamada Yeni
  • Dönem: Entegre Raporlama”, TÜSİAD Yayını.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY

Bibtex @araştırma makalesi { sbe291200, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {47 - 64}, doi = {}, title = {ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ}, key = {cite}, author = {TARAKCIOĞLU ALTINAY, Ayşenur} }
APA TARAKCIOĞLU ALTINAY, A . (). ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 47-64. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/291200
MLA TARAKCIOĞLU ALTINAY, A . "ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (): 47-64 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/291200>
Chicago TARAKCIOĞLU ALTINAY, A . "ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (): 47-64
RIS TY - JOUR T1 - ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ AU - Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 64 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ %A Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY %T ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD TARAKCIOĞLU ALTINAY, Ayşenur . "ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 47-64.