Yazarlara Bilgi

YAYIN İLKELERİ

1.Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir.
2. Makaleler Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Arapça olarak yayımlanabilir.
3. Makaleler A-4 boyutunda yazar ismi olmaksızın iki nüsha çıktı halinde ve bir CD'ye kaydedilerek ya da elektronik posta (e-mail) yoluyla sbedergi@sdu.edu.tr Microsoft Word dosyası olarak gönderilmelidir.
4. 
Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması, makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması, makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

5. Yayın Komisyonumuzca ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler hakem değerlendirme sürecine girecektir.
 
6. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 4 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir.
7. Yayınlanmayan makaleler yazarına geri gönderilmeyecektir.
8. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.
9. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
10. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak makalenin yayınlandığı dergi gönderilir.
11. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

http://sbedergi.sdu.edu.tr/tr/yayin-ilkeleri/yayin-ilkeleri-4735s.html