Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-6529 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdufenbed

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Creative Commons License

Bu site Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 1308-6529 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdufenbed
Kapak Resmi

449.903

513.325

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Creative Commons License

Bu site Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt: 23 Sayı: Özel Son Sayı
Cilt 23 - Sayı - Mar 2019
 1. Değişik Zamanlarda Hasat Edilen Farklı Tipteki Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Bekir TOSUN, Tahsin KARADOĞAN, Arif ŞANLI
 2. A New Record and New Localities for the Genus Sclerogaster R.Hesse in Turkey
  Sayfalar 9 - 12
  Yasin UZUN, Abdullah KAYA, Semiha YAKAR
 3. Sulu Ortamda N-Heterosiklik Karben/Palladyum Katalizli Suzuki-Miyaura Çapraz-Eşleşme Tepkimeleri
  Sayfalar 13 - 20
  Murat KALOĞLU
 4. Enhancing Carrier Mobility in Organic Light Emitting Diode Based Polyfluorene by Self-Assembled Monolayers Technique on Indium Tin Oxide
  Sayfalar 21 - 25
  Ali Kemal HAVARE
 5. Pomza'nın Fiziksel Özelliklerinin Kuru Birim Hacim Ağırlığı ve Termal İletkenliği Üzerine Etkileri
  Sayfalar 26 - 32
  Savaş ÖZÜN
 6. İstanbul ve Eskişehir Bölgesi Minimum-Maksimum Yağış Miktarlarının Ekstrem Değerler Dağılımları Ailesi ile Modellenmesi
  Sayfalar 33 - 39
  Mustafa ÇAVUŞ, Özer ÖZDEMİR, Ahmet SEZER
 7. Delme Hızının Akışkan Ortam Basıncı ve Dönme Hızına Bağlı Değişiminin Araştırılması
  Sayfalar 40 - 45
  İksan TUNCER, Raşit ALTINDAĞ
 8. Jeofizik Yöntemler ile Yer ve Yapı Etkileşimi
  Sayfalar 46 - 60
  Erkan ATEŞ, Osman UYANIK
 9. Patlıcanda (Solanum melongena L.) Mikrospor Kültürü Üzerine Bir Ön Araştırma
  Sayfalar 61 - 66
  Buse ÇELİK, Ahmet Naci ONUS
 10. Synthesis of Some New Isatin Derivatives and Identification of Their Structures
  Sayfalar 67 - 70
  İnci Selin DOĞAN, Gökçe Gül BÖLEK, Bahittin KAHVECİ
 11. Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 71 - 75
  Süheyla TONGUR, Sevil YILDIZ, Rıfat YILDIRIM
 12. Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemi ile Sayım Modelleri için En Uygun Değişken Kümesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 76 - 83
  Haydar KOÇ, Tuba KOÇ, Emre DÜNDER
 13. The use of TS498 and TS-EN-1991-1-4 in the Wind Load Calculation of Reinforced Concrete Minarets Considering Soil-Structure Interaction
  Sayfalar 84 - 93
  Erdem TÜRKELİ
 14. Effect of Stitch Types Used in Apparel Production on Aerobic Mesophilic Bacteria Growth
  Sayfalar 94 - 98
  Behiye Elif ŞAMLI, Zümrüt BAHADIR ÜNAL
 15. A New Power Allocation Method with a Nonlinear Cost Constraint in Stratified Random Sampling
  Sayfalar 99 - 107
  Sinem Tuğba ŞAHİN TEKİN, Cenker Burak METİN, Yaprak Arzu ÖZDEMİR
 16. Mermer Ocaklarında Kullanılan Zincirli Kesme Makinelerinin Performansının Araştırılması
  Sayfalar 108 - 118
  Muhammed Ali ÇALIŞKAN, Hüseyin YAVUZ
 17. The Comparison of the Estimators for the Parameters of the General Linear Regression Model via Simulation and Two Real Life Data Examples
  Sayfalar 119 - 130
  Nalan MUTLU, Hakan Savaş SAZAK
 18. Aromatic and Sensorial Properties of Çökelek Cheese Produced by Different Methods
  Sayfalar 131 - 138
  İlhan GÜN, Onur GÜNEŞER, Yonca KARAGÜL YÜCEER, Zeynep Banu GÜZEL SEYDİM, Fatma TORUN, Sevda ÇAKICI
 19. Bazı Fenolik Bileşiklerin Yoğunluk Fonksiyonu Yöntemi ile Antioksidan Aktivitelerinin Tayin Edilmesi
  Sayfalar 139 - 146
  Vildan ENİSOĞLU ATALAY, Hatice OCAK
 20. Evaluation of Chemical and Mineralogical Structure of Davutoğlan Bird Sanctuary Clay for It’s Antimicrobial Efficiency
  Sayfalar 147 - 154
  Şaziye Betül SOPACI
 21. İspenç Tavuğu ve Horozlarında Bazı Morfolojik Özellikler
  Sayfalar 155 - 162
  Demir ÖZDEMİR
 22. Using Fuzzy Set Theory in the Comparison of Customer Satisfaction Levels
  Sayfalar 163 - 168
  Nur AYVAZ ÇAVDAROĞLU
 23. AHP Metoduyla Yer’e Özgü Mimari Tasarım Kriterlerinin Öncelik Sırasının Belirlenmesi
  Sayfalar 169 - 180
  Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Ahmet ALKAN
 24. A Practical Method for the Dynamic Analysis of Non-Uniform Piezoelectric Rod
  Sayfalar 181 - 186
  Durmuş YARIMPABUÇ, Mehmet EKER, Kerimcan ÇELEBİ
 25. On the Hyperharmonic Function
  Sayfalar 187 - 193
  Ayhan DİL