Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 20, Sayfalar 691 - 729 2017-12-29

Öz

Bu çalışmada Kırşehir’in Mucur İlçe merkezindeki Emine Hatun, Eski Minareli, Hasan Ağa, Hüseyin Ağa, Lengerlioğlu ve Veli Efendi camileri olmak üzere altı adet yapı incelenmiştir. Camilerin tamamı derinlemesine dikdörtgen planlı olup, mihraba dik üç sahna ayrılmıştır. Yapıların tamamı içten ahşap tavanla, dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Örtü sistemleri duvarlar ve ahşap direkler tarafından taşınmaktadır. İncelenen örneklerden sadece Eski Minareli Cami’nin orijinal minaresi bulunmaktadır. Emine Hatun, Lengerlioğlu ve Veli Efendi camilerine ise sonradan minare eklenmiştir. Emine Hatun ve Hüseyin Ağa camilerinin içerisinde zengin duvar resimleri mevcuttur. Özellikle her iki yapının içerisindeki Sultanahmet Camii tasvirleri dikkat çekicidir. Ancak yapılan bilinçsiz müdahaleler sonucunda Hüseyin Ağa Camisi’ndeki duvar resimleri büyük oranda zarar görmüştür. Diğer camilerse süsleme bakımından yalın tutulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Kırşehir, Mucur, Cami, Duvar Resmi, Nakkaş

Kırşehir, Mucur, Cami, Duvar Resmi, Nakkaş
 • Acun, H. (1999). Manisa’da Türk Devri Yapıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Acun, H. (2005). Bozok Sancağı’nda (Yozgat İli) Türk Mimarisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Arık, R. (1973). Batılılaşma Dönemi Türk Mimarisi Örneklerinden Anadolu’da Üç Ahşap Cami, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Arık, R. (1988). Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Bayhan, A. A. Salman, F., Çelik, A. (2007). Tarihi ve Kültürel Değerleri İle Kurşunlu, Çankırı.
 • Bayrakal, S. (2012). “Hurufat Defterlerinde Hacıbektaş-Mucur Kazasına Kayıtlı Tarihi Eserler”, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, Sayı 141, s.121-126.
 • Boran, A. (2001). Anadolu’daki İç Kale Cami ve Mescidleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Çal, H. (2000). Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camiler ve Mescitler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Çaycı, A. (2008). Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mimari Eserleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Çifci, F. (2006). Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserleri, Ankara: Kastamonu Belediye Başkanlığı Yayınları.
 • Denike, B. (1986). “Batı Türkistan’da Ahşap Oymalı Birkaç Abide” (Çev. Uysal, A. O.), Vakıflar Dergisi, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Sayı 20, s.29-30.
 • Denktaş M. (2007). “Altınyayla Ulu Camisi”. Sanat Tarihi Araştırmaları Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan (2007), Konya s.165-186.
 • İbrahimgil, M. Z. (1995). “Makedonya’da Türk Mimarisinde Görülen Duvar Süsleme Örnekleri”, Dokuzuncu Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Cilt 2, Ankara, s.287-298.
 • Karaman, H. vd., (2007). Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Karpuz, H. (2004). Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya.
 • Kılıç, S. (2015). Antalya’da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi), Antalya: Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Koçyiğit Tepe, F. (2017). “Zamana Yenik Düşen Bir Esere Görgü Tanığı Olmak: Amasya Kaleköy Camii”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Bahar, Sayı 53, s.153-166.
 • Kunduracı, O. (2007). Muğla-Yatağan Çevresindeki Türk Devri Mimarisi ve El Sanatları, Muğla: Muğla Valiliği Yayınları.
 • Kuran, A. (1972). “Anadolu’da Ahşap Sütunlu Selçuklu Mimarisi”, Malazgirt Armağanı, Ankara, s.179-186.
 • Öney, G. (1971). Ankara’da Türk Devri Dini ve Sosyal Yapıları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Öney, G. (1990). Ankara Arslanhane Camii, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Özkeçeci, İ. (1997). Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri, Kayseri.
 • Pektaş, K. (2006). Kemaliye (Eğin)’de Türk Mimarisi, Ankara: TŞOF Trafik Matbaacılık.
 • Renda, G. (1977). Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı 1700-1850, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Renda, G. (1999). “Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Duvar Resmi-Balkan Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Manastır-Bitola, 12-13 Ekim 1998, Ankara, s.315-322.
 • Tay, L. (2011). “Erdemli-Güzeloluk Köyü’ndeki Türk Eserleri”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Sayı 3(3), 2011, s.265–286.
 • Tay, L. (2017). “Akseki-Sarıhacılar Köyü Camii”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS), Sayı 1, s.127-145.
 • Tay, L. (2017). “Akseki’nin Düğmeli Camileri”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s.309-323.
 • Ünal, R. H. vd. (2001), Birgi Tarihi, Tarihî Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Tali, Ş. (2013). “Kırşehir/Mucur’daki Hüseyin Ağa Camii İle Emine Hanım Cami’nin Kalemişleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Prof. Dr. Hamza Gündoğdu Armağanı, Cilt 6, Sayı 25, s.504-528.
 • İnternet Kaynakları
 • Ali Aydemir, http://www.mucur24.com/haber/eski-minareli-camii-huseyin-aga-camii/143/ Erişim Tarihi: 20.11.2016.
 • Ali Aydemir, http://www.mucur24.com/yasam/mucur-hasanaga-camii-mescit/219/ Erişim Tarihi: 26.11.2016.
 • Ali Aydemir, http://kirsehirmemleket40.com/makale/mucur-lengerlioglu-camii/ Erişim Tarihi: 26.11.2016.
Konular Sanat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Lokman Tay
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduarte342508, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {691 - 729}, doi = {10.21602/sduarte.342508}, title = {Kırşehir/Mucur Camileri}, key = {cite}, author = {Tay, Lokman} }
APA Tay, L . (2017). Kırşehir/Mucur Camileri. Art-e Sanat Dergisi, 10 (20), 691-729. DOI: 10.21602/sduarte.342508
MLA Tay, L . "Kırşehir/Mucur Camileri". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 691-729 <http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/33202/342508>
Chicago Tay, L . "Kırşehir/Mucur Camileri". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 691-729
RIS TY - JOUR T1 - Kırşehir/Mucur Camileri AU - Lokman Tay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21602/sduarte.342508 DO - 10.21602/sduarte.342508 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 691 EP - 729 VL - 10 IS - 20 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.342508 UR - http://dx.doi.org/10.21602/sduarte.342508 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Kırşehir/Mucur Camileri %A Lokman Tay %T Kırşehir/Mucur Camileri %D 2017 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 10 %N 20 %R doi: 10.21602/sduarte.342508 %U 10.21602/sduarte.342508
ISNAD Tay, Lokman . "Kırşehir/Mucur Camileri". Art-e Sanat Dergisi 10 / 20 (Aralık 2017): 691-729. http://dx.doi.org/10.21602/sduarte.342508