Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karadeniz Teknik Üniversitesi |

Önemli Not: Dergimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni makale başvuruları bir süreliğine kabul edilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bi­limler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-3727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karadeniz Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi

18.715

43.741

Önemli Not: Dergimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni makale başvuruları bir süreliğine kabul edilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bi­limler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Cilt: 8 Sayı: 16 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 16 - Ara 2019
 1. SOSYAL KİMLİK TEORİSİ PERSPEKTİFİYLE KRALİÇE ARI SENDROMU
  Sayfalar 159 - 176
  Elif BAYKAL NARCIKARA
 2. AN EVALUATION OF THE NEOMERCANTILIST THEORY WITHIN THE CASE OF ERDEMIR’S PRIVATIZIATION PROCESS
  Sayfalar 177 - 190
  Alev ÖZER TORGALÖZ
 3. ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARININ FİRMA PERFORMASINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
  Sayfalar 191 - 212
  Fatih KONAK, Levent ÇITAK
 4. CAN MARKET FAILURE EXPLAIN THE EXISTENCE OF PUBLICLY FUNDED BROADCASTING SERVICE IN THE DIGITAL ERA?
  Sayfalar 213 - 234
  İbrahim YILMAZ
 5. TÜRKİYE VE MENA ÜLKELERİNDE SAĞLIĞIN YAKINSAMASI: PANEL BİRİM KÖK TESTİ
  Sayfalar 235 - 252
  Dilek ŞAHİN
 6. TÜRK HUKUKUNDA SAKİN ŞEHİR KRİTERLERİNİ DESTEKLEYEN MALİ DÜZENLEMELER
  Sayfalar 253 - 278
  Elif ACUNER, Serkan ACUNER
 7. DEVLET BORÇLARININ KÖKENİ, GELİŞİMİ VE İKTİSADİ TEMELLERİ
  Sayfalar 279 - 306
  Tekin AKDEMİR, Şahin YEŞİLYURT
 8. THE PERFORMANCE OF ETHIOPIAN MICROFINANCE INSTITUTIONS, CHALLENGES AND PROSPECTS
  Sayfalar 307 - 324
  Semira Hassen ALI, Solomon ALEMU
 9. İDARİ YARGIDA DELİL SERBESTİSİ VE SINIRLARI
  Sayfalar 325 - 342
  Mahmut CEYLAN
 10. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 343 - 364
  Erol TEKİN
 11. RUS EDEBİYATINDA NOEL HİKÂYESİ KAVRAMI VE “KİBRİTÇİ KIZ” ÖYKÜSÜNE GÖRE TASNİF PROBLEMİ
  Sayfalar 365 - 378
  Mariia TALİANOVA-EREN
 12. A REVIEW ON TURKISH GRADUATE STUDIES PERFORMED ON OUT-OF-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
  Sayfalar 379 - 402
  Ayşegül ASLAN, Gökhan DEMİRCİOĞLU
 13. YÖNETİCİLERİN SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIMLARI: AMAÇLAR, EĞİLİMLER VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALAR
  Sayfalar 403 - 422
  Onur DOĞAN, Nisa ÖZDOĞAN EKŞİLİ, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
 14. DEĞERLERİN, RİSK ALGISININ VE NÜKLEER FARKINDALIĞIN NÜKLEER SANTRALLERİN SOSYAL KABULÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 423 - 444
  Ahmet GÜLSOY, Mehmet Hanefi TOPAL