Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 20, Sayfalar 461 - 483 2017-12-29

Güncel Grafik Tasarim Gereksinimleri İçerisinde İnfografiklerin Önemi: Bodrum Kalesi İnfografik Haritasi
Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application

Enis Timuçin Tan [1] , Zeynep Güney Çelebi [2]

199 156


Eğitim, sağlık, ulaşım, şirket sunumları gibi çok farklı alanlarda kullanılan bilgi grafikleri, müzeler için de önem kazanmaktadır. Günümüzde yeni sergi teknikleri ve bilgi geçişleri gibi kavramlar, ziyaretçi deneyimlerini dolayısıyla modern müze yaklaşımlarını şekillendirmektedir. Ayrıca son yıllarda, müzelerdeki sergi tekniklerinin, müze personelinin bilgi donanımının, ek hizmetlerin ve bilginin görsel desteklerle yalın ve basit sunumlarının, ziyaretçilerin müze deneyimlerini olumlu şekillendirmesi sanat pazarlama literatürünün önemli bir araştırma alanı haline getirmektedir.


Bu çalışmanın konusu, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi için önerilen bilgilendirme tasarımlarıdır. İlk olarak, kurum için üç farklı alanda grafik tasarım çalışması önerilmiş ve bunların gereklilik ve üretim süreci tanımlanmıştır. Daha sonra, bu tasarım çalışmalarının işlevselliğini, performansını ve etkilerini ölçmek amacıyla 35 yerli ve yabancı ziyaretçiye bir anket yapılmiş ve dünya çapında bilinen bu müzenin marka değerinin yükseltilmesi ve kamu sektöründe infografik tasarım kullanım ihtiyacının vurgulanması amaçlanmıştır. Buna göre, infografik haritaları ziyaretçilerin müze deneyimini olumlu etkiler, bilgi geçişine katkıda bulunur ve kolaylaştırır Araştırmanın bulguları arasında bilginin yoğun olduğu yerlerde, bilgi görsel olarak özetlenebilirse paydaşların bu bilgiyi anlayıp hatırlamalarının çok daha kolay olduğudur.

Infographics that are used in very different areas like education, health, company presentations gain importance also in museums. Today, the concepts like visitor experience, new exhibitions techniques, and information transitions are shaping modern museums approaches. And also in the last years, visitors’ positive museums experience that shaped by exhibitions techniques, level of knowledge of museums staff, additional services, information transition becomes an important research area of art marketing literature.

Bodrum Castle and Underwater Archaeology Museum is the case of this study. First, three different graphic design works were designed. After, a questionnaire was made to 35 local and foreign visitors in order to measure the functionality, performance and effects on visitor experience of these design works, this study aimed at raising brand value of this worldwide known museum as well as emphasizing the need to use infographic design in public sector. Accordingly, infographics maps effects visitors’ museum experience positively, contribute and facilitate information transition simple and memorable manner in knowledge intensive places were some of the findings of the research.

