Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 127 - 156 2016-12-29

SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA

Ahmet SARITAŞ [1] , Ramazan Utku BÜTÜN [2]

266 764

Son yıllarda pazarlama yöntemlerinin siyasî mecrada da uygulanmaya başlaması ile birlikte siyasî pazarlama kavramı, seçmenlere ulaşma noktasında etkili bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Araştırmanın amacı, Siyasî pazarlama faaliyetlerinin tıpkı ticarî pazarlamada olduğu gibi hedef kitle tarafından ne kadar önemsendiği noktasında bilimsel bir çıkarıma ulaşmaktır. Çalışmada 7 Haziran 2015 seçimlerinde Burdur milletvekili adayları ile mülakat yöntemi kullanılmıştır. Adayların gözlem ve tecrübelerinden elde edilen bulgulara göre Burdur özelinde yürütülen siyasî pazarlama faaliyetlerine seçmenlerin duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Özellikle de yeni nesil internet medyası reklamlarının eski klasik reklamlara göre seçmeni daha çok etkilediği kanaati oluşmaktadır. Siyasî rekabet ortamında kararsız seçmene görsel ve gerçekçi reklamlarla hitap etme ihtiyacının olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan en önemlisi kararsız seçmenleri etkilemek isteyen siyasî partilerin öncelikli gündemlerinin ekonomi olması ama diğer konuları da ihmal etmemeleri gerektiğidir. Ayrıca siyasî pazarlama faaliyetlerinin bir diğer sonucu da seçmenlerin hangi partiye oy vereceğinden ziyade seçimlere katılım yönünde etkili olmasıdır. 

Siyasal Pazarlama, Seçmen Davranışları, Pazarlama Karmasının Siyasi Tezahürü, Pazarlamada 4P
  • AKTAN, Coşkun Can (1994), “21.yy için Yeni Toplumsal Sözleşme” T yay.
  • İzmir
  • AKTAN, Coşkun Can (1994), “Temiz Toplum ve Temiz Siyaset” T yay. İzmir
  • BALTACI, Cemal- Eke, Erdal (2012), “Siyasî Propaganda Araçlarının
  • Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı:
  • Isparta Örnek Olayı”, Uluslar Arası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,
  • Cilt 4, 115-126
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet SARITAŞ

Yazar: Ramazan Utku BÜTÜN

Bibtex @araştırma makalesi { sbe292180, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {127 - 156}, doi = {}, title = {SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {BÜTÜN, Ramazan Utku and SARITAŞ, Ahmet} }
APA SARITAŞ, A , BÜTÜN, R . (2016). SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 127-156. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292180
MLA SARITAŞ, A , BÜTÜN, R . "SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 127-156 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292180>
Chicago SARITAŞ, A , BÜTÜN, R . "SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 127-156
RIS TY - JOUR T1 - SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA AU - Ahmet SARITAŞ , Ramazan Utku BÜTÜN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 156 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA %A Ahmet SARITAŞ , Ramazan Utku BÜTÜN %T SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD SARITAŞ, Ahmet , BÜTÜN, Ramazan Utku . "SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Aralık 2017): 127-156.