Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 1, Sayfalar 173 - 178 2014-07-12

Bitlis İli Yapı Stoğunun Birinci Kademe (Sokak Tarama Yöntemi İle) Değerlendirilmesi

Ercan IŞIK [1]

115 431

In this study, a screening method for the evaluation of existing buildings was carried out in Bitlis located in Van Basin which is seismically quite active. A fast and simple seismic risk assesment procedure is proposed for vulnerable urban building stocks by Sucuoğlu et all. It is basically a sidewalk survey procedure based on observing selected buildings parameters from the street side and calculating a performance score. With this method reinforced concrete structures have been evaluated quickly and the buildings that have damage risk have been determined.These buildings have to be subjected to a more detailed assesment. Evaluation calculations have been done by taking examples from each street consisting urban building stocks of Bitlis. 324 reinforced concrete buildings have been evaulated. %63 of these buildings will be examined in the first priority; %18 in the second priority and %19 in the third priority. This study will be a source for the future studies on the reinforced concrete structures of Bitlis
Bu çalışmada, sismik açıdan oldukça hareketli olan Vangölü Havzasında yer alan Bitlis ili, Merkez ilçesinde bulunan betonarme yapı stoğunun 1. kademe değerlendirmesi sokak taraması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sucuoğlu vd. tarafından betonarme binalar için geliştirilen yöntem kullanılarak yapıları sokaktan inceleme ve bu inceleme sonucunda yapıların depreme karşı dayanımı ile ilgili mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu yöntemle Bitlis ilindeki betonarme yapı stoğu hızlı bir biçimde değerlendirilmiş ve tehlike arz eden binalar belirlenerek daha detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Değerlendirme yapılırken Bitlis kentsel yerleşim alanlarını oluşturan her mahalleden yapı örnekleri alınarak hesaplamalar yapılmıştır. I. kademe değerlendirmesinde incelenen toplam 324 adet binanın %63'ü birinci öncelikli; %18'i ikinci öncelikli ve %19'u üçüncü öncelikli olarak incelenecek yapı grubunda çıkmıştır. Bu çalışma Bitlis için yapılacak yapı stoğu çalışmaları için kaynak olacaktır.
  • Abrahamson, N. A., and W. J. Silva (2008), Summary of the Abrahamson & Silva NGA Ground-Motion
  • Relations, Earthquake Spectra, 24(1), 67-97. Akkar, S., Bommer J.J., "Empirical Prediction Equations for Peak Ground Velocity Derived from Strong-Motion Records from Europe and the Middle East", Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 97, No. 2, pp. 511–530, April 2007, doi: 1785/0120060141
  • Bal, İ., E., Tezcan, S., Gülay G.F., “ Betonarme Binaların Göçme Riskinin Belirlenmesi için P25 Hızlı Değerlendirme Yöntemi” Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul, s.661-674.
  • Boore, D.M., Atkinson G.M.“Ground-motion prediction equations for the average horizontal component of PGA, PGV, and 5%-damped PSA at spectral periods between Spectra, 2008; 24(1):99–138. and 0.01 s 0 s.”, Earthquake
  • Campbell, K. W. and Y. Bozorgnia (2008), NGA ground motion model for the geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 to 10s,Earthquake Spectra, 24(1), 139-171.
  • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bakanlığı(Mülga), Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem http://www.deprem.gov.tr, 2007 ve İskan Araştırma Dairesi, Sokaktan Tarama Yöntemi İle
  • Tezcan, S., Yazıcı, A., Özdemir, Z., Erkal A., “Zayıf kat – Yumuşak Kat Düzensizliği”, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul, s.339-350
  • Utkucu, M., (2006) “ Implıcations fort he Level
  • Change Trıggered Moderate ( M≥4.0) Eartquakes in Lake Van Basin, Eastern Turkey”, Journal of Seismology, 10, pp.105-117
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ercan IŞIK

Bibtex
APA IŞIK, E . (). . , 17 (1), 173-178. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222060
MLA IŞIK, E . "". 17 (): 173-178 <http://dergipark.gov.tr/sdufenbed/issue/20800/222060>
Chicago IŞIK, E . "". 17 (): 173-178
RIS TY - JOUR T1 - AU - Ercan IŞIK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 178 VL - 17 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %A Ercan IŞIK %T %D 2014 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD IŞIK, Ercan . "Bitlis İli Yapı Stoğunun Birinci Kademe (Sokak Tarama Yöntemi İle) Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Temmuz 2014): 173-178.