Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 1, Sayfalar 43 - 48 2014-07-12

Eğirdir Gölü' nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Mustafa SÜRER [1] , Mete KUŞAT [2]

146 404

The use of monofilament gill nets were prohibited from 2011 fishing period. Fishing efficiency of monofilament gill nets with multifilament gill nets were investigated effect on region fishing. In this study, catch efficiencies of the same features monofilament and multifilament 80, 90, 100, 110 and 120 mm mesh size gill nets compared within including from November 2009 to November 2010 in Egirdir Lake. As a result of this study, according to the fishing, productivity was found more plentiful in monofilament gill nets than multifilament gill nets. The highest fishing productivity of 90 mm monofilament gill net 15925 g (23.66%) and the lowest 80 mm multifilament gill net 997 g (4.12%) for caught most (%92,50) in total fishing of Prussian carp, Carassius gibelio, (Bloch, 1782) were found
Av yasakları tebliğine göre 2011 yılı avcılık döneminden itibaren yasaklanan monofilament sade uzatma ağlar ile kullanımına devam edilen multifilament sade uzatma ağları arasında av verimlilikleri karşılaştırılarak bölge balıkçılığına etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma, Eğirdir Gölü'nde Kasım 2009- Kasım 2010 tarihleri arasında, aynı özelliklere sahip monofilament ve multifilament 80, 90, 100, 110 ve 120 mm göz açıklığındaki sade uzatma ağlarının av verimliliklerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda, av verim miktarları açısından monofilament sade uzatma ağlarının, multifilament sade uzatma ağlara nazaran daha verimli olduğu saptanmıştır. Toplam av içerisinde en çok yakalanan tür olan Gümüşihavuzbalığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) (%92,50) 90 mm monofilament ağda 15925 g (%23,66) ile en yüksek, 80 mm multifilament ağda 997 g (%4,12) ile en düşük av miktarı verdiği tespit edilmiştir.
 • Akamca. E., Gökçe. G., Çekiç. M., Türeli C., Kiyağa. V.B., 200 İskenderun Körfezin’de monofilament ve multifilament verimliliğinin FisheriesSiences.com. 2(3): 545-549. ağlarının Journal of Anonim, 2012. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri http://www.bsgm.gov.tr/genel/teblig_3_1.html. 34s. (Erişim Tarihi: 08.01.2013). Düzenleyen Tebliğ.
 • Aydın. İ., Metin C., Gökçe. G., 2006. Barbunya galsama ağlarında kullanılan poliamid monofilament ve multifilament ağ ipinin av kompozisyonuna olan etkisi. EÜ Su Ürünleri Dergisi, EU Journal of Fisheries
 • & Aquatic Sciences 2006 Cilt/23, (3-4): 285-289
 • Çınar, Ş., 2010. Eğirdir Gölü’nde monofilament (tek kat) ve multifilament (çok kat) fanyalı ağların av verimliliklerinin karşılaştırılması. Süleyman Demirel
 • Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 40s, Isparta. Hoşsucu, H., 1991. Balıkçılık (Av Araçları Ve Avlanma Yöntemleri). EÜ Su Ürünleri Yüksek Okulu, Yayın No: 22, 253s, Bornova-İzmir.
 • İzci, L., 1999. Eğirdir Gölü’nde mevsime bağlı sudak balığı (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) avcılığında kullanılan monofilament sade uzatma ağlarının av verimliliğine etkisinin araştırılması. SDÜ Fen
 • Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 43s, Eğirdir- Isparta. Karlsern, R., Bjarnason B. A., 1987. Small- Scale
 • Fishing with Driftnets. Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. Fisheries Tecnical Paper 284. Rome, 64 pp. Kara, A., 1992. Ege bölgesi uzatma ağları ve uzatma ağları araştırmalar. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri
 • Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 70s, Bornova-İzmir. Kuşat, M., 1996. Eğirdir Gölü’ndeki sudak balığı
 • Stizostedion Lucioperca (L. 1758) avcılığında kullanılan multifilament ve monofilament sade uzatma ağlarının av verimliliği etkileri üzerine araştırmalar. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 78s, Bornova-İzmir.
 • Njoku, D.C., 1991. Comparative efficiency and techno- economics of multifilament and monofilament gillnets on The Oguta Lake, Nijerya. Fisheries Research, 12, 23-30.
 • Nomura, M., 1978. Outline of Fishing Gear and Method Kanagawa International Fisheries. Training
 • Center. 4500 Nagai, Yokosuka- Shi, Japan. Özdemir, S., Erdem, Y., 2006. multifilament solungaç ağlarının farklı hava şartlarındaki av verimlerinin karşılaştırılması. Fırat
 • Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 18 Sayfa 63-68. Monofilament ve Tokaç, A., 2011. Ağ yapım ve donam tekniği.
 • Balıkçılık II Ege Üniv. Yay. Su Ürün. Fak. Yay No: 80 desr kitapları dizini No: 40. 321s, Bonova-İzmir Semboller Pl PP Pb E SH Standart Hata
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa SÜRER

Yazar: Mete KUŞAT

Bibtex
APA SÜRER, M , KUŞAT, M . (). . , 17 (1), 43-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222046
MLA SÜRER, M , KUŞAT, M . "". 17 (): 43-48 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222046>
Chicago SÜRER, M , KUŞAT, M . "". 17 (): 43-48
RIS TY - JOUR T1 - AU - Mustafa SÜRER , Mete KUŞAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 48 VL - 17 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %A Mustafa SÜRER , Mete KUŞAT %T %D 2014 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD SÜRER, Mustafa , KUŞAT, Mete . "Eğirdir Gölü' nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Temmuz 2014): 43-48.