The Portrait of an Artist in Modern Turkish Art: Nevin Çokay
Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay

Merve Güven [1]

96 112

Bu çalışma, çağdaş Türk resminin özgün ve önemli sanatçılarından biri olan Nevin Çokay’ın (1930-2012) yaşamı ve eserlerinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı; Çokay’ın eserlerini, yaşamı ve içinde bulunduğu sosyo-kültürel ortam bağlamında incelemektir. Yaşadığı dönemin sanat hareketleri içerisinde yer alan sanatçının adı çağdaş Türk resim tarihini anlatan kaynaklarda geçmemektedir. Ayrıca literatürde Çokay’ın sanat eserleri ile ilgili araştırma-inceleme çalışmalarının sayısı çok azdır.

Çalışma nitel bir araştırma olup; betimsel-tarama yöntemiyle yapılandırılmıştır. Bilgiler literatür taraması yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda; dönemin gruplaşma eğilimleri bağlamında Nevin Çokay’ın eserleri değerlendirilmiştir. Sanatçı çağdaş Türk resmindeki “Yeniler” ve “Onlar” gruplarının oluşum süreçlerinde yer almış ve bu grupların sanat anlayışından etkilenmiştir. Çokay’ın eserleri Anadolu kültüründeki geleneksel motif ve semboller ile Modern Sanat’ın estetik değerlerini sentezleyen çalışmalardır.

Çağdaş Türk Resmi, Nevin Çokay, Modern Sanat
 • Başkan, S. (2009). Başlangıcından Cumhuriyet Dönemine Kadar Türklerde Resim, Ankara: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 • Bek, G. (2008).Çağdaş Türk Sanatında “Ulusallık / Evrensellik” Sorunsalı ve Bazı Temel Yaklaşımlar SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, Sayı:17,117-130.
 • Çelebi, N. (1990).Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları , Konya: Sebat Ofset.
 • Dal Yarar, E. (1997). “Bedri Rahmi Eyüpoğlu”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: YEM Yayıncılık, Cilt:I, s.363.
 • Deliduman, C. (2001). Türk Resminde On’lar Grubu, Mesleki Eğitim Dergisi, Ankara:Poyraz Ofset.
 • Duben, İ. (2007). Türk Resmi ve Eleştirisi 1880-1950, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ecevit, B.(1974). Atatürk ve Devrimcilik (3. Baskı), İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Elmas, H. (2006). “Gruplaşma Olgusunun Çağdaş Türk Resminin Değişim Sürecine Etkisi”, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 21-22,s. 114-137.
 • Erden, O. (2012). 19’uncu yüzyıldan 1960’a kadar Türk Resim Sanatı Hakkında Bilmeni Gereken Herşey, İstanbul : Doğan Burda Dergi Yayıncılık.
 • Ergüven, M. (1992). Yoruma Doğru, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • Eroğlu, Ö. (2015). Türkiye’de Resim Sanatı, İstanbul: Tekhne Yayınları.
 • Foucault, M. (1996). Cinselliğin Tarihi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gezgin,Ü. (2003). İnsana Yönelik Duyarlı Estetik Açılımın Odağında Nevin Çokay Resmi, rh+ Sanat, Kasım 2003, Mas Matbaacılık, İstanbul.
 • Güleryüz, M. (2014). Resmigeçit, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Moran, B. (1985). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: Cem yayınları.
 • Özüdoğru, Ş. (2010), “Feminist Sanata İki Farklı Yaklaşım: Gerilla Kızlar ve Cindy Sherman”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 8, s.111-131.
 • Ritzer, G. (1996). Sociological Theory, Mc. Graw-Hill Comp. Ine.
 • Tansuğ, S.(1974). Özgün Bir Sanat Kuramı Üzerine Düşünceler I:Doğan Kuban, Köken, Sayı 2,s. 3-4.
 • Turgut,İ. (1993), Sanat Felsefesi, İzmir: Üniversite Kitapevi.
 • Türkçe Sözlük, (1974), Sayı 403, Ankara: Türk Dil Kurum Yayınları.
 • Ulusoy, D (1999). “Plastik Sanatlarda Toplumsal Cinsiyet”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı.2, s.47-76.
 • Yasa Yaman, Z. (2002)., D Grubu 1933-1951 (Ed.N.Elvan), İstabul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yılmaz, Y. (2005) .Başkaldıran Atların Ressamı, İstanbul: E Yayınları.
 • Zeynep Rona, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi ,YEM Yayınları, İstanbul, (1997), 3. Cilt, s.1939
 • www.nevincokay.com Erişim tarihi 22.08.2016
 • http://www.e-sehir.com/siirler/siir973.html, Erişim tarihi,20.08.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-2817-6214
Yazar: Merve Güven (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduarte393103, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {11}, pages = {31 - 49}, doi = {}, title = {Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay}, key = {cite}, author = {Güven, Merve} }
APA Güven, M . (). Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay. Art-e Sanat Dergisi, 11 (21), 31-49. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/38200/393103
MLA Güven, M . "Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay". Art-e Sanat Dergisi 11 (): 31-49 <http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/38200/393103>
Chicago Güven, M . "Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay". Art-e Sanat Dergisi 11 (): 31-49
RIS TY - JOUR T1 - Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay AU - Merve Güven Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 49 VL - 11 IS - 21 SN - -1308-2698 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay %A Merve Güven %T Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay %D 2018 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD Güven, Merve . "Çağdaş Türk Resminde Bir Sanatçı Portresi: Nevin Çokay". Art-e Sanat Dergisi 11 / 21 31-49.