Başeditör
Ad: Editör Kurulu
E-posta: sanatdergisiarte@gmail.com
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi, Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Kampüsü, Çünür-Isparta