Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science
Cover Image
e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdufeffd

leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published.

SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation.

Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science

e-ISSN 1306-7575 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdufeffd
Cover Image

74.808

122.273

leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007. In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published.

SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation.

Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science Last Issue
Volume 13 - Issue 2 - Nov 2018
 1. Angular Dependence Study of the Cosmic Ray Flux at 900 Meters Above Sea Level
  Pages 1 - 8
  Ali YILMAZ, Kaan Yüksel OYULMAZ, Haluk DENİZLİ
 2. Erl-Halka Tipli e- e+ Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi
  Pages 9 - 17
  İlhami ERKOYUNCU, Hüsnü AKSAKAL, Halil İbrahim DURSUN
 3. The Temperature-Dependent Current-Voltage Characteristics of n-AgInSe2/p-Si Heterojunction Diode
  Pages 18 - 24
  Durmuş Ali ALDEMİR, Murat KALELİ
 4. 0-8 MeV Enerji Bölgesinde 13C(α,n)16O Reaksiyonu için Astrofiziksel S-Faktörlerin Hesaplanması
  Pages 25 - 28
  Ercan YILDIZ
 5. Determination of Indoor Radon Concentration and Effective Dose Equivalent at Workplaces of Afyonkarahisar Province
  Pages 29 - 35
  Hüseyin Ali YALIM, Ayla GÜMÜŞ, Rıdvan ÜNAL
 6. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma Alanları ve Bibliyometrik Ağ Analizi
  Pages 36 - 53
  Hakan DEMİRGİL
 7. 181Ta(α,xn) Reaksiyonu Tesir Kesitlerinin İncelenmesi
  Pages 54 - 66
  Hasan ÖZDOĞAN
 8. Kuantum Halkalarında Güçlü Yozlaşmış Elektron Gazının Balistik İletkenliği
  Pages 67 - 71
  Mustafa BALCI, Arif BABANLI
 9. Frequency Analysis of a Potential SPB Star η Tau
  Pages 72 - 82
  Doğuş ÖZUYAR
 10. Gama ile Işınlanmış Karvedilol İlacının EPR Tekniği ile 295 Kelvinde İncelenmesi
  Pages 83 - 89
  Yunus Emre OSMANOĞLU
 11. Vertebra Radyoterapisinde Cyberknife ve Imat Tekniklerinin İncelenmesi: Dozimetrik Çalışma
  Pages 90 - 96
  Murat OKUTAN, Adem GÜNEN, Bayram DEMİR
 12. Investigation on Photon Interaction Properties of Some Polymers Used in Production of Hydrogels
  Pages 97 - 107
  Esra KAVAZ
 13. X-Ray and Theoretical Studies of 4-((4-(tert-butyl)benzylidene)amino)-1,5-dimethyl-2- phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
  Pages 108 - 120
  Şehriman ATALAY
 14. Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen ZnO(Al)/p-Si Heteroekleminin Elektriksel Karakterizasyonu
  Pages 121 - 131
  Namık AKÇAY
 15. 151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi
  Pages 132 - 143
  Mert ŞEKERCİ, Abdullah KAPLAN
 16. Singüler Özfonksiyonlar Yöntemi ile Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılmalı Yarı-Uzay Albedo Hesaplamaları
  Pages 144 - 153
  R. Gökhan TÜRECİ
 17. ZnO Kaplama Miktarının n-ZnO/p-Si Heteroeklem Güneş Hücresinin Verimliliğine Etkisi
  Pages 154 - 163
  Gökhan ALGÜN
 18. Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi
  Pages 164 - 172
  Ebru ÖNEM, Halime ÇEVİKBAŞ
 19. The LHeC Project: e-Ring Revisited
  Pages 173 - 178
  Ümit KAYA, Bora KETENOĞLU, Saleh SULTANSOY