Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 20, Sayfalar 827 - 843 2017-12-31

J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler

Rasim Erol Demirbatır [1] , Nilüfer Özer [2]

223 216

Öz

Bu çalışmada, Johann Sebastian Bach (1685- 1750)’ ın “ İyi Düzenlenmiş Klavye İçin 48 Prelüd ve Füg” adlı eserinin eğitsel hedeflere uygunluğunun saptanması kapsamında Fa Minör BWV 881 Nolu Prelüd ve Füg’ün müziksel analizi yapılmış ve piyano eğitimi bakımından eğitici özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Genel bir bakışla, “İyi Düzenlenmiş Klavye İçin 48 Prelüd ve Füg” ün eğitsel amaçlarla yazılmış bir eser olması, prelüd ve füg formu niteliği taşıması, ayrıca piyano eğitiminde teknik bir başyapıt olarak ele alınıyor olması gibi nedenlerle, piyano literatürünün temel yapı taşlarından biri olduğu kabul edilmektedir.  “İyi Düzenlenmiş Klavye İçin 48 Prelüd ve Füg” Barok müziğin stilistik, polifonik ve kompozisyon özelliklerinin öğretiminde, tematik yapı ve tema takibinin, iki el koordinasyonunun, parti duyurabilme ile müzikal seslendirme vb. gibi önceden edinilmiş becerilerin geliştirilmesinde, analiz yaparak eser çalışma alışkanlığının kazanılmasında önemli bir eğitim aracı olduğu daha önce yapılan birçok araştırmada ortaya konulmuştur.

Bu araştırmanın konusu ve kapsamı gereği, tarama tekniğinden yararlanılmış, örneklem olarak seçilen eserin müziksel ve eğitsel açıdan analizleri yapılarak incelenmiştir. Çalışma sonunda bu ve albümdeki diğer eserlerin öğretme- öğrenme sürecinde izlenecek yöntemlere ilişkin öneriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: J.S.Bach, Prelüd ve Füg, müziksel analiz, piyano eğitimi.

J.S.Bach, Prelüd ve Füg, müziksel analiz, piyano eğitimi
 • Kaynakça Aktüze, İ. (2010). Müziği Anlamak Ansiklopedik Müzik Sözlüğü, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Altar, C. M. (1993). “Barok Sanat, Barok Müzik ve J. S. Bach Üzerine Araştırma ve İncelemeler (2)”, Ders Notları, http://cevadmemduhaltar.com/barok-sanat-2.html /, Erişim Tarihi: 30.09.2017.
 • Бодки, Э. “Bodki, E.” (1993)., Интерпретация клавирных произведений И.С.БАХА “İnterpretatsiya klavirnıh proizvedeniy İ.S. BAHA.” (J.S. Bach’ın klavir eserlerinin yorumu.). Москва “Moskova”: Издательство Музыка. “İzdatelstva Muzıka.”. (Müzik Yayınları)
 • Cangal, N. (2004). Müzik Formları, Ankara: Arkadaş Yayınevi
 • Devrim, S. At, (2007). J. S. Bach 48 Prelüd- Füg, İstanbul: Bu yayınevi
 • Erdal, B, (2003). Barok Dönemdeki Türler ve Biçimlerin Biçim Bilgisi İçindeki Yeri ve Biçim Bilgisi Dersinin Gerekliliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Eskioğlu, I. (2003). “Johann Sebastian Bach’ın Envansiyonları’nın Piyano Eğitimi Dağarcığındaki Önemi ve Bu Yapıtların İncelenmesi”, Müzik Sempozyumu, 30 – 31 Ekim. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Kaya, D. (2009). Johan Sebastian Bach’ın “Füg Formları” nın ve “Füg Sanatı” Adlı Eserinin Barok Dönemi Müzik Anlayışına Göre İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Ana Sanat Dalı.
 • Koray, F. (1957). Müzik Formları, İstanbul: Maarif Basımevi Öğretmen Kitapları, s. 62.
 • Мильштейн. Я.” Milşteyn. Ya” (1967). Хорошо темперированный клавир И. С. БАХА и особенности его исполнения, “Haroşiy temperiravannıy klavir İ.S. BAHA i asobennasti evo ispalneniya”, ( Bah’ın iyi düzenlenmiş klavye için eserleri ve onların icra özellikleri), Москва “Moskova”: Издательство Музыка. “İzdatelstva Muzıka” (Müzik Yayınları),
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Usmanbaş, İ. (1974). Müzikte Biçimler, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
Konular Sanat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: redemir
Yazar: Rasim Erol Demirbatır
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: nilyilmaz
Yazar: Nilüfer Özer
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduarte343135, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {827 - 843}, doi = {10.21602/sduarte.343135}, title = {J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler}, key = {cite}, author = {Demirbatır, Rasim Erol and Özer, Nilüfer} }
APA Demirbatır, R , Özer, N . (2017). J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler. Art-e Sanat Dergisi, 10 (20), 827-843. DOI: 10.21602/sduarte.343135
MLA Demirbatır, R , Özer, N . "J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 827-843 <http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/33202/343135>
Chicago Demirbatır, R , Özer, N . "J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 827-843
RIS TY - JOUR T1 - J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler AU - Rasim Erol Demirbatır , Nilüfer Özer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21602/sduarte.343135 DO - 10.21602/sduarte.343135 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 827 EP - 843 VL - 10 IS - 20 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.343135 UR - http://dx.doi.org/10.21602/sduarte.343135 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler %A Rasim Erol Demirbatır , Nilüfer Özer %T J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler %D 2017 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 10 %N 20 %R doi: 10.21602/sduarte.343135 %U 10.21602/sduarte.343135
ISNAD Demirbatır, Rasim Erol , Özer, Nilüfer . "J. S. Bach’ın Bwv 881 Fa Minör Prelüd ve Fügünün Analizi ve Eğitsel Açıdan Öneriler". Art-e Sanat Dergisi 10 / 20 (Aralık 2017): 827-843. http://dx.doi.org/10.21602/sduarte.343135