Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 103 - 126 2016-12-29

MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971)

Emine ÖZTÜRK [1]

408 1299

Millî Türk Talebe Birliği (MTTB), milliyetçi öğrencileri bir çatı altında toplayan en köklü ve en büyük öğrenci kuruluşudur. Birliğin milliyetçilik anlayışı, siyasal gelişmelere ve yönetici kadroların ideolojiler ine bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Tek Parti Dönemi’nde, MTTB yeni rejimin değerlerine sadakatle bağlı olmakla birlikte, CHP iktidarının çizgisinden Pan-Türkist eğilimi bakımından ayrılmıştır. Türkçülük, 1950’lerde de MTTB’nin öne çıkan niteliği olmayı sürdürürken, 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi sonrası ilk yıllarda Atatürkçülük ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık öne çıkmıştır. 1963 ve 1965 yılları arası, sol görüşlere karşı hoşgörülü ve demokratik tutumu nedeniyle MTTB’nin uzun tarihinde “ayrıksı” bir dönemdir. MTTB, 1965 sonrasında “milliyetçi-muhafazakâr” bir döneme girmiş, Birliğin seküler milliyetçiliği, bu tarihten itibaren muhafazakâr bir niteliğe bürünmüştür. Muhafazakârlaşma, sonraki yıllarda yerini bütünüyle İslâmcı bir çizgiye bırakmıştır. Cumhuriyet değerlerinin yerini dinî-manevî değerler, “Türk gençliği” kavramının yerini “Müslüman Türk gençliği”, Cumhuriyet’in önemli günlerini kutlamak ve Atatürk’ü anmanın yerini, İstanbul’un fethinin yıldönümünün kutlanması gibi etkinlikler almıştır. MTTB’nin 1965 ve 1971 yılları arası döneminde aşırı anti-komünist söylem ve reaksiyonlar egemendir. Bu dönemde, MTTB’nin milliyetçilik anlayışının temel bileşenleri İslamcılık ve Osmanlıcılığın yanı sıra Batılılaşma ve Erken Cumhuriyet dönemi eleştirisi ile anti-komünizmdir.

Millî Türk Talebe Birliği, milliyetçilik, muhafazakârlık, İslâmcılık, anti-komünizm.
  • AKPINAR, H. (2005), Kurtların Kardeşliği: CKMP’den MHP’ye (1965-
  • 2005), (1. Basım), İstanbul: Bir Harf.
  • ALTAN, Ç. (1964). Yunan Milletine Mektup. Millî Gençlik, 8, s. 5.
  • BERKES, N. (2012). Türkiye’de Çağdaşlaşma. Ahmet Kuyaş (Yay. Haz.).
  • (18. Basım). İstanbul: Yapı Kredi.
  • BORA, T. (2012). Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve
  • Denemesi. İnci Özkan Kerestecioğlu & Güven Gürkan Öztan (Der.),
  • Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri içinde. (s. 9-28). (1.
  • Basım). İstanbul: İletişim
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine ÖZTÜRK

Bibtex @araştırma makalesi { sbe292177, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {103 - 126}, doi = {}, title = {MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971)}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Emine} }
APA ÖZTÜRK, E . (2016). MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 103-126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292177
MLA ÖZTÜRK, E . "MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971)". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 103-126 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292177>
Chicago ÖZTÜRK, E . "MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971)". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 103-126
RIS TY - JOUR T1 - MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971) AU - Emine ÖZTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 126 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971) %A Emine ÖZTÜRK %T MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971) %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Emine . "MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNDE DEĞİŞEN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE ANTİ-KOMÜNİZM (1965- 1971)". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Aralık 2017): 103-126.