Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2018 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayınlanacaktır.