Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı

Mustafa Sözen [1]

156 884

Sinemasal anlatılarda ses ve müziğin ne denli önem kazandığı bilinen bir gerçekliktir. Filmlerde müzik kullanımına, yansıtılan görsel dünyanın daha iyi algılanması ve duyumsanması için yer verilmektedir. Animasyon filmler günümüzde yetişkinleri de kapsayacak şekilde üretilmiş olsalar da, asal olarak, çocuklara yönelik olan yaratım alanlarıdır. Sanatsal varlıklarının bu anlamdaki yapıyla doğrudan ilişki olmalarından dolayı, sahip oldukları ses ve müzik tasarımı kendine özgü yönelimlerle yüklüdür. Bunun doğal sonucu olarak animasyon filmler kendilerine özgü tempo ve ritme sahip olan anlatım biçimlenişine sahip olan yaratılar olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma animasyon filmlerde uygulanan ses ve müzik evrenindeki duygu yansıtımı boyutunun hangi bileşenler aracılığıyla ve nasıl oluşturuldukları üzerine kurulmuştur. Araştırmada müziği oluşturan (tempo, ritim, armoni, melodi, farklı enstrümanlar vb.) temel elemanların etkileri ele alınmış, böylece filme özgü tasarlanan ses evrenin seyirciler üzerindeki duygu yaratımları ve bunun da anlatılan hikâyeye getirdiği anlamsal katkılar saptanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Animasyon, film, ses, müzik, yaratım, tasarım, duygu analizi
 The   importance   of   sound   and   music   for   cinematographic   narrative   is   a   known   reality.   In  films,  the  use  of  music  is  given  place  to  achive  better  perception  and  feeling  of  the  reflected  visual  world.  Altough  they  are  produced  to  include  the  adults,  the  animation  films  are  the  field   of   creativity   intended   essentially   for   kids.   Due   to   the   immediate   relation   to,   in   this  sense,  the  structure  of  the  artistic  assets  the  sound  and  music  design  they  carry  loaded  up  by     distinctive   tendencies.   As   a   natural   consequent   of   this,   the   animation   films   come  forward   as   the   creations   having   narrative   formation   of   specific   tempo   and   rhythm.   This  study   has   been   constructed   on   through   which   components   and   how   the   aspects   of   the  emotion   reflectance   in   the   field   of   sound   and   music   experienced   in   animation   films   are  formulated.   The   study   taking   the   effects   of   basic   elements   (tempo,   rhythm,   harmony,  melody,   disparate   instruments,   etc)   which   form   the   music,   tries   to   determine   the   feeling  creations  of  designed  sound  field    over  the    audience  spesific  to  the  film  and  its  semantic  contribution  to  the  narrated  story.  
 Animation,  film,  sound,  music,  creation,  design,  emotion  analysis.  
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Sözen

Bibtex @ { sduarte221616, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {211 - 246}, doi = {10.21602/sgsfsd.04120}, title = {Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı}, key = {cite}, author = {Sözen, Mustafa} }
APA Sözen, M . (). Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı. Art-e Sanat Dergisi, 8 (15), 211-246. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/20736/221616
MLA Sözen, M . "Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı". Art-e Sanat Dergisi 8 (): 211-246 <http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/20736/221616>
Chicago Sözen, M . "Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı". Art-e Sanat Dergisi 8 (): 211-246
RIS TY - JOUR T1 - Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı AU - Mustafa Sözen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 246 VL - 8 IS - 15 SN - -1308-2698 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı %A Mustafa Sözen %T Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı %D 2018 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 8 %N 15 %R %U
ISNAD Sözen, Mustafa . "Duygu Yansıtımı Perspektifinden Animasyon Filmlerde Müzik Tasarımı". Art-e Sanat Dergisi 8 / 15 211-246.