Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-6529 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdufenbed

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Creative Commons License

Bu site Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 1308-6529 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdufenbed
Kapak Resmi

443.492

442.627

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Creative Commons License

Bu site Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt: 22 Sayı: Özel Son Sayı
Cilt 22 - Sayı - Eki 2018
 1. Kapak ve İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Kapak ve İçindekiler
 2. Genel Kullanım Profiline Uygun Şehir İçi Bir Taşıtın Günlük Yakıt Sarfiyatının Belirlenerek Elektrikli Taşıta Dönüştürülmesi Durumunda Enerji Kullanımının Karşılaştırılması
  Sayfalar 1 - 11
  Emre AKBIYIK, Aytaç GÖREN
 3. 6. Yatırım Bölgesinde Kurulacak Konfeksiyon İşletmesinin Ekonomikliği Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 12 - 20
  Mücella GÜNER, Mehmet KÜÇÜK
 4. Özellik Seçim Yöntemleri ve Yeni Bir Yaklaşım
  Sayfalar 21 - 31
  Hüseyin BUDAK
 5. Nanofiber Tabakalı Hava Filtrelerinin Partikül Yakalama Performanslarının İncelenmesi
  Sayfalar 32 - 41
  Gürol ÖNAL, Kevser DİNCER, Ahmet AKDEMİR, Mehmet SELBES
 6. St 22 Çeliğinin Derin Çekilebilirliğine Etki Eden Parametrelerin ANOVA ile Analizi
  Sayfalar 42 - 49
  Ali GÜNEN, Erdoğan KANCA
 7. Alg Pigmentlerinin Tekstilde Doğal Boyar Madde Olarak Kullanımı
  Sayfalar 50 - 57
  İnci TÜNEY KIZILKAYA, Elif BAYRAKTAR
 8. Karakaya Baraj Gölü’nden Yakalanan Barbus grypus Heckel,1843 Balık Türünde Toplam Boy-Otolit Biyometrisi İlişkisi
  Sayfalar 58 - 64
  Metin ÇALTA, Mustafa DÜŞÜKCAN
 9. Geri Adımlama Tekniği ile Bir DC Motorun Konum ve Hız Kontrolü
  Sayfalar 65 - 82
  Reşat Özgür DORUK, Ahmed ZUGLEM
 10. İzmir İlinde <em>Glycaspis brimblecombei</em> (Moore) (Hemiptera: Aphalaridae)’nin <em>Eucalyptus camaldulensis</em> Dehnh Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Bu Alanda Bulunan Yararlı Türler
  Sayfalar 83 - 88
  İsmail KARACA, Neriman Tuğba YURT
 11. Eskişehir Ekolojisinde 0900 Ziraat Kiraz Çeşidine Uygun Tozlayıcıların Belirlenmesi
  Sayfalar 89 - 97
  Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU, Yasin ALTAY
 12. Elastik Sınır Koşullarında Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Çubuğun Burulma Titreşimi Analizi
  Sayfalar 98 - 104
  Mustafa Özgür YAYLI
 13. Dikloro [1-(2-metil-2-propenil)-3-(3,4,5-trimetoksibenzil) benzimidazol-2-iliden] piridin paladyum(II) Kompleksinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Suzuki-Miyaura ve Mizoroki-Heck Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi
  Sayfalar 105 - 109
  Neslihan ŞAHİN
 14. Şehirlerin Suç Türlerine Göre İkili Kümeleme Yöntemi ile Gruplandırılması: Türkiye Örneği
  Sayfalar 110 - 120
  H. Hasan ÖRKCÜ, Bülent ALTUNKAYNAK, Ramazan ARSLAN
 15. Biyogaz Enerji Tesisi için Hedef Programlama ile Yer Seçimi Problemi
  Sayfalar 121 - 126
  Onur DERSE
 16. Yeni Ru-NHC Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Aminlerin Alkilasyonundaki Uygulamaları
  Sayfalar 127 - 132
  Öznur DOĞAN ULU
 17. Fusarik Asit ve Enniatin-A Mikotoksinlerinin İnsan Umblikal Ven Endotel Hücreleri (HUVEC) Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 133 - 140
  Sevcan MAMUR
 18. Elektrokimyasal Biyosensörler için Karbon Pasta Elektrot Tasarımı ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 141 - 148
  İlker POLATOĞLU
 19. Yağ Gülü (<i>Rosa damascena</i> Mill.)’nden Farklı Çözücü Ekstraksiyonları ile Elde Edilen Konkret ve Absolütün Verimlilik ve Koku Analizleri
  Sayfalar 149 - 155
  Hasan BAYDAR, Melek AKDAŞ
 20. Hibrit Kompozit Kirişlerin Yanal Burkulma Davranışlarına Soğuk Ortamın Etkisi
