Advertising Imagery of in terms of Brand Value Effects And Evaluation Aspects of Semiological
Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme

Fatih Kurtcu [1]

103 122

İnsanoğlu günümüzde imgeler, biçimler ve simgelerle sarılmış bir dünyada yaşamakta ve düşüncelerini, görüşlerini başkalarına aktarırken bu göstergeleri kullanmaktadır. Reklam imgeleri ise ürünlerin arzulanmasını sağlayarak; onları satmak ve satışlarını artırmak için üretilmektedirler. Öyle ki imgeler statüyü de belirlemekte önemli rol oynamaktadır. Satın alınan ürün ile birlikte o ürüne ait olan statü de satın alınmış olur. Böylece görsel imgeler üzerinden markanın kaliteli, iyi, kötü, güvenilir, ucuz, pahalı v.b. olduğu anlatılabilir. Reklamlarda kullanılan göstergeler ve bunların algılanmasındaki unsurlar değerlendirildiğinde işitsel ve görsel olarak bir takım imgeleri bünyelerinde barındırdıkları görülmektedir. İmgeler yoluyla reklamlarda sanat yapıtlarına atıf yapılması veya en azından biçim dizimsel açıdan sanat yapıtlarından hareketle üretilmesi ise reklamın anlamını güçlendirmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak, reklamlardaki imgelerin marka değerine etkilerinin örneklerle incelenmesi ve sanat yapıtlarından hareketle oluşturulan reklamların göstergebilimsel açıdan içerik analizi yer almaktadır.

: İmge, Reklam, Göstergebilim, Gösterge, Marka
  • Arnheim, R. (2009). Görsel Düşünme. İstanbul: Metis Yayınları. Bayav, D. (2006). Resimde Göstergebilim, Çocuk Resimlerinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi (İlköğretim 8. Sınıf), Yayınlanmış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi EBE. Berger, J. (2010). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları. Burnett, R. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür. İstanbul: Metis Yayınları. Büker, Seçil-Kıran (Eziler), Ayşe (1999). Reklamda Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Alan Yayıncılık. Durand, G. (1998). Sembolik İmgelem. (Çev: Ayşe Meral). İstanbul: İnsan Yayınları. Guiraud, P. (1994). Göstergebilim. (Çev: Mehmet Yalçın). Ankara: İmge Kitabevi. Korkmaz:, Gökçearslan, A. (2015). Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketlerin Afiş Tasarımlarının Göstergebilim Açısından Değerlendirilmesi. Sanat Yazıları, 32 s. 139-164 Koçak, O. (1995). İmgenin Halleri. İstanbul: Metis Yayınları. Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Parsa, A. Fatoş. (2004), “İmgenin Gücü Görsel Kültürün Yükselişi” Medyada Yeni Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Kitabevi. Pettersson, R. (2002). Information Design. USA: John Benjamins Publishing Company. Rifat, M. (2014). Göstergebilimin ABC’si: İstanbul: Say Yayınları. Sayın, Z. (2003). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları. Sutherland, Max Sylvester, K. Alice. (2003). Reklam ve Tüketici Zihni. (Çev: Berna Kalınyazgan). İstanbul: MediaCat Yayınları. Şimşek: (2006). Reklam ve Geleneksel İmgeler. İstanbul: Nüve Kültür Merkezi Yayınları. Wheeler, A. (2009). Designing Brand Identity. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Williamson, J. (2011). Reklamların Dili (Çev: Ahmet Fethi). Ankara: Ütopya Yayınevi. Yıldız, N. (2002). Liderler İmajlar Medya, Ankara: Phoenix Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3999-0668
Yazar: Fatih Kurtcu (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sduarte418815, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {11}, pages = {14 - 30}, doi = {}, title = {Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Kurtcu, Fatih} }
APA Kurtcu, F . (). Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme. Art-e Sanat Dergisi, 11 (21), 14-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/38200/418815
MLA Kurtcu, F . "Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme". Art-e Sanat Dergisi 11 (): 14-30 <http://dergipark.gov.tr/sduarte/issue/38200/418815>
Chicago Kurtcu, F . "Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme". Art-e Sanat Dergisi 11 (): 14-30
RIS TY - JOUR T1 - Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme AU - Fatih Kurtcu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 30 VL - 11 IS - 21 SN - -1308-2698 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme %A Fatih Kurtcu %T Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme %D 2018 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD Kurtcu, Fatih . "Marka Değerine Etkileri Açısından Reklamlardaki İmgeler ve Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirme". Art-e Sanat Dergisi 11 / 21 14-30.