Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 179 - 204 2016-12-29

BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

İsa İPÇİOĞLU [1] , Dilek KAHYA [2]

350 841

Örgütler yaşamlarını sürdürebilmek ve rekabetçi üstünlük sağlayabilmek için bilgiyi etkin şekilde yönetme ihtiyacı duymaktadırlar. Çünkü bilgi yönetimi örgütlerin artan bir hızla ve sürekli değişen çevreye uyum sağlama ve rekabet üstünlüğünü ele geçirmelerinde anahtar rol oynamaktadır. Örgütler, bilgiyi elde etme, bilgiyi kullanılabilir bilgiye dönüştürme, bilgiyi uygulama ve bilgiyi koruma süreçleri aracılığıyla rekabet güçlerini ve performanslarını artıracaklardır. Bu çalışmanın da temel amacı örgütlerde bilgi yönetim sürecinin örgütsel performansa etkisini araştırmaktır. Araştırmanın kapsamı Bursa il merkezindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 252 adet işletmeden oluşmaktadır. Bu işletmelerden geri dönen 107 anket analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda bilgi yönetimi süreçlerinin finansal ve finansal olmayan performans üzerinde kısmen pozitif etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi Süreci, Örgütsel Performans, Otomotiv Sektörü.
  • AKAL, Z. (2005), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, MPM
  • Yayınları: 473, Ankara.
  • ALAVİ, M. ve LEİDNER, D. E. (2001), “Knowledge Management and
  • Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and
  • Research Issues”, MIS Quarterly, 25 (1):107-136.
  • AL-HAKİM, L. A. Y. ve HASSAN, S. (2011), “The Role of Middle
  • MAnagers in Knowledge Management Implementation to Improve
  • Organizational Performance in the Iraqi Mobile Telecommunication
  • Sector”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in
  • Business, 3 (5):948-965.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsa İPÇİOĞLU

Yazar: Dilek KAHYA

Bibtex @araştırma makalesi { sbe292189, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {179 - 204}, doi = {}, title = {BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {İPÇİOĞLU, İsa and KAHYA, Dilek} }
APA İPÇİOĞLU, İ , KAHYA, D . (2016). BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 179-204. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292189
MLA İPÇİOĞLU, İ , KAHYA, D . "BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 179-204 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292189>
Chicago İPÇİOĞLU, İ , KAHYA, D . "BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 179-204
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - İsa İPÇİOĞLU , Dilek KAHYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 204 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A İsa İPÇİOĞLU , Dilek KAHYA %T BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD İPÇİOĞLU, İsa , KAHYA, Dilek . "BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Aralık 2017): 179-204.