Sosyal Bilimler Metinleri
Kapak Resmi
ISSN 1308-4453 | e-ISSN 1308-4895 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |

AMAÇ VE KAPSAM: NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri yılda 2 kez (Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere) çıkarılan ve ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest tarafından taranan hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri, tercihen Balkan coğrafyası üzerine olmak kaydıyla hem teorik hem de uygulamaya yönelik geçmiş ve mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3  Değirmenaltı Yerleşkesi  59030 Tekirdağ/TÜRKİYE

Phone:    +90-282-250 4500

Fax:        +90-282-250 9932

E-Mail: sbm@nku.edu.tr

Sosyal Bilimler Metinleri

ISSN 1308-4453 | e-ISSN 1308-4895 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

1.420

7.439

AMAÇ VE KAPSAM: NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri yılda 2 kez (Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere) çıkarılan ve ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest tarafından taranan hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri, tercihen Balkan coğrafyası üzerine olmak kaydıyla hem teorik hem de uygulamaya yönelik geçmiş ve mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Cad. No: 1 Rektörlük Binası Kat: 3  Değirmenaltı Yerleşkesi  59030 Tekirdağ/TÜRKİYE

Phone:    +90-282-250 4500

Fax:        +90-282-250 9932

E-Mail: sbm@nku.edu.tr