Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1306-7575 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdufeffd
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır.

Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı yayın indeksleri listesi için lütfen tıklayınız.


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

e-ISSN 1306-7575 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdufeffd
Kapak Resmi

73.054

107.892
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır.

Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı yayın indeksleri listesi için lütfen tıklayınız.


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 2 - Kas 2018
 1. Angular Dependence Study of the Cosmic Ray Flux at 900 Meters Above Sea Level
  Sayfalar 1 - 8
  Ali YILMAZ, Kaan Yüksel OYULMAZ, Haluk DENİZLİ
 2. Erl-Halka Tipli e- e+ Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi
  Sayfalar 9 - 17
  İlhami ERKOYUNCU, Hüsnü AKSAKAL, Halil İbrahim DURSUN
 3. The Temperature-Dependent Current-Voltage Characteristics of n-AgInSe2/p-Si Heterojunction Diode
  Sayfalar 18 - 24
  Durmuş Ali ALDEMİR, Murat KALELİ
 4. 0-8 MeV Enerji Bölgesinde 13C(α,n)16O Reaksiyonu için Astrofiziksel S-Faktörlerin Hesaplanması
  Sayfalar 25 - 28
  Ercan YILDIZ
 5. Determination of Indoor Radon Concentration and Effective Dose Equivalent at Workplaces of Afyonkarahisar Province
  Sayfalar 29 - 35
  Hüseyin Ali YALIM, Ayla GÜMÜŞ, Rıdvan ÜNAL
 6. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma Alanları ve Bibliyometrik Ağ Analizi
  Sayfalar 36 - 53
  Hakan DEMİRGİL
 7. 181Ta(α,xn) Reaksiyonu Tesir Kesitlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 54 - 66
  Hasan ÖZDOĞAN
 8. Kuantum Halkalarında Güçlü Yozlaşmış Elektron Gazının Balistik İletkenliği
  Sayfalar 67 - 71
  Mustafa BALCI, Arif BABANLI
 9. Frequency Analysis of a Potential SPB Star η Tau
  Sayfalar 72 - 82
  Doğuş ÖZUYAR
 10. Gama ile Işınlanmış Karvedilol İlacının EPR Tekniği ile 295 Kelvinde İncelenmesi
  Sayfalar 83 - 89
  Yunus Emre OSMANOĞLU
 11. Vertebra Radyoterapisinde Cyberknife ve Imat Tekniklerinin İncelenmesi: Dozimetrik Çalışma
  Sayfalar 90 - 96
  Murat OKUTAN, Adem GÜNEN, Bayram DEMİR
 12. Investigation on Photon Interaction Properties of Some Polymers Used in Production of Hydrogels
  Sayfalar 97 - 107
  Esra KAVAZ
 13. X-Ray and Theoretical Studies of 4-((4-(tert-butyl)benzylidene)amino)-1,5-dimethyl-2- phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
  Sayfalar 108 - 120
  Şehriman ATALAY
 14. Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen ZnO(Al)/p-Si Heteroekleminin Elektriksel Karakterizasyonu
  Sayfalar 121 - 131
  Namık AKÇAY
 15. 151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi
  Sayfalar 132 - 143
  Mert ŞEKERCİ, Abdullah KAPLAN
 16. Singüler Özfonksiyonlar Yöntemi ile Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılmalı Yarı-Uzay Albedo Hesaplamaları
  Sayfalar 144 - 153
  R. Gökhan TÜRECİ
 17. ZnO Kaplama Miktarının n-ZnO/p-Si Heteroeklem Güneş Hücresinin Verimliliğine Etkisi
  Sayfalar 154 - 163
  Gökhan ALGÜN
 18. Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi
  Sayfalar 164 - 172
  Ebru ÖNEM, Halime ÇEVİKBAŞ
 19. The LHeC Project: e-Ring Revisited
  Sayfalar 173 - 178
  Ümit KAYA, Bora KETENOĞLU, Saleh SULTANSOY