  • References Aakhus, Mark, (2007). “Communication as Design.” Communication Monographs, vol. 74, no. 1: 112-117. doi: 10.1080/03637750701196383 Aaalst, Irina, and Boogaarts, Inez, (2002). “From Museum To Mass Entertainment: The Evolution of the Role of Museums in Cities.” European Journal and Regional Studies, no.9: 195-209. Alpözen, Oğuz, (2000). Bodrum Antik Halikarnassos (Bodrum Antique Halikarnassos). Ankara: Dönmez Ofset. Atıker, Barış, (2011). “Hareketli Grafik Tasarım Egitiminde Ders İçerikleri.” Paper presented at the Başkent University Fine Arts and Architecture Faculty 1st. Art and Design Education Symposium, Ankara: April 27-29. Aynsley, Jeremy, (2001). A Century of Graphic Design. London: Octopus Publishing Group. Cisco. “Cisco Visual Networking Index, 2013.” Accessed December 15, 2016. http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html Çalışkan, Ceren, (2016). “Developing Exhibition Design and Comparing Museum and Art Gallery.” Yıldız Journal of Art and Design, no.3: 26-42. Çelebi, G. Zeynep, (2014). “Contemporary Art Museums’ Marketing Strategies: The Case of the Istanbul Modern Art Museum”, Chap. 21 in Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Society. USA: IGI Global. Dean, Jeffrey and Ghemawat, Sanjay, (2008). “MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters.” Communications of the ACM 51, no. 1: 107–113. http://static.usenix.org/event/osdi04/tech/full_papers/dean/dean.pdf Diler, Adnan, (2007). Mugla Kultur Envanteri, I, Bodrum Kentsel Sit Halikarnassos (Mugla Culture Inventory, Bodrum Public Protection Area Halikarnassos), Muğla: Muğla Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi Muğla Valiliği İl Özel İdaresi Yayınları. Dur Uyan, Banu İnanç, (2014): “Data Visualization and Infographics in Visual comunication Design Education at the Age of Information.” Journal of Arts and Humanities, vol.3, no. 5: 39-50. Dur Uyan, Banu İnanç, (2014): “Interactive Infographics on the Internet.” Online Journal of Art and Design, vol. 2, issue 4: 1-14. http://ojad.emu.edu.tr/articles/24/241.pdf Duran, Remzi, (1995). “Mentese Beyligi Mimarisi.” PhD diss., Dokuz Eylül University. Forrest, Regan, (2015). “Design Factors in the Museum Visitor Experience.” PhD. Diss. The Univesity of Queensland. Galanti, Avram, (1945). Bodrumlu, Bodrum Tarihi (Bodrum History). İstanbul: Işık Basım ve Yayınevi. Güler, Tuğcan, (2008). “Grafik Tasarımında Yeni Bir Alan: Bilgilendirme Tasarımı ve Bir Uygulama.” PhD diss., Dokuz Eylül University. Gurbıyık, Cengiz, (2007). “Bodrum Yarımadası’ndaki Turk Eserleri.” PhD diss., Ege University. Hilbert, Martin, (2011). “Mapping the dimensions and characteristics of the world’s technological communication capacity during the period of digitization (1986–2007/2010),” Paper presented at the 9th World Telecommunication/ICT Indicators Meeting (WTIM-11), International Telecommunication Union (ITU), December 7–9. Jones, John, “Information Graphics and Intuition: Heuristics as a Techne for Visualisation.” Journal of Business and Technical Communication 29, no. 3 (2015): 284-313. doi:10.1177/1050651915573943 Kervankıran, İsmail, (2014). “Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış.” Turkish Studies, no.9: 345-369. Krum, Randy, (2014). Cool Infographics: Effective Communicaiton with Data Visualization and Design. John Wiley & Sons, Inc. Landa, Robin, (2011). Graphic Design Solutions, Fourth Edition. New York: Wadsworth Publishing. Lankow, Jason, Josh Ritchie, and Ross Crooks, (2012). Infographics: The Power of Visual Storytelling. John Wiley & Sons Inc. Mannovich Lev, “After Effects, or Velvet Revolution.” 2006, http://manovich.net/content/04-projects/052-after-effects-part-1/50_article_2006.pdf Miroğlu, VL. Dukas: Bizans Tarihi (Dukas: Byzantine History), (1966). İstanbul: İstanbul Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü Yayınları. Newton, Charles Thomas, (2012). A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus, & Branchidǣ Karya’dan Bodrum’a. İstanbul: Boyut Yayınları. Newton, Charles Thomas, (1862). A Hıstory of Discoveries at Halicarnassus, Cnıdus, & Branchıda. London: Day&Son. Ostrogorsky, Georgije, (2011). Translated by Işıltan Fikret. Bizans Devleti Tarihi (Byzantine Govenrment History). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
  • Pinker, Seteven, (1997). How the Mind Works. New York: Norton Press. Smiciklas, Mark, (2012). The Power of Infographics. Pearson Education Inc. Strabon. Translated by Pekman, Adnan, (1993). Antik Anadolu Coğrafyası, (Geographika: XII- XIII- XIV). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Thiollet, Jean-Pierre, (2010). Bodream ou rêve de Bodrum. Anagramme Ed. Twemlow, Alice, (1999). Tranlated by Dalsu Özgen, (2011). Grafik Tasarım Ne İçindir? (What is graphic Design for?). İstanbul: YEM Yayınları. Umar, Bilge, Karia. İstanbul: İnkılap Kitapevi. Uzunçarşılı, İsmail, Hakkı, (1988). Osmanlı Tarihi 1. Cilt (Ottoman History). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. Virilio, Paul.Translated by ahin Kaya, (2003). Enformasyon Bombası (Information Bomb). İstanbul: Metis Yayınları. Wiener, Müller, (1966). Castless of the Crusader. London. Wittek, Paul, (1986). Menteşe Beyligi (Mentese Seigniory), Ankara. Xie, Fei, (2013). “How Interaction Design for Ceramic Exhibition will Help Audiences to have a Better Experience in Museums.” PhD. Diss. University of Cincinnati. Yücelt, Uğur, (2001). “Marketing Museums: An Emprical Investigation Among Museum Visitors.” Journal of Nonprofit &Public Sector Marketing, no.8: 3-13.
Konular Sanat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Enis Timuçin Tan
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeynep Güney Çelebi
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduarte349414, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {461 - 483}, doi = {10.21602/sduarte.349414}, title = {Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application}, key = {cite}, author = {Güney Çelebi, Zeynep and Tan, Enis Timuçin} }
APA Tan, E , Güney Çelebi, Z . (2017). Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application. Art-e Sanat Dergisi, 10 (20), 461-483. DOI: 10.21602/sduarte.349414
MLA Tan, E , Güney Çelebi, Z . "Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 461-483 <http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/33202/349414>
Chicago Tan, E , Güney Çelebi, Z . "Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017): 461-483
RIS TY - JOUR T1 - Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application AU - Enis Timuçin Tan , Zeynep Güney Çelebi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21602/sduarte.349414 DO - 10.21602/sduarte.349414 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 483 VL - 10 IS - 20 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.349414 UR - http://dx.doi.org/10.21602/sduarte.349414 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application %A Enis Timuçin Tan , Zeynep Güney Çelebi %T Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application %D 2017 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 10 %N 20 %R doi: 10.21602/sduarte.349414 %U 10.21602/sduarte.349414
ISNAD Tan, Enis Timuçin , Güney Çelebi, Zeynep . "Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application". Art-e Sanat Dergisi 10 / 20 (Aralık 2017): 461-483. http://dx.doi.org/10.21602/sduarte.349414