Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, Sayfalar 205 - 228 2016-12-29

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI

Necla YILMAZ [1] , Selma DOĞANALP [2] , Tuğba VAROL DURMAZ [3]

368 1314

Akademi çalışanları kendi çalışma disiplinlerine münhasır kaytarma davranışları sergileyebilmektedirler. Özellikle tez döneminde olan lisansüstü öğrenciler, tez çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen birçok unsurun varlığı ile karşı karşıyadır. Bu araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Lisansüstü öğrencilerinin, tez dönemlerinde gösterdikleri kaytarma davranışlarının nedenlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nitel yöntemin esas alındığı araştırmada, olgu bilim deseni kullanılarak, amaçlı örnekleme kapsamında ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 12 lisansüstü öğrenci ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler tematik analiz yoluyla değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğrencilerin tezden kaytarma nedenleri; içsel, dışsal ve süreçsel olarak üç temel tema altında incelenmiştir. 

Sosyal Bilimler, lisansüstü öğrenciler, kaytarma, boş zaman kuramı, nitel araştırma.
  • ALAY, S. ve KOÇAK, S. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Zaman
  • Yönetimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki”, Kuram ve
  • Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 35: 326-335.
  • AYTAÇ, Ö. (2002). “Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar”, Fırat
  • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12: 231-260.
  • BACAKSIZ, F., KAYA, A. ve GÜRCAN, H. (2015). İşyerinde Sanal
  • Kaytarma ve Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir
  • Araştırma, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Necla YILMAZ

Yazar: Selma DOĞANALP

Yazar: Tuğba VAROL DURMAZ

Bibtex @araştırma makalesi { sbe292192, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {205 - 228}, doi = {}, title = {LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {VAROL DURMAZ, Tuğba and DOĞANALP, Selma and YILMAZ, Necla} }
APA YILMAZ, N , DOĞANALP, S , VAROL DURMAZ, T . (2016). LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 205-228. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292192
MLA YILMAZ, N , DOĞANALP, S , VAROL DURMAZ, T . "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 205-228 <http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/27211/292192>
Chicago YILMAZ, N , DOĞANALP, S , VAROL DURMAZ, T . "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 205-228
RIS TY - JOUR T1 - LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI AU - Necla YILMAZ , Selma DOĞANALP , Tuğba VAROL DURMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 228 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI %A Necla YILMAZ , Selma DOĞANALP , Tuğba VAROL DURMAZ %T LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD YILMAZ, Necla , DOĞANALP, Selma , VAROL DURMAZ, Tuğba . "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (Aralık 2017): 205-228.