Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karadeniz Teknik Üniversitesi |

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bi­limler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-3727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karadeniz Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi

12.607

14.944

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bi­limler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Cilt: 7 Sayı: 14 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 14 - Ara 2017
 1. BULANIK DEMATEL VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE KABLO ÜRETİMİNDE MAKİNE SEÇİMİ
  Sayfalar 239 - 260
  Yrd.Doç.Dr. Nihan KABADAYI, Yrd.Doç.Dr. Sündüs DAĞ
 2. OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU İLE ANİ-KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE YATAY BİREYSELLİK VE/VEYA NORMATİF UYUMLULUĞUN OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 261 - 274
  Ahmet Mutlu Akyüz, Hasan AYYILDIZ, Ferda YETİM
 3. GECEKONDU ALANLARINDA UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN MEŞRUİYET ZEMİNİ OLARAK YOKSULLUK VE SUÇ
  Sayfalar 275 - 295
  Dr. Erman AKSOY, Prof.Dr. Özlem GÜZEY KOCATAŞ
 4. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 297 - 317
  Bünyamin Er, Asiye Ecem TAYLAN
 5. ALİ ŞİR NEVÂÎ VE HÜSEYİN BAYKARA’NIN MANZUM ESERLERİNE GÖRE KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER
  Sayfalar 319 - 332
  Serpil SOYDAN
 6. GENEL KAMU HUKUKU BAĞLAMINDA THOMAS HOBBES’U YENİDEN DÜŞÜNMEK: BURJUVAZİ VE MONARK YANDAŞLIĞI YA DA BURJUVAZİ VE MONARK “IN” – TANRI “OUT”
  Sayfalar 333 - 352
  Adil Şahin, Atila Doğan
 7. İNGİLTERE’DE ON YEDİNCİ YÜZYIL DEVRİMLER ÇAĞI VE PARLAMENTARİZMİN GELİŞİMİ DOĞRULTUSUNDA BÜTÇE HAKKI
  Sayfalar 353 - 373
  Kadir Caner DOĞAN, Suat Hayri ŞENTÜRK
 8. ORTADOĞU’DA ORYANTALİST KIŞKIRTMA VE KÜRTLER
  Sayfalar 375 - 399
  Doç.Dr. M. Yavuz ALPTEKİN
 9. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİK KALKINMA FARKINDALIKLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 401 - 423
  Meltem Okur Dinçsoy, Özgür Taşdemir
 10. GIDA ENFLASYONUNUN ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 425 - 436
  Havvanur Feyza Erdem
 11. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KİTAPLARININ İHMAL EDİLEN UNSURU OLARAK FELSEFE
  Sayfalar 437 - 456
  Uğur Keskin
 12. BIST’DE HAFTANIN GÜNÜ VE TATİL ETKİSİ ANOMALİLERİNİN GETİRİ VE OYNAKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 457 - 483
  Reşat Karcıoğlu, Nevin Özer
 13. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ ÖZELİNDE AKADEMİK FİLİZ İŞLETMELERİN KURULUŞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 485 - 500
  Prof.Dr. Adem KALÇA, Yrd.Doç.Dr. Yeşim DİNDAROĞLU, Doktora Belkıs BAL