  Sayfalar 156 - 164
  Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Hüseyin Fırat KAYIRAN
 21. Orman Mühendislerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakış Açıları
  Sayfalar 165 - 171
  Ahmet TOLUNAY, Mehmet ÜNAL, Türkay TÜRKOĞLU
 22. Ev Tipi Soğutma Cihazlarında, Yalıtım Malzemelerine Bağlı Enerji Verimliliğin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi
  Sayfalar 172 - 180
  Murat KORU, Mehmet Efe KANAT
 23. Sıcak Çermik Bölgesi (Sivas) Traverten Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 181 - 188
  Fatih ERGEZER
 24. Çok Tabakalı Sürekli Polyester Fiber Dokuma ve PTFE Partikül Takviyeli Polyester Kompozitin Aşınma Davranışı
  Sayfalar 189 - 194
  Alpay Tamer ERTÜRK, Fahri VATANSEVER
 25. Superpave Yöntemine Göre Tasarım Agrega Gradasyonu Seçimi
  Sayfalar 195 - 211
  Tacettin GEÇKİL, Taner ALATAŞ
 26. Denizli Tavuğu (Gallus gallus domesticus) Oviduktundaki Mukus Glikoproteinlerinin Histokimyasal Karakteri
  Sayfalar 212 - 220
  Kenan ÇINAR, Begüm BULAN
 27. Sıçanlarda D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Kefir’in Beyin Dokusundaki Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
  Sayfalar 221 - 228
  Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI, Hatice Kübra GÖKALP
 28. Lazer ile Hızlandırılan Döteronlarla Füzyon-Fisyon Hedef Sisteminin İncelenmesi
  Sayfalar 229 - 235
  Mehmet Emin KORKMAZ, Özgür CULFA
 29. Karışık Ürolitik Kültür ile Antrakinon Boyanın Kesikli Sistemde Biyosorpsiyonu, İzoterm ve Kinetik Çalışmaları
  Sayfalar 236 - 242
  Hasan KOÇYİĞİT, Esra MANAV
 30. Sabit-Blok Sinyalizasyon Sistemlerinde Makas Enerji Tasarruf ve Eş-Yaşlandırma Kriterlerine Göre Güzergâh Seçimi
  Sayfalar 243 - 256
  Mustafa Seçkin DURMUŞ, Okan ŞEREMET, İlker ÜSTOĞLU
 31. N<strong>’</strong>-(2,5 Dihidroksibenziliden)-2-Hidroksi-3-Metilbenzohidrazid Bileşiğinin Tautomer Yapısının Teorik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 257 - 262
  Tuncay KARAKURT
 32. Silah Hedef Atama Problemi için Tavlama Benzetimli Bir Hibrit Yapay Arı Kolonisi Algoritması
  Sayfalar 263 - 269
  Hakan KUTUCU, Rafet DURGUT
 33. Aksiyomlanabilir Teorilerin Tam Tutarlı Uzantılarının Hesaplanabilirlik Dereceleri
  Sayfalar 270 - 276
  Ahmet ÇEVİK
 34. Sulu Çam Çıra Ekstresinin Diyabet Oluşturulan Sıçanların Testis Dokusu Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 277 - 284
  Ersin DEMİR, Ökkeş YILMAZ, Halise SARIGÜL
 35. The Values of Eccentricity-Based Topological Indices of Diamond Graphs
  Sayfalar 285 - 289
  Mukaddes ÖKTEN TURACI
 36. A Novel Multi-Criteria Decision Making Method based on The Ranking Values of Interval Type-2 Fuzzy Sets: An Application of a Manager Selection for a Telecommunication Company
  Sayfalar 290 - 296
  Nimet YAPICI PEHLİVAN, Aynur ŞAHİN
 37. Beton Çatıların Sintilatörlü Kozmik Işın Deneyleri Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 297 - 300
  Güral AYDIN
 38. Essential Oil Composition of Five Sideritis Species Endemic to Turkey
  Sayfalar 301 - 305
  Züleyha ÖZER, Sema ÇARIKÇI, Sinem DERELİ, Demet ACAR, Ahmet C. GÖREN, Turgut KILIÇ
 39. Usage of Different Plants in the Production of Polyphenols with Ultrasonic Extraction
  Sayfalar 306 - 311
  Seyma BALCI, Sibel YIGITARSLAN
 40. A Study on the Gamma-Ray Attenuation Coefficients of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.TiO<sub>2</sub> Compounds
  Sayfalar 312 - 318
  Nimet ZAIM, Ozkan BAYHATUN
 41. Turkish Speech Recognition Based On Deep Neural Networks
  Sayfalar 319 - 329
  Ussen Abre KIMANUKA, Osman BUYUK
 42. Change in Some Nutritional Value of Potato Under Different Storage Conditions
  Sayfalar 330 - 338
  Cemal KASNAK, Nevzat ARTIK
