Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 1, Sayfalar 147 - 162 2014-07-12

Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çalışma Mekanlarında Gün Işığı Kullanımı İçin Bir Öneri

Elif TATAR [1]

257 7199

Sustainable architecture, make the maximum use of daylight necessary. It is important to include usage of day light in to the design process in order to provide energy-saving and efficient use of natural energy resources. In this study, daylight design is discussed with in the scope of sustainable work space design which have a high spatial quality and comfort. After the definitions of the notions of sustainability and sustainable architecture, the use of daylight in sustainable architectural design is evaluated. Throughout the optained data, the usage of daylight in working space is evaluated with in the scope of sustainable architecture, school buildings, offices and other work places which are succeed in their profession are analyzed. After the general analysis of the working places, the place of daylight design at school buildings is detailed to create the preliminary research for case study. As a case study Eskisehir Anadolu University Department of Architecture’s South-west side ateliers are evaluated and to raise ateliers day light usage to the best level, an alternative project is suggested
Sürdürülebilir mimarlık, gün ışığını maksimum kullanmayı gerekli kılmaktadır. Enerji tasarrufu ve doğal enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlaması açısından, gün ışığının tasarım sürecine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada gün ışığı tasarımı, mekansal kalitesi ve konforu yüksek olan sürdürülebilir çalışma mekanları tasarımı kapsamında ele alınmaktadır. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık kavramlarının tanımlarından sonra, sürdürülebilir mimari tasarımda gün ışığı kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma mekanlarında gün ışığı kullanımı sürdürülebilir mimarlık kapsamında incelenmekte, başarılı bulunan okul yapıları, ofisler ve benzeri çalışma mekanları analiz edilmektedir. Çalışma mekanlarının genel analizinden sonra alan çalışmasına ön araştırma oluşturmak için okul yapılarında gün ışığı tasarımının sürdürülebilir mimarlık sürecindeki yeri detaylandırılmaktadır. Alan çalışması olarak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü güney – batı cephesindeki atölyeler değerlendirilmekte ve atölyelerde gün ışığı kullanımını en iyi seviyeye çıkartabilmek için, alternatif proje önerilmektedir.
 • Abdelatia, B., Marenne, C., Semidor, C. 2010.
 • Daylighting Strategy for Daylighting Schools: Case Study of Prototype Classrooms in Libya. Journal of Sustainable Development, 3, 60-67. Brown, G.Z., Dekay, M. 2001. Sun, Wind&Light,
 • Architectural Design Strategies John Willey&Sons inc., New York, USA, 222-223. Edwards, B. W. 2006. Environmental Design and Educational Performance with particular reference to
 • ‘green’ schools in Hampshire and Essex. Research in Education, 76, 14-32. Guedes, C. M., Piheiro, M., Alves, M. L. 2009.
 • Sustainable architecture and urban design in Portugal: An overview. Renewable energy, 34, 1999- 2006 .
 • Guzowski M, 2000. Daylighting For Sustainable
 • Design. McGraw-Hill, USA, Loe, D. L., 2009. Energy efficiency in lighting – considerations
 • Researchand Technology, 41, 209-218. possibilities. Lighting Matusiak, B., 2010. Sağlıklı öğrenme ortamları için gün ışığı tasarımı. Professional Lighting Design Türkiye, 33, 72-76.
 • Mclennan FJ., 2004. The Philosophy Of Sustainable
 • Design. Ecotone publishing, Kansas City, USA. Mendler FS, Odell W., 2000. The Hok Guide Book to
 • Sustainable Design. John Wiley&Sons, New York, USA, 1pp. Phillips D., 2004. Daylighting Natural Light In
 • Architecture. Architectural press, Oxford, UK, 37pp. Smith, G.B., Earp, A., Stevens, J., Swıft, P., Mccredıe, G., Franklın, J., 2000. Materıals Propertıes For
 • Advanced Daylıghtıng In Buıldıngs. World Renewable Energy Congress VI (WREC2000).
 • Ssengooba- Kasule, W., 2000. DAYLIGHT and SUNLIGHT: A Solution to Energy problems in
 • Buildings in Tropical Regions. World Renewable Energy Congress VI (WREC2000), 641-644.
 • Steele J., 2005. Ecological Architecture: A Critical
 • History. Thames&Hudson, London UK. Williams E.D. 2007. Sustainable Design ,Ecology –
 • Architecture and Planing. John Wiley&sons, Newjersey, USA, Wu, W., Ng, E., 2003. A review of the development of daylighting in schools. Lighting Research and Technology, 35, 111-125. İnternet Kaynakları
 • [URL1]. www.aiatopten.org erişim tarihi: 4.1.2011].
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif TATAR

Bibtex
APA TATAR, E . (). . , 17 (1), 147-162. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222058
MLA TATAR, E . "". 17 (): 147-162 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222058>
Chicago TATAR, E . "". 17 (): 147-162
RIS TY - JOUR T1 - AU - Elif TATAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 162 VL - 17 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %A Elif TATAR %T %D 2014 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD TATAR, Elif . "Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çalışma Mekanlarında Gün Işığı Kullanımı İçin Bir Öneri". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Temmuz 2014): 147-162.