Kabul Edilmiş Makaleler

  • Kurumsal Kimlik Tasarımları Ve Kültürel Farklılıklar (IKEA VE KOÇTAŞ ÖRNEKLERİ)
    Doktora Esi Ofli, Prof. Arif Ziya Ziya Tunç 8 Ara 2017