 43. Investigation of Chemical Composition and Nutritional Value of Truffle Mushroom (<em>Tuber nitidum</em> Vittad.)
  Sayfalar 339 - 344
  Şeyda KIVRAK, İbrahim KIVRAK
 44. Isı Değiştiricideki Yüzey Deseninin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 345 - 354
  Ersin HAYDARASLAN, Ramazan SELVER
 45. Chebyshev Spectral Collocation Method Approximation to Thermally Coupled MHD Equations
  Sayfalar 355 - 366
  Önder TÜRK
 46. Büyük Patlama – Büyük Çöküş Optimizasyon Yöntemi Kullanılarak Bluetooth Tabanlı İç Mekan Konum Belirleme Sisteminin Doğruluğunun İyileştirilmesi
  Sayfalar 367 - 374
  Taner ARSAN
 47. Bifurcation control of Fitzhugh-Nagumo models
  Sayfalar 375 - 391
  Reşat Özgür DORUK, Hamza IHNISH
 48. Life Tables of <em>Hermetia illucens</em> (Linnaeus, 1758) (Diptera: Stratiomyidae) on Different Foods
  Sayfalar 392 - 398
  Bülent YAŞAR, Tansu ÇİRİK
 49. Bağ Dokusu ve Mukozal Mast Hücrelerinin Koyun (<em>Ovis aries</em>) Solunum Sisteminin Bazı Bölgelerindeki Dağılımı ve Heterojenitesi
  Sayfalar 399 - 406
  Shahad Mudheher Ismael ISMAEL, Kenan ÇINAR
 50. Bazı Erkenci Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar
  Sayfalar 407 - 413
  Ayşegül SARISU, Adnan Nurhan YILDIRIM
 51. Effects of Relatively High Temperature on Thin Films of PbS Fabricated by Chemical Bath Deposition Method
  Sayfalar 414 - 420
  Ayça KIYAK YILDIRIM
 52. Electrochemical sensing and fluorescence imaging of E. coli O157:H7 based on aptamer-conjugated semiconducting nanoparticles
  Sayfalar 421 - 426
  Dilek ODACI DEMIRKOL, Kadri GULEC
 53. Kesirsel Mertebeli Şiddet Ölçülerinin Olasılıksal Sismik Talep Modellerinde Kullanımının Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 427 - 436
  Özkan KALE
 54. Bobin Boyamada Hidrojen Peroksit ile Ağartma İşleminin Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 437 - 447
  Gonca ŞİMŞEK GÜNDÜZ, Feyza AKARSLAN
 55. Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers modelleri için Şok ve Seyrelme Dalgalarının Yayılımı
  Sayfalar 448 - 459
  Baver OKUTMUŞTUR
 56. Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği
  Sayfalar 460 - 469
  Ayhan AKYOL, Serhat ORAL, Türkay TÜRKOĞLU
 57. Process capability: A New Criterion for Loss Function–Based Quality Improvement
  Sayfalar 470 - 477
  Melis ZEYBEK
 58. Expansions and Reductions on Neutrosophic Classical Soft Set
  Sayfalar 478 - 486
  İrfan DELİ
 59. Optimal Asymptotic Tests for Nakagami Distribution
  Sayfalar 487 - 492
  Deniz OZONUR, Hatice Tül Kübra AKDUR, Hülya BAYRAK
 60. On Generalized and Extended Generalized $\phi$-recurrent Sasakian Finsler Structures
  Sayfalar 493 - 497
  Nesrin ÇALIŞKAN, Ayşe Funda SAĞLAMER
 61. Removal of Lead (II) from Water by Agro-Industrial by-Products Adsorbent
  Sayfalar 498 - 508
  Fatma TOMUL, Yasin ARSLAN, Azime Büşra YAVUZ
 62. Bazı Postnatal Gelişme Dönemlerinde Tavuk [<em>Gallus gallus domesticus</em>] Ovidukt Mukozasının Histokimyasal Yapısı
  Sayfalar 509 - 518
  Kenan ÇINAR, Nazan GÖCER
 63. A Flow Based Approach to Detect Advanced Persistent Threats in Communication Systems
  Sayfalar 519 - 528
  Şerif BAHTİYAR
 64. Epileptik EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması İçin Yeni Bir Öznitelik Çıkarım Yöntemi
  Sayfalar 529 - 535
  Ramazan TEKİN, Yılmaz KAYA
 65. The Investigation of Meat Yield of <em>Acanthobrama marmid</em> Heckel, 1843 From Karakaya Dam Lake
  Sayfalar 536 - 540
  Ayşe Gul SAHIN, Rıdvan TEPE, Ünal İSPİR
 66. A Study on a Generalized Relaxed Curvature Energy Action
  Sayfalar 541 - 546
  Gözde ÖZKAN TÜKEL, Ahmet YÜCESAN
 67. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 547 - 555
  Sait GÜLLER, Ahmet BALCI
 68. Analysis of Angle of Twist of Axially Layered Functionally Graded Circular Hollow Shafts
  Sayfalar 556 - 560
  Savaş EVRAN